Like muligheter, rettigheter og plikter i et mangfoldig samfunn

Illustrasjonsbilde
Aktuelt nå:

Lørenskog kommune vinner Bosettings- og integreringsprisen for 2021

Kommunen får prisen for sitt gode arbeid med bosetting og integrering av flyktninger. Prisen ble delt ut av statssekretær Nancy Charlotte Porsanger Anti i kommunal- og moderniseringsdepartementet under IMDis årskonferanse i dag. De andre nominerte kommunene var Asker, Drammen, Harstad, Lillestrøm og Sandefjord.

Aktuelt nå:

Ny ordning samfunnskunnskap

Fra 1. januar 2022 innføres det endringer i ordningen samfunnskunnskap for personer omfattet av integreringsloven. IMDi er i gang med å tilpasse Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) til endringene i samfunnskunnskap og tar sikte på å ha grunnleggende systemstøtte på plass i løpet av januar 2022.

Aktuelt nå:

Oppmoding om busetting for 2022

IMDi har bedt 212 norske kommunar om å ta imot 5 500 flyktningar i 2022. Av desse er 32 kommunar oppmoda om å busette 141 einslege mindreårige flyktningar.

Aktuelt nå:

Integreringspakke III: frist for rapportering er 26. november

Kommunene må sende inn rapporteringsskjema for å få utbetalt tilskudd for utvidet programtid og utvidet norskopplæring fra integreringspakke III. Det åpnes også opp for en siste rapportering for integreringspakke II, for tidligere ikke-rapportert bruk av tiltakene. Svarfrist er fredag 26. november 2021.

Ny tolkelov fra 2022:

Hva sier loven om bruk av tolk?

Bruk av tolk i offentlig sektor er nå regulert i en egen lov. Den nye loven om offentlige organers ansvar for bruk av tolk (tolkeloven) trer i kraft 1. januar 2022.

Se alle oppdateringer