Tilskudd

IMDi forvalter tilskudd til kommuner, fylkeskommuner og frivillige organisasjoner.