Tilskudd til mentor og trainee-ordninger

Sist oppdatert: 13. januar 2020

Kort om tilskuddet

Dette tilskuddet er overført til fylkeskommunene fra 2020. Ta kontakt med den aktuelle fylkeskommunen for å søke midler.  

Det må likevel rapporteres til IMDi om bruk av midlene i 2019.

Rapportering

Mottakere av tilskudd i 2019 skal fortsatt rapportere til IMDi på vanlig måte i henhold til tilskuddsbrev gjennom søknadsportalen.

Fant du det du lette etter?