Hva gjelder ordningen?

Gjennom denne tilskuddsordningen får frivillige organisasjoner støtte til prosjekter som har som mål å forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Prosjektene kan være holdningsskapende eller forebyggende. Mer detaljerte regler for ordningen kan du laste ned nederst på denne siden

Hvem har fått tilskudd?

I år har det vært to runder med tildelinger for denne ordningen – en i mars og en i juli. Tabellen under viser den samlede oversikten over prosjekter som har fått tilskudd i 2018.

tabell: oversikt over organisasjoner som har fått tilskudd for prosjekter i 2018
OrganisasjonProsjektMålgruppeBeløp (kr) første runde Beløp (kr) andre runde
Afrikansk helse- og sosial utvikling organisasjon Addressing FMG, forced marriage and social control among African immigrants in Norway Somalia, Etiopia, Eritrea   250 000
Alamal Holdninger, innstillinger, kulturer og relasjoner Arabisktalende 250 000  
Andøy Frivilligsentral Et åpnere samfunn Syria, Eritrea, Somalia, Burma og Sudan    85 600
Bergen Moské Holdningsskapende og forebyggende arbeid Foreldre og ungdommer   250 000
Bergen Røde Kors Eva Kvinner med innvandrerbakgrunn som blant annet har erfart negativ sosial kontroll 200 000  
Den albanske euro-atlantiske lobbyen Bevisstgjøring og konkrete tiltak Foreldre, religiøse ledere, medlemmer i invandrerforening, offentlig sektor og innvandrerungdom    80 000
Det Felles Innvandrerråd i Hordaland  Empowerment og skrivekurs for jenter  Jenter med flerkulturell bakgrunn 250 000  
Dia-praxis End Forced Marriages Norskpakistanske religiøse ledere, foreldre og ungdom 300 000  
Dia-praxis Couples made in heaven  Norskpakistanske religiøse ledere, foreldre og ungdom 250 000  
Drammen minoritetsråd Forebygge sosial kontroll og tvangsekteskap for unge innvandrere i Drammen og omegn Jenter/kvinner fra aktuelle landområder 150 000 125 000
Eminol Forebyggende arbeid Kvinner med innvandrerbakgrunn   198 000
Eritreisk kvinneunion Informasjon, seminarer og veiledning Eritreiske kvinner og menn    80 000
Equality Norsk nok Elever i videregående skole og norskopplæring for voksne   300 000
Ex-Muslims Of Norway Normalisere aksepten av frafall og individets frihet over eget liv Innvandrere fra Midtøsten, Afrika, Asia, Balkan 150 000 100 000
Frelsesarmeen Sandnessjøen internasjonale damegruppe Kvinner og jenter både med og uten innvandrerbakgrunn   100 000
Frivillig Verdal Kompetanseheving for forebygging av tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og sosial kontroll Deler av befolkningen i Verdal, organisasjonsliv 200 000  
Furuset Idrettsforening Fremtidens veiledere, ditt liv – dine valg Barn og ungdom i Bydel Alna med minoritetsbakgrunn samt deres foreldre 350 000  
Født fri Seminarserie om veier ut av negativ sosial kontroll og styrking av sivilsamfunnet i dette arbeidet Bredt – tverreligiøst/multietnisk  100 000 300 000
Hjelpekilden Norge Ditt liv, dine rettigheter Ungdom fra lukkede trossamfunn  200 000 200 000
ILM – Islams Lære & Metode Mitt liv, Mitt valg & Min fremtid – forebyggende arbeid mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll Innvandrere og de med innvandrerbakgrunn, spesielt Irak, Somalia og Pakistan 200 000  
Info123 Forebygging og bekjempelse av kjønnslemlestelse med metoden endringsagent Somaliske kvinner og menn, religiøse ledere i tawfiq moske, rollemodeller div. nasjonaliteter fra Afrika 300 000 380 000
Internasjonal helse- og sosialgruppe Sammen for en bedre hverdag Ungdom og foreldre fra Sør-Asia 250 000 250 000
Kirkelig dialogsenter Bergen Dialogprosjektet Inter Unge med ulike tros- og livssyn; ledere og medlemmer i trosssamfunn; forskningsmiljøer   250 000
Kirkens Bymisjon Bergen Økt frihet og bedre helse gjennom kunnskap, dialog og nettverk Kvinner og menn fra Afrika, Midtøsten, Asia 200 000 260 000
Kirkens Bymisjon Kristiansand Forumteater med innvandrerungdom, tema: negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Utsatte unge, religiøse ledere, foreldre  250 000  
Kirkens Bymisjon Oslo Forebygging av ekstrem sosial kontroll på Primærmedisinsk verksted Pakistanere, somaliere med flere 400 000 300 000
Kirkens Bymisjon Trondheim Søster til søster Kvinner og menn fra Afrika, Midtøsten, Asia 400 000  
Kirkens Bymisjon Trondheim Tradisjoner i vår kultur Foreldre med innvandrerbakgrunn 200 000  
Kirkens Bymisjon Trondheim Autonomi – selvbestemmelse – livsmestring Kvinner i intro   400 000
Kirkens ungdomsprosjekt Aktivitets- og samtalegrupper for flerkulturelle jenter Flerkulturelle jenter; Midtøsten, Afrika mm. 150 000 250 000
Krisesenteret i Vesterålen Tidlig informasjon etter ankomst til Norge Klasser i norskopplæring, voksne   200 000
KUN Ung og Fri – Regional innsats mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Elever i ungdoms- og videregående skole   400 000
Kurdish Women Rights Foreldrerollen og oppdragelse i den nye kulturen Kurdere fra Iran, Irak og Afghanistan   230 000
Kvinnenettverket Noor En annen bakgrunn, en ressurs? Mødre og ungdom med minoritetsbakgrunn   133 000
LIN – Likestilling, Inkludering og Nettverk Hvem har hovedrollen i ditt liv? Dialog og utforsking av kjønnsroller, likestilling og livsvalg hos ungdom med innvandrerbakgrunn Innvandrerungdom, religiøse samfunn (spesielt fra fra Sør-Asia), voksne innvandrere 300 000 300 000
Lunar Prosjekt Frihet: Forebygging av negativ sosial kontroll i hverdagen, på skole og i hjem for foreldre og barn Kvinner/menn i voksenopplæringen 200 000 175 000
Lær1Hver Art of my story Ungdommer 11–16 år   198 000
Minotenk Kjære bror Minoritetsgutter, religiøse trossamfunn, politikere og sivilt samfunn 200 000  
Minotenk Ilove – seksualitet (bok) Barn og barnebarn av innvandrere, andre   310 000
Multikulturelt Initiativ- og Ressursnettverk Et liv uten frykt og tvang Innvandrere fra Somlia, Kurdistan, Afghanistan, Pakistan 250 000 256 000
Møhlenpris Idrettslag Talk to me Enslige mindreårige og flyktningungdom fra Afghanistan, Eritrea, Syria, Sudan, Somalia 200 000 105 000 
NOK Øke kunnskapen blant minoritetskvinner om veien ut av sosial kontroll Innvandrerkvinner     7 000
Norske Kvinners Sanitetsforening Motherhood – mor i nytt land Mødre med innvandrerbakgrunn   175 000
Oslo krisesenter Gutteprosjektet Gutter 250 000 150 000 
Oslo krisesenter Stemmer Nåværende og tidligere beboere i Bokollektivet 200 000  
Oslo Røde Kors Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Alle nasjonaliteter 13-25 år 500 000 140 000
Pakistansk Kulturforening Skedsmo Youth Empowerment  Pakistan, Afghanistan, Eritrea og kurdiske miljøer 200 000 240 000
Papillon Papillon i samarbeid med skole Minoritetsjenter 16–23 med kort botid   250 000
Pawa Foundation Norway Forebyggende arbeid mot kjønnslemlestelse i afrikanske miljøer i Oslo Personer med afrikansk bakgrunn i Oslo. Religiøse ledere/opinionsledere i de afrikanske miljøene 200 000 250 000
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Tros- og livssynssamfunn mot negativ sosial kontroll Muslimer Kenya og Pakistan; katolikker Eritrea   310 000
Samfunnsstiftelsen Ungdom mot Vold Kamp for selvstendig valg 2018 Unge jenter og gutter; Balkan, Midtøsten, Afrika, Asia 250 000 300 000
Skeiv Verden Åpen og trygg Lhbti med innvandrerbakgrunn, offentlige myndigheter 450 000  
Stiftelsen Amathea Holdningsskapende/forebyggende arbeid mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlig begrensninger av unges frihet Minoritetsungdom og voksne, diverse nasjonaliteter 300 000  
Tusmo Association Holdningsskapende/forebyggende arbeid mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse i innvandrermiljøer i Bergen Somalisk ungdom og foreldre, flerkulturell ungdom, foreldregruppe eritreisk, arbaisk, pakistansk   300 000
Tverrkulturell helseinfo Økt kunnskap om kjønnslemlestelse og helsetilbud til utsatte minoritetskvinner  Etiopia, Sudan, Somalia, Eritrea 300 000 300 000
V-consult forening Mor-Barn Kunnskap og Omsorg – mot tvangsekteskap, negativ sosial kontroll og kjønnslemlestelse  (MoBaKO) Somaliske kvinner samt deres familier 200 000 300 000
Vest-Agder Røde Kors FLEXid 2018 Organisasjoner 200 000  
Vestfold Røde Kors Holdningsskapende/forebyggende arbeid innenfor område sosial kontroll tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Ungdom og deres foresatte i Vestfold, fra blant annet Irak, Somalia, Eritrea, Afghanistan og Syria 200 000  
World Wide Womens Forum  Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll – La oss snakke om det! Minoritetsgrupper fra Somalia, Tyrkia, Pakistan, Kurdere,  250 000 125 000

