Det er 1886 kvalifiserte tolker i Nasjonalt tolkeregister. Kun en av tre av disse tar tolkeoppdrag daglig.

Det er enda færre som jobber fulltid som tolk - kun 1 av 10. Kvalifiserte tolker ønsker å jobbe som tolk nesten dobbelt så mye som de gjør i dag.

Se andre resultater fra undersøkelsen:

lenke til infoarket (kanskje også et bilde av forsiden?)

 

Metode for undersøkelsen

Spørreundersøkelsen blant tolker i Nasjonalt tolkeregister ble gjennomført i august 2018. Undersøkelsen ble sent til 1559 personer, og ble besvart av 1025 personer. Dette utgjør en svarprosent på 66 prosent. Tolker i høyere kategorier er svakt overrepresentert blant respondetene.

Last ned spørreskjemaet respondentene besvarte.

Spørsmål vedrørende undersøkelsen blant tolker i registeret kan rettes til seniorrådgiver Mona Myran.