Område 1: Lengre kvalifiseringsløp (år 4 etter gjennomført 3-årig introduksjonsprogram)
ProsjektMottakerBeløp (kr)
Jobbsjansen – Ullensaker Ullensaker kommuner 2 187 400
Lengre kvalifiseringsløp (år 4), Molde kommune  2019 Molde kommune 2 000 000
Lengre kvalifiseringsløp (4 år) Stjørdal kommune  1 176 525
4. år intro – Asker Asker kommune  1 765 500
Jobbsjansen – forlenget kvalifisering Gjøvik kommune  2 213 783
#PRONAV – programrådgiver i NAV Karmøy kommune  601 505
Introduksjonsprogrammet NAV St. Hanshaugen år 4  Oslo kommune – bydel 4 St. Hanshaugen 154 766
Fra stønadsmottaker til selvforsørget Randaberg kommune 2 650 000
Område 1 – Færder 2019 Færder kommune 1 709 314
Bømlomodellen: Lærlingløp med mentor på arbeidsplass for vaksne innvandrarar over 25 år utan jobb Bømlo kommune 1 070 000
Jobbsjansen Intro Steinkjer kommune 2 075 000
I mål  Moss kommune  763 462
Tilpasset videregående opplæring for minoritetsspråklige deltakere Lunner kommune 1 633 245
område 2: modeller for arbeidsrettet kvalifisering i samarbeid med sosiale entreprenører
ProsjektMottakerBeløp (kr)
Hverdagsvikarene Oslo kommune – bydel 10 Grorud 1 036 000
Kvalifiseringsløp sosiale entreprenører Sandefjord kommune 1 200 000
Sømfag og norsk Asker kommune 200 000
Samarbeid med sosiale entreprenører med supported employment som metode Oslo kommune –  bydel 1 Gamle Oslo 750 000
Sosialt entreprenørskap som verktøy for økt arbeidsdeltakelse Ullensvang herad 2 250 000
Samutvikling av nye veier til arbeid Oslo kommune – bydel 9 Bjerke 2 300 000
Sammen om utviklingen av nye veier til arbeid Oslo kommune – bydel 14 Nordstrand 2 264 000
område 3: utprøving og utvikling av metodikk i norskopplæringen
MottakerProsjektBeløp (kr)
Digital praksis Bergen kommune 1 400 000
Morsmålstøtte i grunnleggende lese- og skriveopplæring for voksne våren 2019 Oslo kommune – Utdanningsetaten 700 000
Arbeidsrettet norskopplæring med bruk av digitale verktøy og ressurser Karmøy kommune 1 000 000
Morsmålsstøtte i norskopplæringen for deltakere med liten skolebakgrunn Ålesund kommune 995 000
Det digitale klasserommet Lillehammer kommune 680 000
Språkflåte: Innovasjon i opplæringa av norsk og samfunnsfag Flora kommune 1 100 000
område 4: utprøving og utvikling av standardiserte elementer i introduksjonsprogrammet
MottakerProsjektBeløp (kr)
Tilpasset fagopplæring – helsefagutdanning med språkstøtte Risør kommune 590 000
Kvalifisering i bedrift Trondheim kommune 800 000
Rekruttering av voksne minoritetsspråklige til bussjåføryrket Bærum kommune 345 000
Tilpassede fagopplæringsløp med integrert norskopplæring Bærum kommune 300 000
Norskopplæring i kombinasjon med modulstrukturert fagopplæring i videregående skole Kristiansand kommune 1 000 000
«Gloppen-modellen» – ein utdanningsmodell for framtida Gloppen kommune 1 200 000
Bransjeprogram Drammen kommune 1 000 000
Delkompetanseløp i Færder og Sandefjord Sandefjord kommune 800 000
Forkurs til videregående: helse- og oppvekstfag Oslo kommune – bydel 2 Grünerløkka 700 000
Forkurs til videregående: utdanningsvalg for voksne Oslo kommune – bydel 2 Grünerløkka 700 000
Tilrettelagt løp for fagbrev industrimekanikar – interkommunalt samarbeid Ulstein kommune 800 000
Senja satser – fagrettet norskopplærng i sjømatnæringa Lenvik kommune 550 000
Kvalifiseringskurs for nettskole Fauske kommune 400 000
Forkurs yrkessjåfør Bergen kommune 500 000
område 5: utvikling av innovative løsninger i introduksjonsordningen og opplæringen i norsk og samfunnskunnskap
MottakerProsjektBeløp (kr)
Gründersporet – et alternativt introduksjonsprogram for flyktninger som ønsker å starte egen virksomhet Meland kommune 500 000
yrkesnorsk.no Skien kommune 1 200 000
Sømløse kvalifiseringsløp akademikere Trondheim kommune 1 000 000
Få studiekompetanse via B2 eller videregående eksamen i norsk (kort botid) Larvik kommune 300 000
Arbeidsinkludering i urbant landbruk Bergen kommune 1 085 000
Sjangerpedagogikk Larvik kommune 700 000
Akademikerprosjekt – AKAPRO Ringsaker kommune 420 000
Supported employement – bydel Gamle Oslo Oslo kommune – bydel 1 Gamle Oslo 33 100
Supported employment for innvandrere Lørenskog kommune 33 100
Fant du det du lette etter?