Status for utbetaling av integreringstilskudd og norsktilskudd

Her finner dere informasjon om status for faktiske utbetalinger fra IMDi Tilskudd og IMDinett. 

Sist oppdatert: 20. februar 2023

Integreringstilskudd, særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger og ekstratilskudd 

21.12.2022:

Alle kommuner mottok i uke 51 fjerde terminutbetaling av integreringstilskudd og særskilt tilskudd for enslige mindreårige.

Også ekstratilskudd innvilget i perioden 30.09.2022 – 20.12.2022 inngikk i terminutbetalingen. 

Termingrunnlaget for 4. termin ble tilgjengelig for alle kommuner i IMDi Tilskudd 21.12.2022 og er merket med termin 31.12.2022. 

21.10.2022:

Alle kommuner mottok i uke 40 tredje terminutbetaling av integreringstilskudd og særskilt tilskudd for enslige mindreårige.

Også ekstratilskudd innvilget i perioden 01.07.2022 – 30.09.2022 inngikk i terminutbetalingen.

Termingrunnlaget for 3. termin er tilgjengelig for alle kommuner i IMDi Tilskudd 03.10.2022 og er merket med termin: 30.09.2022.

Grunnet tekniske utfordringer har vi ved denne utbetalingen registrert enkelte utbetalinger med 30.09.2022 og «planlagt». Alle utbetalinger merket slik (planlagt og 30.09.2022) vil bli utbetalt ved neste terminutbetaling.

28.06.2022:

Alle kommuner mottok i uke 25/26 andre terminutbetaling av integreringstilskudd og særskilt tilskudd for enslige mindreårige.

Også ekstratilskudd innvilget i perioden 01.04.2022 – 17.06.2022 inngikk i terminutbetalingen.

Termingrunnlaget for 2. termin er tilgjengelig for alle kommuner i IMDi Tilskudd 01.07.2022 merket termin: 30.06.2022.

29.04.2022:

Alle kommuner mottok i uke 17 første terminutbetaling av integreringstilskudd og særskilt tilskudd for enslige mindreårige.

Også ekstratilskudd innvilget i perioden 01.01.2022 – 31.03.2022 inngikk i terminutbetalingen.

Norsktilskudd 

  • 17.02.2023: Utbetaling av norsktilskudd for 4.kvartal 2022 er nå gjennomført.
  • 17.01.2023: Utbetaling av Grunntilskudd for 2023 er nå gjennomført.
  • 24.11.2022: Utbetaling av norsktilskudd for 3.kvartal 2022 er nå gjennomført.
  • 18.11.22: IMDi er dessverre noe forsinket med utbetalingen av norsktilskudd for tredje kvartal. Utbetaling planlegges innen uke 48. Oppdatering følger når utbetalingen er gjennomført.
  • 13. september 2022:  Neste terminkjøring planlegges utbetalt i løpet av uke 37. Tilskuddsutbetalingen vil inneholde tilskudd for nye personer i målgruppen i andre kvartal. Tilskudd for personer med kollektiv beskyttelse vil bli kjørt i en egen tilskuddskjøring og vil ikke bli utbetalt i uke 37. Se Rundskriv for planlagte utbetalingsdatoer for denne gruppen. Minner også om at kommunen må registrere opplæringsvedtak for personene som ønsker opplæring, for at tilskudd skal utløses.
  • 23. juni 2022: Neste terminkjøring for norsktilskuddet planlegges til 15. september (ikke 15. august som opprinnelig planlagt). Årsak er tilpasning til midlertidige regler for personer som har fått oppholdstillatelse etter utlendingslovens § 34 – Kollektiv beskyttelse i en massefluktsituasjon.

Har du spørsmål?

Hvis kommunen ikke finner svar i rundskrivet til tilskuddsordningen, eller du trenger hjelp med konkrete saker, må du melde inn en sak til oss. Saken bør inneholde en så nøyaktig beskrivelse som mulig og med DUF-nummer i et eget felt for dette. Det er superbrukere og administrativ bruker i kommunen som kan melde inn saker.

Meld inn sak 
Fant du det du lette etter?