Nøkkeltall 2018

38 antall prosjekter som fikk tilskudd

72 antall prosjekter som søkte tilskudd

9,4 millioner totalt delt ut (kr)

34,3 millioner totalt søkt (kr)

Hva gjelder ordningen?

Gjennom denne tilskuddsordningen får frivillige organisasjoner støtte til prosjekter som har som mål å forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Prosjektene kan være holdningsskapende eller forebyggende. Mer detaljerte regler for ordningen kan du laste ned nederst på denne siden.

Hvem har fått tilskudd?

tabell: oversikt over organisasjoner som har fått tilskudd for prosjekter i 2018
OrganisasjonProsjektMålgruppeGeografisk områdeBeløp (kr)
Alamal Holdninger, innstillinger, kulturer og relasjoner Arabisktalende Bergensområdet 250 000
Bergen Røde Kors Eva Kvinner med innvandrerbakgrunn som blant annet har erfart negativ sosial kontroll Bergensområdet 200 000
Det Felles Innvandrerråd i Hordaland  Empowerment og skrivekurs for jenter  Jenter med flerkulturell bakgrunn Hordaland 250 000
Dia-praxis End Forced Marriages Norskpakistanske religiøse ledere, foreldre og ungdom Hele landet 300 000
Dia-praxis Couples made in heaven  Norskpakistanske religiøse ledere, foreldre og ungdom Oslo og Akershus 250 000
Drammen minoritetsråd Forebygge sosial kontroll og tvangsekteskap for unge innvandrere i Drammen og omegn Jenter/kvinner fra aktuelle landområder Drammen 150 000
Ex-Muslims Of Norway Normalisere aksepten av frafall og individets frihet over eget liv Innvandrere fra Midtøsten, Afrika, Asia, Balkan Hele landet 150 000
Frivillig Verdal Kompetanseheving for forebygging av tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og sosial kontroll Deler av befolkningen i Verdal, organisasjonsliv Verdal 200 000
Furuset Idrettsforening Fremtidens veiledere, ditt liv – dine valg Barn og ungdom i Bydel Alna med minoritetsbakgrunn samt deres foreldre Oslo 350 000
Født fri Seminarserie om veier ut av negativ sosial kontroll og styrking av sivilsamfunnet i dette arbeidet Bredt – tverreligiøst/multietnisk  Hele landet 100 000
Hjelpekilden Norge Ditt liv, dine rettigheter Ungdom fra lukkede trossamfunn  Hele landet 200 000
ILM – Islams Lære & Metode "Mitt liv, Mitt valg & Min fremtid – forebyggende arbeid mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll” Innvandrere og de med innvandrerbakgrunn, spesielt Irak, Somalia og Pakistan Oslo 200 000
Info123 Forebygging og bekjempelse av kjønnslemlestelse med metoden endringsagent Somaliske kvinner og menn, religiøse ledere i tawfiq moske, rollemodeller div. nasjonaliteter fra Afrika Oslo, Bergen, Telemark/Notodden, Kristiansand, Bodø, Trøndheim, Molde 300 000
Internasjonal helse- og sosialgruppe Sammen for en bedre hverdag Ungdom og foreldre fra Sør-Asia Oslo, Akershus 250 000
Kirkens Bymisjon Bergen Økt frihet og bedre helse gjennom kunnskap, dialog og nettverk Kvinner og menn fra Afrika, Midtøsten, Asia Bergen 200 000
Kirkens Bymisjon Kristiansand Forumteater med innvandrerungdom, tema: negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Utsatte unge, religiøse ledere, foreldre  Kristiansand 250 000
Kirkens Bymisjon Oslo Forebygging av ekstrem sosial kontroll på Primærmedisinsk verksted Pakistanere, somaliere med flere Oslo 400 000
Kirkens Bymisjon Trondheim Søster til søster Kvinner og menn fra Afrika, Midtøsten, Asia Trondheim 400 000
Kirkens Bymisjon Trondheim Tradisjoner i vår kultur Foreldre med innvandrerbakgrunn Trondheim 200 000
Kirkens ungdomsprosjekt Aktivitets- og samtalegrupper for flerkulturelle jenter Flerkulturelle jenter; Midtøsten, Afrika mm. Kristiansand 150 000
LIN – Likestilling, Inkludering og Nettverk Hvem har hovedrollen i ditt liv? Dialog og utforsking av kjønnsroller, likestilling og livsvalg hos ungdom med innvandrerbakgrunn Innvandrerungdom, religiøse samfunn (spesielt fra fra Sør-Asia), voksne innvandrere Oslo 300 000
Lunar Foreldreprosjektet Kvinner/menn Songdalen, Kristiansand og Lillesand 200 000
Minotenk Kjære bror Minoritetsgutter, religiøse trossamfunn, politikere og sivilt samfunn Oslo 200 000
Multikulturelt Initiativ- og Ressursnettverk Et liv uten frykt og tvang Innvandrere fra Somlia, Kurdistan, Afghanistan, Pakistan Oslo 250 000
Møhlenpris Idrettslag Talk to me Enslige mindreårige og flyktningungdom fra Afghanistan, Eritrea, Syria, Sudan, Somalia Bergen 200 000
Oslo krisesenter Gutteprosjektet Gutter Oslo 250 000
Oslo krisesenter Stemmer Nåværende og tidligere beboere i Bokollektivet Oslo 200 000
Oslo Røde Kors Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Alle nasjonaliteter 13-25 år Hele landet 500 000
Pakistansk Kulturforening Skedsmo Youth Empowerment  Pakistan, Afghanistan, Eritrea og kurdiske miljøer Skedsmo 200 000
Pawa Foundation Norway Forebyggende arbeid mot kjønnslemlestelse i afrikanske miljøer i Oslo Personer med afrikansk bakgrunn i Oslo. Religiøse ledere/opinionsledere i de afrikanske miljøene Oslo 200 000
Samfunnsstiftelsen Ungdom mot Vold Kamp for selvstendig valg 2018 Unge jenter og gutter; Balkan, Midtøsten, Afrika, Asia Oslo, Akershus 250 000
Skeiv Verden Åpen og trygg Lhbti med innvandrerbakgrunn, offentlige myndigheter Østlandet, Bergen, Stavanger, Trondheim, Grenland 450 000
Stiftelsen Amathea Holdningsskapende/forebyggende arbeid mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlig begrensninger av unges frihet Minoritetsungdom og voksne, diverse nasjonaliteter Hele landet 300 000
Tverrkulturell helseinfo Økt kunnskap om kjønnslemlestelse og helsetilbud til utsatte minoritetskvinner  Etiopia, Sudan, Somalia, Eritrea Oslo, Bodø, Skien, Tromsø 300 000
V-consult forening Mor-Barn Kunnskap og Omsorg - mot tvangsekteskap, negativ sosial kontroll og kjønnslemlestelse  (MoBaKO) Somaliske kvinner samt deres familier Østfold, Vestfold, Oslo 200 000
Vest-Agder Røde Kors FLEXid 2018 Organisasjoner Rogaland, Agder, Østlandet 200 000
Vestfold Røde Kors Holdningsskapende/forebyggende arbeid innenfor område sosial kontroll tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Ungdom og deres foresatte i Vestfold, fra blant annet Irak, Somalia, Eritrea, Afghanistan og Syria Tønsberg, Færder, Vestfold 200 000
World Wide Womens Forum  Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll – La oss snakke om det! Minoritetsgrupper fra Somalia, Tyrkia, Pakistan; Kurdere,  Buskerud 250 000

