Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) skal gjennomføre regjeringens integreringspolitikk. Vi er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Høringssvar til ekspertutvalg:

Best for integreringen at IMDi består

Et ekspertutvalg har foreslått å flytte IMDis oppgaver på bosettings- og integreringsfeltet til fylkeskommunene. IMDi mener det vil gjøre det vanskeligere å møte de integreringsutfordringene vi står overfor. Les vårt høringssvar til forslaget.