Like muligheter, rettigheter og plikter i et mangfoldig samfunn

Illustrasjonsbilde
Ny rapport:

Tilrettelegging for integrering av flyktninger i Norge

Rapporten «Tilrettelegging for integrering av flyktninger i Norge - Organisering, tiltak og erfaringer» beskriver hvordan norske kommuner arbeider med bosetting, kvalifisering og integrering av ulike flyktninggrupper.

Ny rapport:

Kartlegging av opplæringstilbud til nyankomne ungdommer

En ny rapport viser at det er et betydelig forbedringspotensial i opplæringstilbudet til nyankomne ungdommer. De fleste nyankomne ungdommene får et opplæringstilbud, men ikke alle tilbudene treffer godt, og ikke alle får et hensiktsmessig tilbud.

Ny rapport:

Ny rapport sammenligner integreringspolitikken i åtte europeiske land

Rapporten sammenligner innvandrings- og integreringspolitikken i åtte europeiske land under og i etterkant av de store flyktningankomstene i 2015-16 og 2022-23. De åtte landene som er undersøkt er Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Polen. Rapporten «Europa er blitt mer restriktive, selektive og midlertidige mot flyktninger» er laget på oppdrag for IMDi av Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR) ved OsloMet .

Siste oppdateringer:

Nå kan du søke tilskudd

Her er det tilskudd for både frivillige organisasjoner, regionale innvandrerorganisasjoner, kommuner og fylkeskommuner med søknadsfrist i januar og februar.

Se alle oppdateringer