Julekalender for tolker i Nasjonalt tolkeregister

I adventsdagene 2023 trekker IMDi hver dag 10 tolker som mottar hvert sitt par hodetelefoner som egner seg for skjermtolking

Sist oppdatert: 27. desember 2023

Om julekalenderen. 

Hver dag fra 1. til 24. desember 2023 trekker IMDi ti tolker som får tilsendt hvert sitt sett hodetelefoner. Hodetelefonene egner seg svært godt for tolking over skjerm og er en del av IMDis innsats for å legge til rette for økt og bedre bruk av skjermtolking. 

Påmelding til julekalenderen er åpen for tolker som står oppført i Nasjonalt tolkeregister, og som har lastet opp bilde og fått godkjent tolkebevis på sin side i registeret. Har du ikke tolkebevis fra tidligere, kan du søke samtidig med påmeldingen. 

 

Påmelding til julekalenderen: bit.ly/3R00C8t

Søk om tolkebevis: Nasjonalt tolkeregister (tolkeregisteret.no)

Har du meldt deg på julekalenderen en gang, skal du ikke gjøre det igjen. Det er kun en påmelding per tolk.  

Vinnere:

Her annonseres vinnerne av IMDis julekalender for tolker i Nasjonalt tolkeregister. Vi oppgir vinnernes TOLK-ID. Noen deltakere har bedt om å være anonyme og vil da ikke kunne identifiseres her. 

1. desember 2023

ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID
6916 7087 5441 5902 6599 5697 7061 6104 5149 5675

 2. desember 2023

ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID
6608 6797 Anonym 6935 5062 5719 5585 Anonym 5827 5250

3. desember 2023

ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID
5564 7307 5548 6629 5950 5154 Anonym Anonym 5157 5654

4. desember

ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID
6742 7231 6343 5259 6171 6579 7051 5015  6851 5133

5. desember

ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID
5012 7082 7224 5916 5263 5311 5738 6710 5931 5385

6. desember

ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID
5521 6413 5547 6229 5772 6578 7495 5224 6202 5077

7. desember

ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID
7075 7258 7257 5307 5287 7263 6705 6831 6827 5770

8. desember

ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID
6552 6394 5240 6803 5969 7428 5889 6570 Anonym 5027

9. desember

ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID
5814 5172 6708 6507 5282 7158 5845 7008 5059 7262

10. desember

ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID
Anonym 5222 Anonym 6597 5837 5766 5870 6903 5050 6170

11. desember

ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID
6645 5183 7277 6558 5356 5091 5193 5538 5563 7081

12. desember

ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID
6248 7535 5066 5218 5526 5354 5719 5260 5707 5660

13. desember

ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID
7384 6786 5097 5178 7402 Anonym Anonym 5104 7038 Anonym

14. desember

ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID
6967 Anonym 6927 6577 6380 5720 6322 5724 6691 5196

15. desember

ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID
7533 5286 Anonym 6929 7126 5210 5174 6956 Anonym 6434

16. desember 2023

ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID
7187 5274 Anonym Anonym 5696 7370 5501 5184 6695 5815

17. desember 2023

ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID
6731 Anonym 5156 Anonym 6767 5269 6056 6839 6347 5271

18. desember 2023

ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID
6039 5332 5604 6953 5048 7358 6588 5822 5546 5535

19. desember 2023

ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID
6800 5933 5130 6747 5597 5253 7479 5069 5405 6666

20. desember 2023

ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID
5541 5624 Anonym 5125 7070 6753 7019 7045 5151 7046

21. desember 2023

ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID
6652 Anonym 7261 6364 5314 7098 6904 6661 6921 6712

22. desember 2023

ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID
6576 6662 7376 5896 5915 6840 7084 5058 7339 7091

23. desember 2023

ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID
6565 7290 5849 5562 6833 Anonym 6251 7048 5929 7079

24. desember 2023

ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID
5020 6609 6095 6343 5836 6309 7341 6538 5658 5100
Fant du det du lette etter?