Jobbsjansen del B

Sist oppdatert: 24. januar 2020

Kort om tilskuddet

Jobbsjansen del B er overført til fylkeskommunene fra 2020. Ta kontakt med den aktuelle fylkeskommunen for mer informasjon om ordningen.

Det må likevel rapporteres til IMDi om bruk av midlene i 2019.

Rapportering

Fylkeskommuner som har mottatt tilskudd fra IMDI til jobbsjansen del B i 2019, må fremdeles levere prosjektrapport med regnskap og rapportering på deltakernivå. Prosjektrapporten for 2019 skal leveres via vår søknadsportal innen februar 2020. Fylkeskommunene vil i løpet av kort tid få en e-post med lenke til vårt rapporteringsskjema.

IMDi kommer tilbake med mer informasjon om levering av deltakerrapportering for 2019.

Fant du det du lette etter?