Målet med tilskuddet er å bidra til økt deltakelse i, og økt tillit til, samfunnet blant innvandrere og deres barn. Tilskuddet skal bidra til å sikre at alle har samme muligheter, rettigheter og plikter når det gjelder å delta i samfunnet og ta i bruk egne ressurser.

Stortinget har vedtatt følgende fordeling de siste årene (kroner):

OrganisasjonTilskudd 2014Tilskudd 2015Tilskudd 2016Tilskudd 2017
Antirasistisk senter (ARS) 2 175 000 2 175 000 2 175 000 2 175 000
Caritas - 1 000 000 2 000 000 2 000 000
Human Rights Service (HRS) 900 000 1 835 000 1 835 000 1 835 000
Fargespill Bergen     2 000 000 2 000 000
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO) 800 000 800 000 600 000 600 000
JustUnity - - 1 500 000 500 000
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) 1 265 000 1 265 000 1 265 000 1 265 000
LIM – Likestilling, integrering, mangfold 700 000 700 000 700 000 700 000
Minotenk – minoritetspolitisk tenketank 750 000 750 000 750 000 2 000 000
MiRA – Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner 1 450 000 2 050 000 2 050 000 2 050 000
Multikulturelt Initiativ- og Ressursnettverk (MiR) 200 000 500 000 500 000 500 000
Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) 1 970 000 1 970 000 2 630 000 2 630 000
Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD) 1 440 000 1 440 000 1 440 000 1 440 000
Samora - 500 000 500 000 1 500 000
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) 1 850 000 1 850 000 1 850 000 2 350 000
Utrop 500 000 500 000 500 000 500 000
Totalt 13 500 000 17 335 000 22 295 000 24 045 000

Kontaktperson: Hamzah Nordahl-Rajpoot