Nøkkeltall 2018

80 antall prosjekter som fikk tilskudd

98 antall prosjekter som søkte tilskudd

16 millioner totalt delt ut (kr)

28 millioner totalt søkt (kr)

Hva gjelder ordningen?

IMDi gir tilskudd til frivillige organisasjoner (foreninger, lag, stiftelser) som er registrert i Frivillighetsregisteret (i Brønnøysundregistrene) for deres prosjekter rettet mot personer som bor i asylmottak i Norge.

Prosjektene må bestå av aktiviteter og tiltak som bidrar til at beboere i mottak får bedre muligheter for deltakelse i samfunnsliv, arbeid eller utdanning. Det er primært personer over 18 år som bor i ordinære mottak som er målgruppa for ordningen.

Mer detaljerte regler for ordningen kan du laste ned nederst på denne siden. For aktiviteter rettet mot barn og unge, se Utlendingsdirektoratets tilskudd.

Hvem har fått tilskudd?

tabell: oversikt over organisasjoner som har fått tilskudd for 2018 til fordeling til lokallag
OrganisasjonProsjektBeløp (kr)
Caritas Norge – Region øst, indre øst, vest, midt, sør Arbeidsliv, muligheter og rettigheter for asylsøkere 1 500 000
Innvandrernes Landsorganisasjon Oslo Alle sammen for et integrert og flerkulturelt samfunn 500 000
Norges Fotballforbund Fotballaktivitet for voksne flyktninger i asylmottak 1 500 000
Norges Røde Kors Aktivitet i mottak for voksne 900 000
Norske Kvinners Sanitetsforening  Aktiviteter for kvinner på asylmottak 656 000
Skeiv Verden Skeiv intro 237 000

 

tabell: Oversikt over organisasjoner og prosjekter som har fått tilskudd for 2018 (sortert etter mottak)
MottakOrganisasjonProsjektBeløp (kr)
Alstahaug Flerkulturell gruppe - SFG Sentrumkirka Nordland 3 prosjekter - for totalt kr 66170 66 170
Alstahaug Frelsesarmeen, Sandnessjøen Korps Integreringsarbeid 450 000
Alstahaug Sandnessjøen IL Fotball  LIKE SIL Asyl fotball 100 000
Alstahaug Sandnessjøen sanitetsforening Aktivisering av kvinner i asylmottak 127 300
Arna Kristent Interkulturelt Arbeid Norskopplæring 70 000
Arna Kristent Interkulturelt Arbeid Leir 55 000
Arna Kristent Interkulturelt Arbeid Julefest 40 000
Arna Kristent Interkulturelt Arbeid Kulturkafe 40 000
Arna Kristent Interkulturelt Arbeid Nettverkforum for kvinner 42 000
Arna Kristent Interkulturelt Arbeid Språkkafe 62 500
Bankplassen Hadsel Røde Kors  Integreringstiltak 300 000
Bankplassen KUN – Kvinneuniversitet Nord Aktiv på vent Nordland 150 000
Bankplassen Melbu Turnforening Nordland Turnaktiviteter for barn 44 320
Bankplassen Sommer-Melbu Sunn og god mat 44 000
Dikemark Refugee Greenspace Initiative Refugee Greenspace Initiative Garden 95 000
Dikemark Mangfoldhuset Drammen Veiledende informasjonstjenester 50 000
Dikemark FOSA – Forum for Oppvekst og Sosialfaglig Arbeid Landsdekkende temakvelder 100 000
Dikemark Oslo World Music Festival Vårt nabolag 100 000
Dikemark, Hobøl VIBRO Stemmen til unge asylsøkere 500 000
Dikemark, Hobøl Gledesspredere Oslo & Akershus Gledesdager og nettverksbygging 199 000
Hobøl Gamle Oslo forening for integrering  Klatring 150 000
Hobøl City Cricket Club Cricket for voksne 130 500
Hobøl Hobøl IL, Allidrettslag Fotball og cricket 100 000
Hobøl IKG – Internasjonal Kvinnegruppe Sygruppe og stressmestring 90 600
Hobøl Norges Jeger- og Fiskerfordbund avd. Østfold Fiske og friluftsliv 75 000
Hobøl Refugee Greenspace Initiative Garden – Hobøl 70 000
Hobøl Østfold innvandrerråd Full integrering 480 000
Kongsvinger Green Space/Grønt Lys Grønnsakshager 150 000
Kristiansand Blå Kors Kristiansand Kulturell fritid 400 000
Kristiansand Human-Etisk Forbund Vest Agder Syng på norsk 60 000
Kristiansand Kristent Interkulturelt Arbeid Fotball 65 000
Kristiansand Kristent Interkulturelt Arbeid Norsktreningskafe 80 000
Kristiansand Klimaalliansen Grønnsaksdyrking og måltidsfelleskap 130 000
Kristiansand Redningsselskapet Ung Kristiansand Sørnorsk kystkultur 100 000
Kristiansand integreringsmottak Kristent Interkulturelt Arbeid Verdensmiddag 130 000
Kristiansand integreringsmottak Kristent Interkulturelt Arbeid Norskundervisning 75 000
Kristiansand integreringsmottak Kristent Interkulturelt Arbeid Sommerleir  120 000
Kristiansand integreringsmottak Kirkens Bymisjon Kristiansand Aktiv integrering 250 000
Larvik Idrettsforeningen Fram, Fram Fotball Trening for asylsøkere 150 000
Larvik Kyst Norge – Redningsselskapet  Aktivitetsdag for asylmottak 110 000
Larvik Larvik Sanitetsforening Sesam 40 000
Leira Bedriftsidretten i Nord-Trøndelag Aktivitetstilbud hos Bedriftsidretten 146 000
Leira Levanger Røde Kors Tutti Sorelle (Alle er vi søstre) 45 000
Leira Nord-Trøndelag Røde Kors Aktiv i Levanger 90 000
Leira Solhaug Rusforebyggingssenter Meningsfull integrering 250 000
Lillesand Kristent Interkulturelt Arbeid Norskundervisning 40 000
Lyng Vest-Agder Bygdekvinnelag Likestilling, friluft og matkultur på gården 430 000
Nome DNT Telemark Natur på norsk 250 000
Nome Helgen IL Fotballcup 50 000
Nome IL Skarphedin svømming Svømming for voksne 120 000
Nome Kristent Interkulturelt Arbeid KIA Skien – Nome 100 000
Nome Nome Nærmiljøsenter Et bedre mottaksliv 199 000
Nome Norges Bygdekvinnelag Kvinner ut 98 900
Nome Telemark innvandrerråd Alt du lærer kan åpne dører 148 000
Nome Vakre Ulefoss Grønnere og fargerik hverdag 60 000
Salangen Salangen frivilligsentral og aktivitetssenter Svømmetrening  45 000
Salangen Salangen frivilligsentral og aktivitetssenter Snekkerboden 80 000
Solbakken Frelsesarmeen Florø integreringsprosjekt 400 000
Solbakken Røde Kors Nordisk- United World College Møteplass for mangfold 500 250
Solbakken Svanøy Folkeakademi  Sang, stemme, kultur og kos 50 000
Steinkjer KUN – Kvinneuniversitetet Nord Familie på vent Trøndelag 100 000
Steinkjer Steinkjer fotballklubb Fotball for alle 70 000
Steinkjer Trøndelag idrettskrets Sprek bosetting 100 000
Steinkjer, Leira KUN – Kvinneuniversitetet Nord Aktiv på vent Trøndelag 125 000
Steinkjer, Leira, Trondheim Jushjelpa Midt-Norge Øke kunnskapen hos asylsøkere om deres juridiske rettigheter og plikter i det norske samfunnet 190 000
Steinkjer, Leira, Trondheim, Tingvol Kirkens Bymisjon Trondheim Søster til søster kurs i asylmottak 400 000
Søre Sunnmøre Ulsteinvik Sanitetsforening Språkvenn og treningsgruppe 45 980
Trondheim International Welfare  Innføring i digital hverdag 300 000
Trondheim Sacred smile På egne ben 100 000
Trondheim Sacred smile Integrering gjennom nettverk og inkludering 150 000
Trondheim Spektra cricket klubb Test match 2018 42 500
Tverlandet Bodø idrettslag Idretten som inkluderingsarend i Bodø 100 000
Tverlandet Bodø og Omegns Turistforening  Integrerende friluftsliv 232 000
Tverlandet Kirkens Bymisjon/Batteriet Nord-Norge Empowerment / Egenkraftmobilisering  100 000

