Bakgrunnen for de nye kategoriene er innføringen av bachelorutdanningen i tolking i offentlig sektor ved OsloMet – Storbyuniversitetet.

De nye kategoriene vil være gjeldende fra lansering av nytt Nasjonalt tolkeregister våren 2020.

Tabellen under gir en oversikt over nåværende og nye kategorier.

Kategori

Nåværende kategorier

Nye kategorier

1

Tolker med statsautorisasjon og tolkeutdanning (30 stp.)

Tolker med bachelorgrad og statsautorisasjon

2

Tolker med statsautorisasjon

Tolker med bachelorgrad eller statsautorisasjon og grunnutdanning (30 stp.)

3

Tolker med tolkeutdanning (30 stp.)

Tolker med statsautorisasjon

4

Oversettere med grunnleggende tolkeopplæring

Tolker med grunnutdanning (30 stp.)

5

Personer med bestått tospråklig test og kurs i tolkens ansvarsområde

Tolker med grunnleggende opplæring

De nye kategoriene innebærer endringer for samtlige tolker oppført i dagens tolkeregister:

  • Tolker med bachelorgrad og statsautorisasjon plasseres i kategori 1.
  • Tolker med statsautorisasjon og tolkeutdanning går ned kategori 1 til kategori 2.
  • Tolker med statsautorisasjon går ned fra kategori 2 til kategori 3.
  • Tolker med tolkeutdanning går ned fra kategori 3 til kategori 4.
  • Statsautoriserte translatører og fagoversettere går fra kategori 4 til kategori 5.
  • Dagens kategori 4 og 5 slås sammen til kategori 5 og vil bestå av tolker med bestått Tospråktest/ToSPoT, statsautoriserte translatører og fagoversettere med kurs i tolkens ansvarsområde (TAO).

De nye kategoriene gjenspeiler dagens kvalifiseringssystem for tolker i Norge, og skal bidra til å motivere tolker til å heve sin tolkefaglige kompetanse og klatre oppover i registeret. Samtidig opprettholdes registeret som et verktøy som sikrer tilgang på kvalifiserte tolker i Norge.

Ønsker du å forbedre dine kvalifikasjoner og komme i høyere kategori før de nye kategoriene trer i kraft? Les mer om dine muligheter for kvalifisering og utdanning