Tolkebevis for tolker i Nasjonalt tolkeregister

I Nasjonalt tolkeregister finner du kvalifiserte tolker på over 70 språk. Nå gjør IMDi det lettere for deg å se at tolken står oppført i registeret.

Sist oppdatert: 13. januar 2021

I januar 2021 åpner vi for at tolker oppført i Nasjonalt tolkeregister kan bestille seg et tolkebevis. Tolkebeviset er et digitalt og fysisk bevis på at tolken står oppført i Nasjonalt tolkeregister.

IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor. Det utføres årlig tolkeoppdrag i offentlig sektor for over 800 mill. norske kroner. Samtidig viser kartlegginger at 6 av 10 oppdrag utføres av ufaglærte tolker, tolker uten noen formelle kvalifikasjoner.

Å være tolk er krevende. God tolking er av avgjørende betydning for blant annet oppvekst, helse, rettssikkerhet og deltakelse. I forbindelse med pandemien har det blitt tydelig også hvor viktig bruk av tolk er i arbeidet med smittesporing. I Nasjonalt tolkeregister står det nå over 1300 personer registrert, og det kan tolkes til og fra over 70 språk. Tolkene i Nasjonalt tolkeregister har gjennomført et eller flere av de offentlige kvalifiseringstilbudene for tolker. Bruk Nasjonalt tolkeregister til å finne en tolk, eller til å sjekke at tolken din er kvalifisert.

Fant du det du lette etter?