Krav til deg som har fått tilskudd

Dette er hovedreglene for prosjekter som får tilskudd fra IMDi: 

  • Du må bruke tilskudd i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av det såkalte tilskuddsbrev fra IMDi.
  • Hvis du trenger å endre prosjektet slik at det ikke lenger er i samsvar med det du har fått tilskudd til, må du først få samtykke til det fra IMDi. 
  • Midlene kan ikke overføres til neste år. Hvis du ikke har brukt opp midlene på slutten av året, må du rapportere på det og vanligvis betale tilbake.

Hvilke krav som gjelder akkurat ditt prosjekt finner du i tilskuddsbrevet du fikk fra IMDi.

Rapportering

Prosjekter som har fått tilskudd må levere:

  • statusrapport innen 15.8.2018
  • tilskuddsrapport innen 15.01.2019
  • regnskapsrapport innen 15.03.2019 (hvis du har fått 200 000 kroner eller mer)

Vil du søke tilskudd for 2019?

Vi lyser ut midlene etter at Stortinget har vedtatt statsbudsjettet (med forbehold om at ordningen videreføres). Det skjer som regel i desember.

Søknadsfristen pleier å være i månedsskiftet januar/februar.

I mellomtiden kan du lese mer om årets regler for tilskuddsordningen nederst på denne siden. Vi kan ikke garantere at reglene blir helt like neste år, men du vil kunne se om dette er noe for din organisasjon.

Regler for ordningen

For mer detaljer om regler for denne tilskuddsordningen, se rundskriv under.

Har du spørsmål?

Ta i så fall kontakt med Marit Lund Larsen (e-post: mll@imdi.no; telefon: 90 59 22 23).