Status for utbetaling av integreringstilskudd og norsktilskudd

Her finner dere informasjon om status for faktiske utbetalinger fra IMDi Tilskudd og IMDinett. 

Sist oppdatert: 6. desember 2022

Integreringstilskudd, særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger og ekstratilskudd 

 

15.12.2022:

IMDi vil i løpet av uke 50 gjennomføre utbetaling av 4. termin 2022 for integreringstilskudd og særskilt tilskudd for enslige mindreårige.  Alle kommuner som har bosatt flyktninger siden forrige termin eller mottar terminvise tilskudd vil motta tilskudd i løpet av denne uken.

Også ekstratilskudd innvilget i perioden 29.09.2022 – 12.12.2022 som er ferdig saksbehandlet vil inngå i denne utbetalingen.

Alle utbetalinger datert 12.12.2022 til 31.12.2022 med status utbetalt (som ikke inngår i 4 terminutbetaling) vil bli utbetalt ved neste terminutbetaling, dvs første terminutbetaling 2023. Det er mulig for kommunene å finne informasjon om også disse sakene i IMDi Tilskudd.

 

21.10.2022:

Alle kommuner mottok i uke 40 tredje terminutbetaling av integreringstilskudd og særskilt tilskudd for enslige mindreårige.

Også ekstratilskudd innvilget i perioden 01.07.2022 – 30.09.2022 inngikk i terminutbetalingen.

Termingrunnlaget for 3. termin er tilgjengelig for alle kommuner i IMDi Tilskudd 03.10.2022 og er merket med termin: 30.09.2022.

Grunnet tekniske utfordringer har vi ved denne utbetalingen registrert enkelte utbetalinger med 30.09.2022 og «planlagt». Alle utbetalinger merket slik (planlagt og 30.09.2022) vil bli utbetalt ved neste terminutbetaling.

28.06.2022:

Alle kommuner mottok i uke 25/26 andre terminutbetaling av integreringstilskudd og særskilt tilskudd for enslige mindreårige.

Også ekstratilskudd innvilget i perioden 01.04.2022 – 17.06.2022 inngikk i terminutbetalingen.

Termingrunnlaget for 2. termin er tilgjengelig for alle kommuner i IMDi Tilskudd 01.07.2022 merket termin: 30.06.2022.

29.04.2022:

Alle kommuner mottok i uke 17 første terminutbetaling av integreringstilskudd og særskilt tilskudd for enslige mindreårige.

Også ekstratilskudd innvilget i perioden 01.01.2022 – 31.03.2022 inngikk i terminutbetalingen.

 

 

Norsktilskudd 

  • 24.11.2022: Utbetaling av norsktilskudd for 3.kvartal 2022 er nå gjennomført.
  • 18.11.22: IMDi er dessverre noe forsinket med utbetalingen av norsktilskudd for tredje kvartal. Utbetaling planlegges innen uke 48. Oppdatering følger når utbetalingen er gjennomført.
  • 13. september 2022:  Neste terminkjøring planlegges utbetalt i løpet av uke 37. Tilskuddsutbetalingen vil inneholde tilskudd for nye personer i målgruppen i andre kvartal. Tilskudd for personer med kollektiv beskyttelse vil bli kjørt i en egen tilskuddskjøring og vil ikke bli utbetalt i uke 37. Se Rundskriv for planlagte utbetalingsdatoer for denne gruppen. Minner også om at kommunen må registrere opplæringsvedtak for personene som ønsker opplæring, for at tilskudd skal utløses.
  • 23. juni 2022: Neste terminkjøring for norsktilskuddet planlegges til 15. september (ikke 15. august som opprinnelig planlagt). Årsak er tilpasning til midlertidige regler for personer som har fått oppholdstillatelse etter utlendingslovens § 34 – Kollektiv beskyttelse i en massefluktsituasjon.

 

 

Har du spørsmål?

Hvis kommunen ikke finner svar i rundskrivet til tilskuddsordningen, eller du trenger hjelp med konkrete saker, må du melde inn en sak til oss. Saken bør inneholde en så nøyaktig beskrivelse som mulig og med DUF-nummer i et eget felt for dette. Det er superbrukere og administrativ bruker i kommunen som kan melde inn saker.

Meld inn sak 
Fant du det du lette etter?