Bosettingsprosessen forenklet

Forenklet illustrasjon av prosessen en flyktning går igjennom
Se hvordan vi tilrettelegger for integrering i kommunen.
IMDi representant som møter ei fra kommunen
Kommunen
Asylmottak
Bolig
Skole
Arbeid