Like muligheter, rettigheter og plikter i et mangfoldig samfunn

Illustrasjonsbilde
Ny rapport:

Innvandrerbefolkningen under koronapandemien

Det er sammensatte årsaker til at enkelte innvandrergrupper har vært overrepresentert i statistikken for smitte og innleggelser under pandemien. Det viser en rapport fra en ekspertgruppe ledet av IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn.

Aktuelt nå:

Integreringspakke III vedtatt

Stortinget har vedtatt endringer i midlertidige lover om tilpasninger i introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (integreringspakke III).

Siste oppdatering:

Andre terminutbetaling av tilskudd

På vår side med driftsmeldinger kan du nå lese om utbetalingen av andre termin integreringstilskudd år 2-5 og særskilt tilskudd samt korrigerte DSF-lister.

Rapport og webinar:

Indikatorer for integrering

17. juni lanserte IMDi "Indikatorer for integrering" under et webinar. Her får du presentert tilgjengelig kunnskap om integrering av personer med innvandrerbakgrunn i Norge ved inngangen til 2021, og hva som har endret seg over tid.

Introduksjonsprogram i 2020:

Flere begynte utdanning - færre kom i jobb

4820 flyktninger avsluttet introduksjonsprogram i 2020. Tall fra nasjonalt introduksjonsregister (NIR) viser at 49 prosent av disse gikk direkte over til arbeid eller utdanning. Året før var andelen 55 prosent.

Lær fra andre:

Rutinehandbok – tilpassa løp mot fagbrev på arbeidsplassar

Lørenskog kommune har laga ei rutinehandbok for innvandrarar om kvalifisering til fagbrev på arbeidsplassen. Rutinane er laga slik at fleire kan delta i opplæring som fører til formell kompetanse og dermed høve til varig tilknyting til arbeidslivet.

Aktuelt nå:

Tilbud om veilederopplæring ICDP høsten 2021

IMDi tilbyr i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir og Bufetat) veilederopplæring for ansatte i introduksjonsprogrammet til kommuner som ønsker å bruke International Child Development (ICDP) som metode for å veilede foreldre.

Se alle oppdateringer