Det finnes få tilbud om etablereropplæring spesifikt for innvandrere, men IMDi har en tilskuddsordning til etablererveiledning for innvandrere. Gjennom denne ordningen kan kommuner, fylkeskommuner og institusjoner med fagekspertise i entreprenørskap få støtte til å styrke og utvikle det ordinære tilbudet om etablereropplæring.

Aktuelt:

Gründerprogram for førstegenerasjonsinnvandrere

Kjenner du en førstegenerasjonsinnvandrer som er en gründerspire? Det nye programmet Charge kan hjelpe entreprenører i alle faser. Programmet har solide samarbeidspartnere i næringslivet, og gir deltakerne en mulighet til å få hjelp i oppstartsfasen.