Jobbsjansen 2020 – Utlysning av ekstramidler

Sist oppdatert: 23. juni 2020

Kort om tilskuddet

  • Regjeringen har i forbindelse med tiltakspakken for integreringen av innvandrere, styrket Jobbsjansen med 25 millioner kroner. Økning av tilskuddsrammen gjelder kun tilskuddsåret 2020.
  • Midlene skal bidra til at flere innvandrerkvinner i målgruppen for Jobbsjansen kommer ut i arbeid eller i ordinær utdanning. Det forutsettes at midlene bidrar både til en økning i antall deltakere samt styrking av kvalifiseringsarbeidet i de etablerte prosjektene.
  • Det er kun etablerte prosjekter som fikk tilskudd til Jobbsjansen i 2020 som kan søke om disse midlene. Søknadsfristen er 24. juli. 2020.

Formålet med ekstramidlene

Midlene skal bidra til at flere innvandrerkvinner i målgruppen for Jobbsjansen jf. punkt 5. i rundskriv 8-2020, kommer ut i arbeid eller i ordinær utdanning. Det forutsettes at midlene bidrar både til en økning i antall deltakere og styrking av kvalifiseringsarbeidet i de etablerte prosjektene.

Hvem kan søke om midlene?

Det er kun kommuner med etablerte prosjekter som fikk tilskudd til Jobbsjansen i 2020 som kan søke om disse midlene.

Målgrupper for Jobbsjansen

Målgruppene for tilskuddet er de samme som i Jobbsjansen, se IMDis rundskriv 8/2020.

I tillegg kan innvandrerkvinner i hushold som er blitt avhengige av offentlige ytelser pga. koronakrisen herunder arbeidsledighet, permittering, konkurs av næringsvirksomhet etc. omfattes av Jobbsjansen.

Kriterier for måloppnåelse, vurderingskriterier, vilkår for tilskuddet, stønad til deltakere, rapportering og klage

Kriteriene er de samme som er beskrevet i IMDis rundskriv 8/2020 ("Jobbsjansen").

Midlene som ble innvilget tidligere i år og disse ekstramidlene skal i utgangspunktet benyttes i 2020. Tilskuddsmottaker som ikke klarer å benytte midlene fullt ut i 2020 grunnet forsinkelser i prosjektarbeid pga. koronapandemien, kan søke om overføring av midlene til 2021. Dette gjelder både tilskuddsmottakere som fikk midler ved tidligere tildeling i år og de som får midler ved denne ekstratildelingen.

Utbetaling

Midlene utbetales så snart som mulig og innen utløpet av august 2020.

Slik søker du

Det er kun etablerte prosjekter som fikk tilskudd til Jobbsjansen i 2020 som kan søke om disse ekstramidlene. IMDi har utarbeidet et kort elektronisk søknadsskjema for denne utlysningen som er tilgjengelig i IMDis søknadsportal for tilskudd.

Siste frist for å søke om midlene er 24.7.2020. 

Rundskriv

Kontaktpersoner

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til IMDi:

Manzoor Khan, mkh@imdi.no, tlf.: 90 23 84 62
Binh Nguyen, bing@imdi.no, tlf.: 90 27 15 56

Fant du det du lette etter?