Like muligheter, rettigheter og plikter i et mangfoldig samfunn

Illustrasjonsbilde
Siste oppdateringer:

Flere positive til bosetting av flyktninger i egen kommune

Flere ønsker at hjemkommunen deres skal bosette flere flyktninger, enn før krigen i Ukraina brøt ut, viser en ny undersøkelse. I november 2021 var det 44 prosent som ønsket dette. I mars 2023 hadde denne andelen økt til 58 prosent.

Siste oppdateringer:

Informasjon til ukrainske flyktninger på nytt nettsted

1. juni ble nettstedet «Ny i Norge» lansert. Her skal nyankomne ukrainske flyktninger finne informasjon de trenger for å registrere seg, søke om opphold og begynne livet sitt i Norge. Nettstedet finner du på nyinorge.no.

Siste oppdateringer:

Justerte anmodningstall om bosetting for 2023

IMDi sender ut en justert anmodning til alle norske kommuner og ber om bosetting av 38 000 flyktninger i løpet av 2023.   Kommunene bes svare på IMDis anmodning senest 31. august.

Siste oppdateringer:

10 000 ukrainske flyktninger bosatt i år

Onsdag denne uken nådde vi 10 000 bosatte ukrainske flyktninger i år. Siden krigen i Ukraina brøt ut, har 37 032 fordrevne ukrainere blitt bosatt i Norge av til sammen 354 kommuner over hele landet.

Ny rapport:

«Sosial kontroll og integrasjon»

Fafo har på oppdrag for IMDi utarbeidet rapporten «Sosial kontroll og integrasjon - Betydningen av foreldreinvolvering og foreldrerestriksjoner i ungdomstiden for integreringsutfall i overgangen til voksenlivet». Her følger man samme gruppe over tid, og får statistiske tall om konsekvenser av ulike former for sosial kontroll, herunder type kontroll som faller inn under begrepet negativ sosial kontroll.

Siste oppdateringer:

Tomme pulter etter skoleferien

Er du bekymret for at en skoleelev skal etterlates i utlandet mot sin vilje? Dersom du er bekymret for barn og unge som skal reise utenlands i sommer, kan du gå inn på IMDis nettportal Nora.

Siste oppdateringer:

Konstituert direktør i IMDi

Lisbeth Fransplass Røren er konstituert direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) fra 2. mai og frem til 31. august i år.

Siste oppdateringer:

Årsrapport 2022

I årsrapporten til IMDi for 2022 kan du lese meir om IMDi sitt arbeid gjennom året, og kva resultat vi har oppnådd.

Siste oppdateringer:

Nasjonalt tolkeregister åpent for tegnspråk

Har du hatt behov for tegnspråktolk eller skrivetolk, uten å finne de i Nasjonalt tolkeregister? Nå er registeret endelig åpent for tolker i norsk tegnspråk, norsk skrivetolk og tolking for døvblinde! Tolkene blir ikke automatisk registrert, så IMDi oppfordrer alle kvalifiserte tegnspråk- og skrivetolker til å registrere seg så raskt som mulig.

Siste oppdateringer:

Nye eksempelreiser om fordrevne fra Ukraina

IMDi har i samarbeid med Arbeids- og Velferdsdirektoratet utviklet to nye caser om personer med kollektiv beskyttelse til veilederen om Kvalifiseringsløp for voksne innvandrere. Møt Viktor som går direkte i arbeid som kokk, og Mariia som er barnehagelærer og gjennomfører fleksibelt hurtigspor. Veilederen inneholder også mye annen nyttig informasjon og eksempler til inspirasjon i arbeidet med introduksjonsprogram og andre kvalifiseringsløp.

Ny rapport:

Bedre beskyttelse for voldsutsatte flyktninger og innvandrere

Språk, manglende kunnskap om hjelpetjenester, samt kulturelle og religiøse forventninger om å bli i ekteskapet, kan stå i veien for at nyankomne flyktninger og innvandrere får den hjelpen de trenger. Det viser en ny rapport utarbeidet av Vitenskapelig høgskole (VID) på oppdrag fra IMDi. Disse barrierene, kombinert med utilstrekkelig kompetanse i deler av hjelpeapparatet, gjør at nyankomne risikerer å ikke få tilstrekkelig beskyttelse og krisesentertilbud.

Rapportlansering:

Ny rapport om kommunenes arbeid mot diskriminering og rasisme

En ny rapport har kartlagt norske kommuners arbeid mot rasisme og diskriminering. Kartleggingen viser at det er store forskjeller i typer lokale tiltak som er utarbeidet innenfor områdene inkludering, rasisme og diskriminering. Rapporten gir en rekke anbefalinger om hvordan handlingsplaner, veiledere og gode eksempler kan gjøres enda bedre kjent for landets kommuner.

Siste oppdatering:

Ny veileder for offentlig informasjon

Kjenn de du snakker til. Involver målgruppen. Dette er noen av rådene i en ny veileder som skal bidra til å styrke det offentliges kommunikasjon med personer med innvandrerbakgrunn.

Siste oppdateringer:

Søk tilskudd i tilskuddsordninger

Vil du bidra til å skape nye løsninger på integreringsfeltet? IMDi har flere tilskuddsordninger rettet mot kommuner, fylkeskommuner, arbeidsgivere, frivillige organisasjoner og private aktører. Les mer om de ulike tilskuddsordningene og hvordan du kan søke.

Se alle oppdateringer