Like muligheter, rettigheter og plikter i et mangfoldig samfunn

Illustrasjonsbilde
Ny rapport:

Tiltak i introduksjonsprogrammet i 2021

I 2021 var det til sammen 10 595 deltakere i introduksjonsprogram i Norge. De fleste deltok i opplæring i norsk og samfunnskunnskap og utdanningsrettede tiltak i introduksjonsprogrammet.

Ny rapport:

Mangfold i statlig sektor

Statlig sektor har kommet et stykke på vei, men har fortsatt et godt stykke igjen å gå før politiske mål om mangfold er innfridd. Det er en av konklusjonene i rapporten, som er utført av Oxford Research i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning.

Aktuelt nå:

Tilskot til opplæring i norsk for vaksne personar med kollektiv beskyttelse

Tilskotsordninga består av to typar tilskot, persontilskot og grunntilskot. Persontilskotet blir automatisk utbetalt til kommunar og fylkeskommunar for vaksne personar som har rett til opplæring i norsk. Målet med grunntilskotet er å betre dei økonomiske rammevilkåra for små og mellomstore kommunar når det gjeld opplæring i norsk.

Se alle oppdateringer