Like muligheter, rettigheter og plikter i et mangfoldig samfunn

Illustrasjonsbilde
Ny rapport:

«Negativ sosial kontroll på skolen»

Rapporten «Negativ sosial kontroll på skolen» omhandler negativ sosial kontroll som utøves mellom elever og jevnaldrende i skolesammenheng. Rapporten er utarbeidet av Proba samfunnsanalyse på oppdrag fra IMDi.

Siste oppdateringer:

Fagverksted 2024 - Påmeldingen har åpnet

I år vil Fagverksted arrangeres både i Trondheim og på Gardermoen, men programmet vil være det samme på begge steder. Dere kan derfor velge det stedet som er mest praktisk for dere å reise til.

Siste oppdateringer:

En åpen og inkluderende debattkultur

IMDi lanserer en kampanje som skal bidra til en inkluderende debattkultur blant unge. Hatytringer, falsk informasjon, deling av informasjon og kildebruk er sentrale elementer i kampanjen.

Kurs:

Foreldrekurs etter unntaksbestemmelsen

Foreldrekurs skal styrke deltakerne i deres foreldrerolle slik at de kan ivareta foreldrerollen i ett nytt land. Ordinær foreldreveiledning som følger kunnskapsbaserte program på åtte til tolv veiledningsmøter er fortsatt anbefalt, og kommunene bør tilby dette om mulig.

Siste oppdateringer:

Barn i familier med fluktbakgrunn - sluttrapport

Rapporten «Barn i familier med fluktbakgrunn - tiltak for inkludering, medvirkning og tilhørighet» løfter fram utfordringer i integreringsarbeidet og kommer med en rekke anbefalinger til hva som kan gjøres bedre.

Siste oppdateringer:

Håndbok for forebygging og håndtering av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

Håndboken ble lansert torsdag 25. april på IMDIs nasjonale konferanse om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, «Sammen åpner vi dører». Dette er en veiledningsressurs og har til hensikt å bidra i håndtering i saker som omhandler negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap, barneekteskap og kjønnslemlestelse. Håndboken retter seg mot ansatte i skoler, voksenopplæring og flyktningetjeneste, og andre som jobber med barn, unge og voksne som opplever å bli utsatt for denne tematikken.

Se alle oppdateringer