Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Sist oppdatert: 26. april 2023

Frivillige organisasjoner kan få støtte fra IMDi til prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Søknadsfristen er 20.05.2022

Ekstraordinær tilleggsutlysning: Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Fant du det du lette etter?