Krav til deg som får tilskudd

Dette er hovedreglene for prosjekter som får tilskudd fra IMDi: 

  • Du må bruke tilskudd i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av det såkalte tilskuddsbrev fra IMDi.
  • Hvis du trenger å endre prosjektet slik at det ikke lenger er i samsvar med det du har fått tilskudd til, må du først få samtykke til det fra IMDi. 
  • Midlene kan ikke overføres til neste år. Hvis du ikke har brukt opp midlene på slutten av året, må du rapportere på det og vanligvis betale tilbake.

Hvilke krav som gjelder akkurat ditt prosjekt finner du i tilskuddsbrevet du fikk fra IMDi.

Rapportering

Prosjekter som har fått tilskudd må levere:

  • statusrapport innen 15.8.2018 (dette gjelder ikke for prosjekter som har fått tilskud i andre runde)
  • tilskuddsrapport innen 15.01.2019
  • regnskapsrapport innen 15.03.2019 (hvis du har fått 200 000 kroner eller mer)

Regler for ordningen

For mer detaljer om regler for denne tilskuddsordningen, se rundskriv under. Merk at rundskrivet gjelder den opprinnelige utlysningen for 2018.

Har du spørsmål?

Ta i så fall kontakt med Marit Lund Larsen (e-post: mll@imdi.no; telefon: 90 59 22 23).