Hvordan bli tolk?

Du kan bli tolk ved å ta autorisasjonsprøve i tolking, tolkeutdanning eller språktest og tolkekurs ved OsloMet – Storbyuniversitetet. Det er behov for tolk i alle deler av offentlig sektor og over hele Norge.

Sist oppdatert: 10. november 2021

Hva innebærer det å jobbe som tolk?

Som tolk må du ha svært gode språkferdigheter, god forståelse for offentlig sektor, spesifikk kontekstkunnskap og evne til å sette deg inn i nye fagområder. Du må også ha god hukommelse, kunne notatteknikk og ha kjennskap til tolkens yrkesetiske retningslinjer og hvordan utføre arbeidet i tråd med disse.  

Her kan du lese om hvordan det er å jobbe som tolk.

Hva slags tilbud finnes?

Det er flere måter å bli tolk på. Nedenfor finner du en oversikt over dagens kvalifiseringstilbud og hvordan disse korresponderer med kategoriene i Nasjonalt tolkeregister. Det er kun kvalifiserte tolker som kan bli oppført i registeret.

Det tilbys kvalifisering ved Oslomet – Storbyuniversitetet og ved Høgskulen på Vestlandet. Det legges til rette for at kandidater fra hele landet kan kvalifisere seg som tolk ved å tilby språktest via skjerm, nettundervisning og samlinger over helgedager.

Når du klikker på lenkene får du mer informasjon om hvilke språk som er aktuelle, hvordan du søker og hvilke opptakskrav som stilles. 

For å bli tolk, eller for å forbedre dine kvalifikasjoner, kan du:

Merk at disse tilbudene kommer i et utvalg språk hvert år. Hvis det ikke finnes tilbud i ditt språk, kan du melde interesse for kvalifisering i andre språk til OsloMet ved å sende en e-post til tospråktesten@oslomet.no

Er du eller vil du bli statsautorisert oversetter?

Tolking og oversettelse er to ulike profesjoner selv om noen praktiserer begge yrkene. En kvalifisert tolk har ikke nødvendigvis kvalifikasjoner som oversetter (skriftlig), og Norsk tolkeregister bør derfor ikke brukes for å bestille skriftlig oversettelse.

For å bli statsautorisert oversetter må du bestå autorisasjonsprøven i oversettelse som tilbys ved Norges handelshøyskole i Bergen (NHH). Med bestått eksamen vil du få bevilling som statsautorisert translatør.

Hva hvis du ikke er kvalifisert tolk?

Dersom du ønsker å bidra med dine språkferdigheter, men ikke er kvalifisert tolk, kan du bistå med språkhjelp i hverdagslige gjøremål.

Men noen ganger tar dagligdagse situasjoner en vending som gjør det nødvendig å stoppe opp og vurdere om det er behov for å bestille kvalifisert tolk. Dette kan for eksempel være situasjoner som omhandler sensitive opplysninger rundt psykososiale forhold (helse, barns situasjon, familiekonflikter) eller asylsak og juridisk status.

Det skal alltid brukes kvalifisert tolk når det skal utføres tolkeoppdrag for offentlig sektor og dersom kommunikasjonen omhandler sensitiv og viktig informasjon.

Fant du det du lette etter?