Like muligheter, rettigheter og plikter i et mangfoldig samfunn

Illustrasjonsbilde
Ny veileder:

Offentlige anskaffelser av tolketjenester

IMDi har utarbeidet en veileder for å gjøre det enklere å gjennomføre og følge opp offentlige anskaffelser for tolketjenester. Målgruppen er innkjøpere i offentlige organer, kommuner, fylkeskommuner og interkommunale selskap.

Ny veileder:

Kvalifiseringsløp for voksne innvandrere

Gode kvalifiseringsløp skal bidra til at flere innvandrere oppnår varig tilknytning til arbeidslivet. IMDi har i samarbeid med Kompetanse Norge, Arbeids- og Velferdsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet utarbeidet en visuell veileder som på en enkel måte viser muligheter innenfor kvalifisering av voksne innvandrere.

Ny rapport:

Innvandrerbefolkningen under koronapandemien

Det er sammensatte årsaker til at enkelte innvandrergrupper har vært overrepresentert i statistikken for smitte og innleggelser under pandemien. Det viser en rapport fra en ekspertgruppe ledet av IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn.

Aktuelt nå:

Integreringspakke III vedtatt

Stortinget har vedtatt endringer i midlertidige lover om tilpasninger i introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (integreringspakke III).

Aktuelt nå:

Tilbud om veilederopplæring ICDP høsten 2021

IMDi tilbyr i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir og Bufetat) veilederopplæring for ansatte i introduksjonsprogrammet til kommuner som ønsker å bruke International Child Development (ICDP) som metode for å veilede foreldre.

Se alle oppdateringer