Målet med tilskuddet er å bidra til

  • Bedre kunnskap om integrering i befolkningen, herunder kunnskap om muligheter og utfordringer ved integreringsprosessen
  • Økt tillit og tilhørighet til det norske samfunnet blant innvandrere og barna deres
  • Økt deltakelse og representasjon blant innvandrere og deres barn på ulike samfunnsarenaer

Stortinget har vedtatt følgende fordeling de siste årene:

OrganisasjonTilskudd 2019 (kr)
Antirasistisk senter (ARS) 5 075 000
Caritas 2 000 000
Human Rights Service (HRS) 1 335 000
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO) 600 000
JustUnity 900 000
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) 9 265 000
LIM – Likestilling, integrering, mangfold 2 000 000
Minotenk – minoritetspolitisk tenketank 4 000 000
MiRA – Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner 3 650 000
Multikulturelt Initiativ- og Ressursnettverk 500 000
Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) 2 630 000
Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD) 2 040 000
Samora 1 500 000
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) 5 350 000
Stiftelsen Fargespill 2 000 000
Utrop 1 000 000
Født Fri  6 000 000
Totalt 49 845 000

Kontaktperson: Hamzah Ahmed Nordahl-Rajpoot