Bakgrunnen for de nye kategoriene er innføringen av bachelorutdanningen i tolking i offentlig sektor ved OsloMet – Storbyuniversitetet.

De nye kategoriene vil tre i kraft når nytt Nasjonalt tolkeregister lanseres i løpet av våren 2020.

Tabellen under gir en oversikt over nåværende og nye kategorier.

Kategori

Nåværende kategorier

Nye kategorier

1

Tolker med statsautorisasjon og tolkeutdanning (30 stp.)

Tolker med bachelorgrad og statsautorisasjon

2

Tolker med statsautorisasjon

Tolker med enten bachelorgrad eller statsautorisasjon og grunnutdanning (30 stp.)

3

Tolker med tolkeutdanning (30 stp.)

Tolker med statsautorisasjon

4

Oversettere med grunnleggende opplæring

Tolker med grunnutdanning (30 stp.)

5

Personer med bestått tospråklig test og grunnleggende opplæring

Tolker med grunnleggende opplæring

De nye kategoriene innebærer endringer for alle tolker oppført i dagens register:

  • Tolker med bachelorgrad og statsautorisasjon plasseres i kategori 1.
  • Tolker med statsautorisasjon og tolkeutdanning går fra kategori 1 til kategori 2.
  • Tolker med statsautorisasjon går fra kategori 2 til kategori 3.
  • Tolker med tolkeutdanning går fra kategori 3 til kategori 4.
  • Statsautoriserte translatører og fagoversettere går fra kategori 4 til kategori 5.
  • Dagens kategori 4 og 5 slås sammen til en ny kategori 5. Denne vil bestå av tolker med bestått Tospråktest eller ToSPoT, statsautoriserte translatører og fagoversettere, alle med kurs i tolkens ansvarsområde (TAO).

De nye kategoriene gjenspeiler dagens kvalifiseringssystem for tolker i Norge, og skal bidra til å motivere tolker til å heve sin tolkefaglige kompetanse og klatre oppover i registeret. 

Før lansering vil IMDi ta kontakt med tolker oppført i dagens register med mer informasjon om overgangen til det nye kategorisystemet.

Ønsker du å forbedre dine kvalifikasjoner og komme i høyere kategori før de nye kategoriene trer i kraft? Les mer om dine muligheter for kvalifisering og utdanning