Etablereropplæring for innvandrere

Sist oppdatert: 24. januar 2020

Kort om tilskuddet

Dette tilskuddet er overført til fylkeskommunene i 2020. Ta kontakt med den aktuelle fylkeskommunen for å søke midler.

Det må likevel rapporteres til IMDi om bruk av midlene i 2019.

Rapportering

De som har mottatt tilskudd fra IMDi til etablereropplæring for innvandrere i 2019, må fremdeles levere prosjektrapport med regnskap og rapportering på deltakernivå.

Fant du det du lette etter?