Aktuelt nå:

Utlyser nye tilskuddsmidler

IMDi lyser nå ut midler for fem ulike tilskuddsordninger til kommuner, fylkeskommuner og frivillige organisasjoner. Alle med søknadsfrist i februar. 20 januar arrangeres søkerkonferanse for fire av tilskuddene.

Nye maler:

Integreringsplan og integreringskontrakt

I følge den nye integreringsloven skal kommunen sammen med deltakere i introduksjonsprogrammet utarbeide en integreringsplan og inngå en integreringskontrakt. Vi har utarbeidet maler og veiledere for dette samt en del nye maler for vedtak etter integreringsloven om introduksjonsprogram og om opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Nye maler publiseres etter hvert som de blir ferdige.

Aktuelt nå:

Tolkebevis for tolker

I Nasjonalt tolkeregister finner du kvalifiserte tolker på over 70 språk. Nå gjør IMDi det lettere for deg å se at tolken står oppført i registeret.

Se lanseringsfilm:

Fagressurs for introduksjonsprogrammet

Direktør Libe Rieber Mohn i IMDi og direktør Sveinung Skule i Kompetanse Norge foretar den offisielle lanseringen av den nye digitale fagressursen for introduksjonsprogrammet.

Aktuelt nå:

Brukerundersøkelsen: Slik engasjerer tre kommuner deltakerne

Systematisk tilrettelegging, tett oppfølging gjennom undersøkelsen og motivasjonsarbeid. Dette er noen av grepene kommunene har benyttet for å få deltakerne til å svare på IMDis brukerundersøkelse om introduksjonsprogrammet. Svarfrist for undersøkelsen er 31. januar.

Ny integreringslov:

Den viktigste endringen i norsk integreringspolitikk på 20 år

1. januar 2021 trådte den nye loven om integrering i kraft. Med ny integreringslov får vi en startpakke for nyankomne innvandrere som tar formell utdanning og kvalifisering på alvor og setter tydeligere krav til norskkunnskaper.

Se alle oppdateringer