Like muligheter, rettigheter og plikter i et mangfoldig samfunn

Illustrasjonsbilde
Siste oppdateringer:

Kompensasjonsordning for ubenyttede vedtaksplasser i kommunene

I 2022 ble alle landets kommuner bedt om å ta imot et stort antall flyktninger. Kommunene som stilte til rådighet bosettingsplasser (med utgangspunkt i anmodningstallene) i 2022, og som ikke fikk benyttet plassene, kan nå søke om å få kompensasjon. Fristen er 15. februar 2023.

Siste oppdateringer:

Søk tilskudd i tilskuddsordninger

Vil du bidra til å skape nye løsninger på integreringsfeltet? IMDi har flere tilskuddsordninger rettet mot kommuner, fylkeskommuner, arbeidsgivere, frivillige organisasjoner og private aktører. Les mer om de ulike tilskuddsordningene og hvordan du kan søke.

Siste oppdateringer:

Ny kompetansepakke er lansert

IMDi har utviklet digitale kompetansepakker med ulike tema rettet mot programrådgivere og andre som jobber med introduksjonsprogrammet. Kompetansepakkene finner du på Fagressurs for introduksjonsprogrammet.

Siste oppdateringer:

2023 - Hvordan går det med integreringen?

Krigen i Ukraina og flyktningkrisen påvirker våre holdninger til innvandrere og integrering, viser IMDis undersøkelser. Hvor klare er vi for nye rekordhøye ankomster av flyktninger?, skriver IMDis direktør i VG 12. januar.

Siste oppdateringer:

Tolkeloven: Nominasjon til partssammensatt utvalg

Nå kan du nominere kandidater til et nytt partssammensatt utvalg som skal gir råd til IMDi i behandlingen av varsler om tolker, ved mistanke om brudd på tolkeloven. Frist er innen 10. februar 2023.

Siste oppdateringer:

Søkerkonferanse 26. januar 2023

IMDi utlyser snart tilskuddsordninger og arrangerer en digital søkerkonferanse for kommuner, fylkeskommuner, arbeidsgivere og frivillige organisasjoner som ønsker å søke om tilskudd. Hensikten med konferansen er å gi grundig informasjon om tilskuddsordningene. Dere vil få en innføring i kriteriene i rundskrivene, ulike satsingsområder, tips til søknadsskriving, regnskapsrutiner og informasjon om IMDis søknadsportal.

Ny rapport:

Barn med fluktbakgrunn

Første av tre rapporter er tilgjengelig. Prosjektet skal gi kunnskap om barn og unge i flyktningfamilier og integreringsprosessen i Norge sett fra deres ståsted.

Siste oppdateringer:

Den første kompetansepakken er lansert

Flere kompetansepakker fra IMDi kommer i 2023. De er til bruk for programrådgivere og andre som jobber med introduksjonsprogrammet.

Se alle oppdateringer