Like muligheter, rettigheter og plikter i et mangfoldig samfunn

Illustrasjonsbilde
Siste oppdateringer:

Resultater fra Nasjonal brukerundersøkelse i 2023

I høst gjennomførte Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) sin fjerde nasjonale brukerundersøkelse blant deltakere i introduksjonsprogrammet og norsk- og samfunnskunnskapsopplæringen.

Siste oppdateringer:

Følg IMDi på Arendalsuka 2024

IMDi setter to viktige temaer på agendaen; integrering av ukrainere gjennom arbeid og utdanning og negativ sosial kontroll og foreldreskap. Gjennom egne arrangementer og tilstedeværelse under uka, vil vi bidra til en opplyst debatt og rette søkelys på aktuell tematikk på integrerings- og mangfoldsfeltet.

Siste oppdateringer:

Nøkkeltall for introduksjonsprogrammet 2023

Rekordhøyt antall deltakere i introduksjonsprogram. Av de 11 400 flyktninger som avsluttet introduksjonsprogram i 2023, gikk om lag halvparten direkte over til arbeid eller utdanning etter avsluttet program.

Siste oppdateringer:

Ekstra tilskuddsmidler til Jobbsjansen

IMDi har utvidet fristen for å søke om ekstramidler Jobbsjansen til 15.august 2024. Formålet med Jobbsjansen er å øke sysselsettingen blant innvandrerkvinner som ikke er i arbeid.

Ny rapport:

«Negativ sosial kontroll på skolen»

Rapporten «Negativ sosial kontroll på skolen» omhandler negativ sosial kontroll som utøves mellom elever og jevnaldrende i skolesammenheng. Rapporten er utarbeidet av Proba samfunnsanalyse på oppdrag fra IMDi.

Siste oppdateringer:

En åpen og inkluderende debattkultur

IMDi lanserer en kampanje som skal bidra til en inkluderende debattkultur blant unge. Hatytringer, falsk informasjon, deling av informasjon og kildebruk er sentrale elementer i kampanjen.

Se alle oppdateringer