Slik gjør du

 1. Finn tilskuddsordningen du skal rapportere på på denne siden og last ned rapporteringsskjemaene. Du må som regel lage en tilskuddsrapport og en regnskapsrapport.
 2. Fyll ut rapporteringsskjemaene. Bruk informasjon fra søknaden når du fyller ut skjemaene. Kopi av søknaden finner du på IMDinett.
 3. Send rapportene til post@imdi.no og oppgi IMDis referansenummer i emnefeltet. Referansenummeret finner du i søknaden eller i tilskuddsbrevet for 2017.

Merk at du i år ikke skal bruke IMDinett (tilskuddsweb) for å rapportere. Dersom du har du en bruker i IMDinett fra før, vil du fortsatt ha tilgang til løsningen for å få tak i tidligere rapporter. Du kan også melde fra om glemt brukernavn eller passord, men det vil ikke bli opprettet nye webområder eller nye brukere i IMDinett.

Kommunale utviklingsmidler

Rapporteringsfrist: 1. februar

Kontaktpersoner:

 • IMDi Øst: Sadegh Nazarzadeh (mobil: 464 32 060; e-post: sna@imdi.no)
 • IMDi Indre Øst: Ørjan Lande Hansen (mobil: 405 57 181; e-post: olh@imdi.no)
 • IMDi Sør: Joseph Salomonsen (mobil: 916 91 453; e-post: jsa@imdi.no) og Tore Engelsen (mobil: 954 56 901; e-post: ten@imdi.no)
 • IMDi Vest: Akhtar Chaudhry (mobil: 920 51 478; e-post: akc@imdi.no) og Shahnaz Amin Haaq (mobil: 401 42 146; e-post: sah@imdi.no)
 • IMDi Midt-Norge: Rune Gjerdevik (mobil: 468 24 537; e-post: rgj@imdi.no)
 • IMDi Nord: Lars Erik Lillefloth (mobil: 947 85 818; e-post: lli@imdi.no) og Gry Brækmo (mobil: 45 429 793; e-post: gbr@imdi.no)

Jobbsjansen

Rapporteringsfrist: 15. februar 2018

Kontaktpersoner:

 • IMDi Øst: Binh Nguyen (mobil: 902 71 556; e-post: bing@imdi.no)
 • IMDi Indre Øst: Guro Engstrøm Nilsen (mobil: 458 42 760; e-post: gen@imdi.no)
 • IMDi Sør: Beata Reppen (mobil: 902 79 612; e-post: bcr@imdi.no)
 • IMDi Vest: Akhtar Chaudhry (mobil: 920 51 478; e-post: akc@imdi.no
 • IMDi Midt: Fiffi N. M. Namugunga (mobil: 902 88 531; e-post: fina@imdi.no
 • IMDi Nord: Lars Erik Lillefloth (mobil: 947 85 818; e-post: lli@imdi.no)

Mentor- og traineeordninger

Rapporteringsfrist: 1. februar 2018. Prosjektregnskap og revisjonsberetning kan ettersendes innen 15. mars 2018.

Kontaktpersoner:

Etablereropplæring for innvandrere

Rapporteringsfrist: 1. februar

Kontaktperson: Ellen Røst (mobil: 902 29 021; e-post: elr@imdi.no)

Informasjons- og veiledningstiltak

IMDi har sendt rapporteringsskjemaet på e-post til frivillige organisasjoner som fikk dette tilskuddet. Ved spørsmål ta kontakt med Ingrid Signe Mohn (mobil: 970 04 821; e-post: ism@imdi.no).

Arbeid mot tvangsekteskap

IMDi har sendt rapporteringsskjemaet på e-post til frivillige organisasjoner som fikk dette tilskuddet. Ved spørsmål ta kontakt med Marit Lund Larsen (mobil: 905 92 223; e-post: mll@imdi.no).

Integreringsprosjekter i asylmottak

IMDi har sendt rapporteringsskjemaet på e-post til frivillige organisasjoner som fikk dette tilskuddet. Ved spørsmål ta kontakt med Birame Diouf (mobil: 904 76 386; e-post: bdi@imdi.no) eller Hamzah Ahmed Nordahl-Rajpoot (mobil: 458 30 716; e-post: hnr@imdi.no).