Like muligheter, rettigheter og plikter i et mangfoldig samfunn

Illustrasjonsbilde
Aktuelt nå:

Utbetaling av intgreringspakke II

IMDi har fått i oppdrag å utbetale 135 mill. kroner til utvidet programtid og 120 mill. kroner til utvidet norskopplæring. Utbetalingen er en del av integreringspakke II i 2021 for å dempe negative konsekvenser av covid-19.

Aktuelt nå:

IMDis årsrapport 2020

I IMDis årsrapport for 2020 kan du lese om arbeidet vårt gjennom året, og hvilke resultater vi har oppnådd.

Tilskuddsmidler fordelt:

Klippekortordning for norskopplæring

17. mars gikk fristen ut for første søknadsrunde for tilskuddsordningen. Nå er midler fordelt til ni ulike private tilbydere av norskopplæring.

Se alle oppdateringer