Like muligheter, rettigheter og plikter i et mangfoldig samfunn

Illustrasjonsbilde
Ny rapport:

Integreringsbarometeret 2022

Årets integreringsbarometer viser at befolkningen i stadig økende grad er mer positive til innvandring. Samtidig mener bare to av ti av integreringen fungerer bra.

Lær fra andre:

Skoleavis som språkpraksis og demokratisk verktøy

Hvordan kan elever i norskopplæring oppleve medborgerskap og demokrati i praksis? Bergen Læringssenter har etablert en skoleavis for å løfte elevenes erfaringer, la dem bruke egen kunnskap, og samtidig lære om ytringsfrihet, samfunn og yrkesliv.

Aktuelt nå:

Juridisk veileder til integreringslovens midlertidige kapittel 6A

15. juni trådte et nytt midlertidig regelverk for personer med midlertidig kollektiv beskyttelse i kraft. IMDi har utarbeidet en juridisk veileder til de nye bestemmelsene i integreringsloven, hovedsakelig til kommunalt ansatte som jobber med ordningene i integreringsloven.

Introduksjonsprogram i 2021:

Stabile resultater

3 295 flyktninger avsluttet introduksjonsprogram i 2021. Tall fra nasjonalt introduksjonsregister (NIR) viser at 49 prosent av disse gikk direkte over til arbeid eller utdanning. Det er det samme som året før.

Se alle oppdateringer