Like muligheter, rettigheter og plikter i et mangfoldig samfunn

Illustrasjonsbilde
Aktuelt nå:

Informasjon om integreringspakke II

Stortinget har vedtatt tiltakspakker og midlertidige lover på integreringsområdet som følge av pandemien. Integreringspakke II gir mulighet for å utvide introduksjonsprogrammet og norskopplæring. IMDi deler viktig informasjon om målgruppene for tiltakene og tilskuddsutbetaling.

Aktuelt nå:

Digitalisering av tilskuddsordninger

IMDi vil i løpet av 2021 gradvis innføre en ny digital forvaltningsløsning for integreringstilskuddet, tilskudd for enslige mindreårige flyktninger og tilskudd for bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne og/eller adferdsvansker. Her kan du holde deg oppdatert om arbeidet.

Aktuelt nå:

Disse har fått tilskudd til koronainformasjon

146 ulike tiltak i regi av frivillige organisasjoner har fått innvilget støtte til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen. Tilskuddspotten var på 40 millioner kroner.

Se alle oppdateringer