Like muligheter, rettigheter og plikter i et mangfoldig samfunn

Illustrasjonsbilde
Siste oppdateringer:

Nye eksempelreiser om fordrevne fra Ukraina

IMDi har i samarbeid med Arbeids- og Velferdsdirektoratet utviklet to nye caser om personer med kollektiv beskyttelse til veilederen om Kvalifiseringsløp for voksne innvandrere. Møt Viktor som går direkte i arbeid som kokk, og Mariia som er barnehagelærer og gjennomfører fleksibelt hurtigspor. Veilederen inneholder også mye annen nyttig informasjon og eksempler til inspirasjon i arbeidet med introduksjonsprogram og andre kvalifiseringsløp.

Ny rapport:

Bedre beskyttelse for voldsutsatte flyktninger og innvandrere

Språk, manglende kunnskap om hjelpetjenester, samt kulturelle og religiøse forventninger om å bli i ekteskapet, kan stå i veien for at nyankomne flyktninger og innvandrere får den hjelpen de trenger. Det viser en ny rapport utarbeidet av Vitenskapelig høgskole (VID) på oppdrag fra IMDi. Disse barrierene, kombinert med utilstrekkelig kompetanse i deler av hjelpeapparatet, gjør at nyankomne risikerer å ikke få tilstrekkelig beskyttelse og krisesentertilbud.

Rapportlansering:

Ny rapport om kommunenes arbeid mot diskriminering og rasisme

En ny rapport har kartlagt norske kommuners arbeid mot rasisme og diskriminering. Kartleggingen viser at det er store forskjeller i typer lokale tiltak som er utarbeidet innenfor områdene inkludering, rasisme og diskriminering. Rapporten gir en rekke anbefalinger om hvordan handlingsplaner, veiledere og gode eksempler kan gjøres enda bedre kjent for landets kommuner.

Siste oppdateringer:

Kompetansepakke Migrasjonshelse er tilgjengelig

IMDi har lansert den digitale kompetansepakken Migrasjonshelse. Det er den tredje i rekken av kompetansepakker for programrådgivere og andre som jobber med introduksjonsprogrammet.

Siste oppdatering:

Ny veileder for offentlig informasjon

Kjenn de du snakker til. Involver målgruppen. Dette er noen av rådene i en ny veileder som skal bidra til å styrke det offentliges kommunikasjon med personer med innvandrerbakgrunn.

Siste oppdateringer:

Kommunene bes sjekke status over bosatte i 2022

IMDi opplever at det kan oppstå avvik mellom kommunenes bosettingstall og det som er registrert i IMDinett. For å sikre at alle som ble bosatt i 2022 også er riktig registrert, ber vi kommunene sjekke antall bosatte i IMDinett.

Siste oppdateringer:

Søk tilskudd i tilskuddsordninger

Vil du bidra til å skape nye løsninger på integreringsfeltet? IMDi har flere tilskuddsordninger rettet mot kommuner, fylkeskommuner, arbeidsgivere, frivillige organisasjoner og private aktører. Les mer om de ulike tilskuddsordningene og hvordan du kan søke.

Se alle oppdateringer