Intervjuordningen har vært gjeldende i staten siden 2014 og det er innført i mange kommuner. Oslo kommune har praktisert en tilsvarende ordning siden 2001.

En kartlegging fra 2008 viser at 33 prosent av de med innvandrerbakgrunn fra ikke-vestlige land som ble innkalt til intervju, ble ansatt i stillingen de søkte på.