 

Krav til deg som har fått tilskudd

Dette er hovedreglene for deg som får tilskudd fra IMDi:

  • Du må bruke tilskudd i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av tilskuddsbrevet fra IMDi.
  • Hvis du trenger å endre prosjektet slik at det ikke lenger er i samsvar med det du har fått tilskudd til, må du først få samtykke til det fra IMDi. 
  • Midlene du får kan som regel ikke overføres til neste år. Hvis du ikke har brukt opp midlene på slutten av året, må du rapportere på det og vanligvis betale tilbake.

Hvilke krav som gjelder akkurat ditt prosjekt finner du i tilskuddsbrevet fra IMDi.

Rapportering

Prosjekter som har fått tilskudd må levere:

  • statusrapport innen 15.8.2018
  • tilskuddsrapport innen 15.01.2019
  • regnskapsrapport innen 15.03.2019 (hvis du har fått 200 000 kroner eller mer)

Vil du søke tilskudd for 2019?

Vi lyser ut midlene etter at Stortinget har vedtatt statsbudsjettet (med forbehold om at ordningen videreføres). Det skjer som regel i desember.

Søknadsfristen pleier å være i månedsskiftet januar/februar. 

I mellomtiden kan du lese mer om årets regler for tilskuddsordningen nederst på denne siden. Vi kan ikke garantere at reglene blir helt like neste år, men du vil kunne se om dette er noe for din organisasjon.

Regler for ordningen

For mer detaljerte regler om ordningen, se rundskriv under.

Har du spørsmål?

Ta i så fall kontakt med Birame Diouf (e-post: bdi@imdi.no; telefon: 90 47 63 86) eller Hamzah Ahmed Nordahl-Rajpoot (e-post: hnr@imdi.no; telefon: 45 83 07 16).