Ditt eget valg

Er du redd for å bli giftet bort mot din vilje? Kan du bli etterlatt i utlandet? Eller er du utsatt for negativ sosial kontroll? Det er hjelp å få!