Tilskudd til kommuner

De aller fleste av IMDis tilskuddsordninger er rettet mot kommunene. Noen av ordningene er faste overføringer som utbetales per person, og andre er prosjektmidler kommunene kan søke om.

Faste overføringer til kommuner

TilskuddsordningSøknadsfrist
Integreringstilskudd Søknaden sendes så raskt som mulig etter bosetting.
Tilskudd for enslige mindreårige flyktninger Søknaden sendes så raskt som mulig etter bosetting.
Tilskudd for flyktninger med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker 2017 Innen 13 måneder etter bosetting.
Ekstratilskudd for bosetting av flyktninger Ingen, IMDi utbetaler tilskuddet automatisk.
Ekstratilskudd for bosetting av flyktninger fra institusjon eller tilrettelagt avdeling Ingen, IMDi utbetaler tilskuddet automatisk.
Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ingen, IMDi utbetaler tilskuddet automatisk.
Tilskudd til opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdier for asylsøkere Kommuner som tilbyr opplæringen må bekrefte dette i NIR.
Tilskudd til kvalifisering for beboere i integreringsmottak 10. februar. Kommuner som har etablert integreringsmottak etter avtale med IMDi kan søke.

Denne kalkulatoren hjelper deg å beregne tilskuddene knyttet til flyktninger og innvandrere for 2017. Det er først og fremst de faste overføringene til kommunene fra IMDi som er med i denne kalkulatoren.

Prosjektmidler til kommuner

Tilskudd til fylkeskommuner

Tilskudd til frivillige organisasjoner

Tilskudd til virksomheter og andre

Fjorårets tilskudd, rapportering og tilbakebetaling

Her finner du rundskriv for tilskudd i 2016:

Tilbakebetaling

Har du spørsmål om tilbakebetaling? Ta kontakt med den som er ansvarlig for tilskuddsordningen. Opplysninger finner du i rundskrivet og i vedtaksbrevet.

Henter figur...