Tolkemarkedet er et lite, umodent marked med mange særtrekk som utgjør spesielle rammebetingelser for innkjøp av tolketjenester. Å gjøre en god anskaffelse forutsetter derfor at innkjøper har nødvendig innsikt i disse i tillegg til god kjennskap til egen virksomhet og dens behov for tolketjenester.

I dag finnes det dessverre lite tilgjengelig informasjon om anskaffelser av tolketjenester. IMDi jobber derfor med å lage en veileder for anbud på tolketjenester for innkjøpere. Veilederen vil bli tilgjengelig på IMDis nettsider i løpet av 2020.

IMDi har også gjennomført en kartlegging av offentlig anskaffelser av tolketjenester (2019). Den beskriver tolkemarkedet, aktørene og ulike innkjøpsformer, og redegjør for dagens praksis og utfordringer knyttet til anskaffelser av tolketjenester.

Har du spørsmål om anskaffelser av tolketjenester eller ønsker faglig bistand i din virksomhets anskaffelsesprosess, ta kontakt med seniorrådgiver Mona Myran.

Fant du det du lette etter?