Last ned IMDi-rapport: Behovet for tolk i 2017. (grønn boks)

Denne rapporten presenterer estimater over bruk av tolk i 2017 og funn fra IMDis årlige undersøkelse blant leverandører av tolketjenster. Årets undersøkelse ble gjennomført i samarbeid med NHO Service og Handel (NHO SH).

Hovedfunn

  • Det ble gjennomført rundt 746 000 tolkeoppdrag for offentlig sektor i 2017. Fordelt på 230 arbeidsdager, utgir dette rundt 3 200 tolkeoppdrag daglig. Private leverandører av språktjenester står for til sammen tre fjerdedeler av alle oppdragene.
  • Kvalifisert tolk ble bruk i overkant av en tredjedel av de innrapporterte oppdragene. 25 prosent av oppdragene ble levert med høyest kvalifiserte tolker (kategori 1 - 3). 13 prosent av oppdragene ble levert med lavest kvalifiserte tolker (kategori 4 -5). 62 prosent av oppdragene ble levert med ufaglærte tolker.
  • Andelen tolkeoppdrag utført med kvalifisert tolk var høyest hos statlige etater med hele 98 prosent. Hos kommunale tolkeformidlere var denne andelen på 56 prosent, og hos private leverandører på 23 prosent.
  • Arabisk er fortsatt det mest etterspurte språket. En tredjedel av alle oppdrag ble utført på arabisk.
  • I tillegg til arabisk er tigrinja, somali, polsk, dari, persisk, sorani, nordkurdisk, pashto og urdu/punjabi er fortsatt de mest etterspurte språkene.
  • Selv om det ble gjennomført oppdrag i over 100 språk, var 80 prosent av alle oppdragene på kun de 10 overnevnte språkene.
  • Omtrent halvparten av oppdrag ble levert ved fremmøte og halvparten ved telefon. Det var under én prosent av oppdragene som ble levert ved skjerm.  

Spørreskjema

IMDi og NHO SH har sammen utarbeidet spørreskjemaet. IMDi har hentet inn data fra kommunale tolkeformidlere og statlige etater med eget tolkeregister. NHO SH har hentet inn data fra private leverandører av språktjenester.

Det finnes enkelte små forskjeller i disse to spørreskjemaene.

Last ned spørreskjemaet IMDi sendte ut.

Last ned spørreskjemaet NHO SH sendte ut.