E-post: post@imdi.no

Telefon: 24 16 88 00

Telefaks: 24 16 88 01

Kontortid (15. september til 15. mai): 08.00–15.45, mandag til fredag

Pressekontakt

E-post: presse@imdi.no

Telefon: 91 75 53 51

For hastehenvendelser utenfor kontortid, kontakt kommunikasjonssjef Bjørg Karin Bjåland Buttedahl på telefon: 99 44 55 29.

Her kan du laste ned IMDis logo og pressebilder av vår ledelse.

Mangfolds- og migrasjonsbiblioteket

Du kan søke i bibliotekets samling som ligger på Oria.no. Biblioteket har ingen faste åpningstider, men ønsker du å låne fra oss kan du gjøre det via ditt lokale bibliotek eller kontakte oss direkte.

Besøk etter avtale.

E-post: bibliotek@imdi.no

Kontorer og adresser

IMDis hovedkontor ligger i Tollbugata 20 i Oslo. Her holder også regionkontoret IMDi Øst til. I tillegg har vi regionkontorer i Kristiansand, Bergen, Gjøvik, Trondheim og Narvik.

Alle kontorer unntatt IMDi Midt-Norge bruker denne postadressen: Postboks 8059 Dep., 0031 Oslo

Postadresse til IMDi Midt-Norge: PB 2438 Sluppen, 7005 Trondheim

Her finner du IMDis regionkontor:

IMDi Sør i Kristiansand

Dekker Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark

Besøksadresse: Tordenskjoldsgate 65, 4614 Kristiansand

IMDi Øst i Oslo

Dekker Oslo, Akershus, Vestfold og Østfold

Besøksadresse: Tollbugata 20, 0152 Oslo

IMDi Indre Øst i Gjøvik

Dekker Hedmark, Oppland og Buskerud

Besøksadresse: Storgata 16, 2815 Gjøvik

IMDi Vest i Bergen

Dekker Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane

Besøksadresse: Sandbrogaten 5-7, 5003 Bergen

IMDi Midt-Norge i Trondheim

Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag

Besøksadresse: Peter Egges plass 2, 7011 Trondheim (inngang fra Kjøpmannsgata 32)

IMDi Nord i Narvik

Dekker Nordland, Troms og Finnmark

Besøksadresse: Dronningensgate 52/54, 8514 Narvik

Faktura

Du kan sende faktura på elektronisk handelsformat (EHF). Hvis du ikke har en avtale om bruk av elektronisk handelsformat, ta kontakt med Direktoratet for økonomistyring (DFØ) på elfak@dfo.no for å avtale videre prosess.

Du kan også sende faktura per post til:

IMDi + bestillerreferanse (for eksempel 1680abc)
Fakturamottak DFØ
PB 4104
2307 Hamar

Ny fakturaadresse fra 1. april (gjelder faktura per post):

IMDi + bestillerreferanse (for eksempel 1680abc) 
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

Bestillerreferanse

For at vi skal kunne behandle fakturaene så raskt som mulig, trenger vi en bestillerreferanse. Referansen er 1680 og e-postinitialer til din referanseperson i IMDi, for eksempel 1680abc.