Like muligheter, rettigheter og plikter i et mangfoldig samfunn

Illustrasjonsbilde
Siste oppdateringer:

Oppmoder om busetting av 35 000 flyktningar

Det er venta at 2023 blir nok eit år med svært høg busetting. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) oppmoder alle norske kommunar om busetting av 35 000 flyktningar.

Siste oppdateringer:

Tolkekonferansen 2022 - Hvordan lykkes med tolkeloven?

IMDi markerer ett år med tolkeloven og inviterer til nasjonal konferanse. Er du interessert i minoritetsspråklige innbyggeres rettigheter? Meld deg på tolkekonferansen på Clarion Hotel på Gardermoen 1. og 2. desember!

Siste oppdateringer:

Kinn fikk Bosettings- og integreringsprisen

IMDi gratulerer Kinn kommune med prisen for sitt gode arbeid med bosetting og integrering av flyktninger. Kommunene Kinn, Bodø, Haugesund, Rælingen og Vennesla var nominert til prisen.

Aktuelt nå:

Mangfoldskonferansen 2022 - Ut av komfortsonen og inn i fremtiden!

IMDi inviterer til konferanse om mangfold i arbeidslivet. Målgruppen er ledere, HR, personalledere, mellom- og toppledere i offentlig og private virksomheter. Konferansen er gratis og arrangeres i Oslo 1. desember. Påmeldingsfrist er 25. november.

Siste oppdateringer:

Regionale vinnere av Mangfoldsprisen 2022

Seks regionale vinnere har nå mottatt Mangfoldsprisen for 2022. Mangfoldsprisen deles ut til virksomheter som har utmerket seg ved fremragende bruk av innvandreres kompetanse. Prisen skal løfte frem suksesshistorier, inspirere arbeidsgivere og skape større bevissthet om verdien av et mangfoldig arbeidsliv.

Siste oppdateringer:

Hvem får årets bosettings- og integreringspris?

Bodø, Haugesund, Kinn, Rælingen og Vennesla er nominerte kommuner for arbeid frem til 2022 og konkurrerer om å vinne prisen. Den deles ut på IMDis årskonferanse 17. november i Oslo.

Ny rapport:

Rapport om ukrainske flyktningers møte med Norge

Rapporten "Ukrainian refugees - experiences from the first phase in Norway" gir viktige funn for arbeidet med bosetting og integrering og er basert på intervjuer til og med juli i år. Den er utarbeidet av By- og regionsforskningsinstituttet (NIBR) - Oslo Met på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet (UDI) og Integrerings-og mangfoldsdirektoratet (IMDi) .

Siste oppdateringer:

Nye maler for vedtak etter integreringsloven

IMDi har publisert nye maler for vedtak etter integreringsloven. Kommunen kan velge å bruke malene til å fatte vedtak om opplæring, fritak, permisjon med mer. Malene er også publisert i NIR. Alle malene er tilgjengelig på bokmål og nynorsk.

Tilskuddsordning:

Kompensasjonsordning for kommunale utgifter i 2022

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har fastsatt kompensasjon for utgifter til kommuner som har vedtatt å stille til rådighet plasser for bosetting av flyktninger i 2022, men som ikke har blitt benyttet.

Ny rapport:

Tiltak i introduksjonsprogrammet i 2021

I 2021 var det til sammen 10 595 deltakere i introduksjonsprogram i Norge. De fleste deltok i opplæring i norsk og samfunnskunnskap og utdanningsrettede tiltak i introduksjonsprogrammet.

Ny rapport:

Mangfold i statlig sektor

Statlig sektor har kommet et stykke på vei, men har fortsatt et godt stykke igjen å gå før politiske mål om mangfold er innfridd. Det er en av konklusjonene i rapporten, som er utført av Oxford Research i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning.

Se alle oppdateringer