Like muligheter, rettigheter og plikter i et mangfoldig samfunn

Illustrasjonsbilde
Siste oppdateringer:

Vinnere av Mangfoldsprisen 2023

Norsk barnebokinstitutt ble tildelt den nasjonale mangfoldsprisen i kategorien små virksomheter, og Strawberry AS fikk prisen i kategorien mellomstore og store virksomheter. Mangfoldsprisen deles ut til virksomheter som har utmerket seg for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet.

Siste oppdateringer:

Anmoder kommunene om å bosette 37 000 neste år 

IMDi sender nå ut en anmodning til alle landets kommuner i tråd med forventet behov for bosetting i 2024. Det nasjonale behovet for bosetting i 2024 er beregnet til å være 37 000.  Tallet gjelder for hele året og vil kunne påvirkes av ankomstene framover. Bosettingsplassene som blir vedtatt og gjort tilgjengelig for bosetting ute i kommunene er avgjørende for Norges samlede evne til å ta imot og integrere flyktninger.  

Siste oppdateringer:

Tønsberg vant bosettingsprisen

Juryen mener at årets vinner er en dyktig kommune som strekker seg svært langt i arbeidet med bosetting- og integrering. Tønsberg gjorde tidlig gode politiske og administrative grep for å møte behovene for bosetting, kvalifisering og integrering i 2022.

Siste oppdateringer:

Ønsker du å skrive masteroppgave om integrering?

IMDi lyser ut stipender til studenter som ønsker å skrive masteroppgave om integrering. Søknadsfrist er 16. januar 2024. Hvert stipend er på 20 000 kroner. 15 000 kroner utbetales ved innvilget søknad. De resterende 5 000 kroner utbetales ved bestått eksamen, forutsatt at oppgaven leveres innen rimelig tid. Stipendet skal stimulere studenter til å skrive masteroppgaver som er relevante for IMDi.

Siste oppdateringer:

Regjeringen vil få ukrainere raskere ut i jobb

Høye ankomster av fordrevne ukrainere gjør at botiden i asylmottak vil øke, varslet regjeringen i en pressekonferanse med UDI og IMDi tirsdag. Samtidig ønsker regjeringen å spisse introduksjonsprogrammet slik at flere kan komme raskere i jobb.

Siste oppdateringer:

Må skaffe flere mottaksplasser og øke bosettingstakten

UDI må nå øke mottakskapasiteten med nærmere 3.000 plasser som følge av høye ankomster av ukrainske flyktninger. Samtidig varsler IMDi at dette medfører at bosettingstakten også må trappes opp. Siden krigen brøt ut, har det kommet over 63.000 flyktninger fra Ukraina til Norge. 51 000 av dem er allerede bosatt eller på vei til å bli bosatt i en kommune.  

Siste oppdateringer:

Årets nasjonal brukerundersøkelse er i gang fra 10. oktober

Hvilke erfaringer har deltakere med introduksjonsprogram og norskopplæring i din kommune? Hvordan opplevde de nyankomne flyktningene bosettingsprosessen? Ved å delta får din kommune svar. Meld din kommune på digitalt veiledningsmøte 10. oktober.

Se alle oppdateringer