IMDi forvalter tilskudd til kommuner, fylkeskommuner, frivillige organisasjoner og fylkeskommuner.