Nøkkeltall 2018

21 antall prosjekter som fikk tilskudd

52 antall prosjekter som søkte tilskudd

7,45 millioner totalt delt ut (kr)

21 millioner totalt søkt (kr)

Hvem har fått tilskudd?

Gjennom denne ordningen får frivillige organisasjoner tilskudd til ulike informasjonstiltak om det norske samfunnet som er rettet mot innvandrere, for eksempel arbeidsinnvandrere og familieinnvandrere. Merk at dette ikke gjelder nyankomne flyktninger og personer fra EU/EØS-land som nylig kom til Norge og søker jobb.

Organisasjoner som har intensjonsavtale med IMDi kan i tillegg få tilskudd til lokale prosjekter som er rettet mot flyktninger (dvs. de som har fått opphold i Norge) og innvandrere. Dette gjelder Den Norske Turistforening, Frivillighet Norge, Norske Kvinners Sanitetsforening, Norsk Folkehjelp, Norges Fotballforbund, Norges Røde Kors, Redd Barna og Norges idrettsforbund.

tabell: oversikt over prosjekter som har fått tilskudd for 2018
MottakerProsjektMålgruppeBeløp (kr)
Caritas Norge, Caritas Bergen Informasjonssenter Bergen Arbeidsinnvandrere fra EØS-land og deres familier i Bergensområdet 150 000
Der du bor – Grenland Welcome Grenland , live and work 2018 Familiegjenforeningsbosatte innvandrere med begrenset intr-program/norsk, nyankomne og familietilknytninger til bosatte fra Latin-Amerika, familie av EU-arbeidsinnvandrere /bosatte 300 000
Den Norske Turistforening Et flerkulturelt DNT (tiltak tilknyttet intensjonsavtale med IMDi)   350 000
Drammen minoritetsråd Jasmin kvinnenettverk Kvinner og familier med innvandrerbakgrunn 100 000
Frivillighet Norge Inkludering i frivillig sektor (tiltak tilknyttet intensjonsavtale med IMDi)   550 000
Juridisk Rådgivning for Kvinner – JURK Jussambassadørene Familieinnvandrede kvinner fra ulike deler av landet 450 000
Jushjelpa i Midt-Norge Sosial dumping av arbeidsinnvandrere Arbeidsinnvandrere 350 000
Kristent Interkulturelt Arbeid  Informasjon og veiledning for arbeidsinnvandrere i Oslo sentrum og Oslo Øst Arbeidsinnvandrere i de sentrumsnære bydeler og Oslo Øst. Hovedsaklig fra Sør- og Øst-Europa, men også Midtøsten, Asia og Afrika. 350 000
Kristent Interkulturelt Arbeid Rogaland Informasjon og veiledning for arbeidsinnvandrere  Arbeidsinnvandrere fra Sør og Øst-Europa, Asia, Afrika, Sør Amerika i Sandnes, innvandrerkvinner fra Afrika, Asia, Sør-Amerika Sør og Øst-Europa i Stavanger.

300 000

Norges Fotballforbund En inkluderende fotballhverdag (tiltak tilknyttet intensjonsavtale med IMDi)  400 000
Norges Røde Kors Integrerings- og inkluderingstiltak (tiltak tilknyttet intensjonsavtale med IMDi)  600 000
Norges Røde Kors (Stella Oslo) Stella Røde Kors Kvinnesenter Alle kvinner, primært kvinner med innvandrerbakgrunn 350 000
Norsk Folkehjelp Oslo Arbeidsmarkedsorientering og informasjon Arbeidsinnvandrere og andre innvandrere som ikke omfattes av introduksjonsordning 350 000
Norsk Folkehjelp Folkevenn (tiltak tilknyttet intensjonsavtale med IMDi)  400 000
Norske Kvinners Sanitetsforening Språkvenn (tiltak tilknyttet intensjonsavtale med IMDi)  500 000
Pawa Foundation Informasjon og veiledning til afrikanere bosatt i Oslo/hele landet Afrikanske innvandrere 300 000
Redd Barna Integrering og frivillighet (tiltak tilknyttet intensjonsavtale med IMDi)  400 000
Stiftelsen Kirkenes Bymisjon i Bergen Informasjonsformidling og veiledning til norsk språk, jobb og samfunn Arbeidsinnvandrere utenfor EU/EØS 350 000
Vestfold Røde Kors Stella Vestfold/Tønsberg Innvandrerkvinner fra Asia og Afrika, og arbeidsinnvandrere fra Sør- og Øst-Europa 400 000

Krav til deg som har fått tilskudd

Dette er hovedreglene for deg som får tilskudd fra IMDi: 

  • Du må bruke tilskudd i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av det såkalte tilskuddsbrev fra IMDi.
  • Hvis du trenger å endre prosjektet slik at det ikke lenger er i samsvar med det du har fått tilskudd til, må du først få samtykke til det fra IMDi. 
  • Du kan ikke bruke tilskuddet til ordinær drift, eller til investeringer og anskaffelser som inngår i ordinær drift.
  • Du må levere en statusrapport midtveis i prosjektet og en tilskuddsrapport når prosjektet er ferdig. Hvis du får 200 000 kroner eller mer, må du i tillegg levere revidert årsregnskap for organisasjonen.
  • Midlene kan ikke overføres til neste år. Hvis du ikke har brukt opp midlene på slutten av året, må du rapportere på det og vanligvis betale tilbake.

Hvilke krav som gjelder akkurat ditt prosjekt finner du i tilskuddsbrevet du fikk fra IMDi.

Vil du søke tilskudd for 2019?

Søknadsfristen for 2018 er gått ut.

Hvis du vil søke dette tilskudd for 2019, følg med på denne siden mot slutten av året. Som regel lyser vi ut midlene etter at Stortinget har vedtatt statbudsjettet (med forbehold om at ordningen videreføres). Søknadsfristen pleier å være i månedsskiftet januar/februar. 

I mellomtiden kan du lese mer om årets regler for tilskuddsordningen nederst på denne siden. Vi kan ikke garantere at reglene blir helt like neste år, men du vil kunne se om dette er noe for din organisasjon.

Regler for ordningen

For mer detaljer om reglene for tilskuddsordningen, se rundskriv under.

Har du spørsmål?

Ta i så fall kontakt med Ingrid Signe Mohn (e-post: ism@imdi.no, telefon: 97 00 48 21).