Like muligheter, rettigheter og plikter i et mangfoldig samfunn

Illustrasjonsbilde
Aktuelt nå:

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Frivillige organisasjoner kan få støtte til prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. 40 kommuner gir støtte til lokale aktiviteter, IMDi gir tilskudd til nasjonale prosjekter. Søknadsfristen er 16. februar 2022.

Aktuelt nå:

Oppdaterte kunnskapsoversikter

Hva vet vi om innvandrere i arbeidslivet, negativ sosial kontroll eller geografisk konsentrasjon av levekårsproblem? Les mer om disse, og flere andre integreringsrelaterte temaer i våre kunnskapsoversikter.

Aktuelt nå:

Tilskudd til økt etnisk mangfold i arbeidslivet

Tilskuddet skal stimulere private og offentlige arbeidsgivere til større bevissthet om etnisk mangfold som ressurs, og støtte tiltak for økt rekruttering av innvandrere, og bedre bruken av deres kompetanse.     Arbeidsgivere kan søke om tilskudd fra januar 2022.

Lær frå andre:

Gloppenmodellen - ein fagutdanningsmodell

Gloppenmodellen er ein annleis måte å drive fagutdanning. Det er behovet i marknaden saman med ynskje til deltakarane som saman avgjer kva utdanningar som vert sett i gang.

Aktuelt nå:

Tilskudd til norskopplæringsordning (tidl. klippekortordningen)

Formålet med tilskuddsordningen er å gi et målrettet og fleksibelt tilbud til innvandrere som har behov å styrke sine norskferdigheter, ved at disse gis tilbud om et begrenset antall timer lærerstyrt norskopplæring. Målgruppen for tilskuddsordningen er private tilbydere og søknadsfristen er 8. februar.

Aktuelt nå:

Tilskudd til utvikling av kommunale integreringstiltak

Formålet med tilskuddsordningen er å øke kvaliteten og bedre resultatene i kommunenes integreringsarbeid. I år er det definert sju satsingsområder for prosjektene som får tilskudd. De har ulike krav og målgrupper. Søknadsfristen er 14. februar 2022.

Se alle oppdateringer