Like muligheter, rettigheter og plikter i et mangfoldig samfunn

Illustrasjonsbilde
Siste oppdateringer:

Hva skal vi med tolkeloven?

- En dyktig og profesjonell tolk er nødvendig når man mangler felles språk. Tolkeloven er viktig for samfunnet, offentlig ansatte og den enkelte innbygger, skriver direktør Libe Rieber-Mohn i en kronikk i VG 30. november.

Siste oppdateringer:

Tolkekonferansen 2022 - Hvordan lykkes med tolkeloven?

IMDi markerer ett år med tolkeloven og inviterer til nasjonal konferanse. Er du interessert i minoritetsspråklige innbyggeres rettigheter? Meld deg på tolkekonferansen på Clarion Hotel på Gardermoen 1. og 2. desember!

Sluttrapport:

Rapport Frivillige organisasjoner og integrering

Utredning av kompetansesenter for frivillig innsats er utarbeidet av Agenda Kaupang og Ideas2evidence. Hovedanbefaling er å benytte og videreutvikle eksisterende aktører og kompetanse.

Aktuelt nå:

Mangfoldskonferansen 2022 - Ut av komfortsonen og inn i fremtiden!

IMDi inviterer til konferanse om mangfold i arbeidslivet. Målgruppen er ledere, HR, personalledere, mellom- og toppledere i offentlig og private virksomheter. Konferansen er gratis og arrangeres i Oslo 1. desember. Påmeldingsfrist er 25. november.

Siste oppdateringer:

Følgeevaluering av norskopplæringsordningen

Som en del av "norskinnsatsen" ble det etablert en prøveordning for norskopplæring i 2021 . IMDi har tildelt 30 millioner kroner i tilskudd. Forskningsinstituttet Ideas2evidence evaluerer ordningen på oppdrag for IMDi til 2023. Delrapport 2 er klar.

Siste oppdateringer:

Oppmoder om busetting av 35 000 flyktningar

Det er venta at 2023 blir nok eit år med svært høg busetting. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) oppmoder alle norske kommunar om busetting av 35 000 flyktningar.

Siste oppdateringer:

Kinn fikk Bosettings- og integreringsprisen

IMDi gratulerer Kinn kommune med prisen for sitt gode arbeid med bosetting og integrering av flyktninger. Kommunene Kinn, Bodø, Haugesund, Rælingen og Vennesla var nominert til prisen.

Siste oppdateringer:

Regionale vinnere av Mangfoldsprisen 2022

Seks regionale vinnere har nå mottatt Mangfoldsprisen for 2022. Mangfoldsprisen deles ut til virksomheter som har utmerket seg ved fremragende bruk av innvandreres kompetanse. Prisen skal løfte frem suksesshistorier, inspirere arbeidsgivere og skape større bevissthet om verdien av et mangfoldig arbeidsliv.

Siste oppdateringer:

Nye maler for vedtak etter integreringsloven

IMDi har publisert nye maler for vedtak etter integreringsloven. Kommunen kan velge å bruke malene til å fatte vedtak om opplæring, fritak, permisjon med mer. Malene er også publisert i NIR. Alle malene er tilgjengelig på bokmål og nynorsk.

Se alle oppdateringer