Om IMDi

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) skal gjennomføre regjeringens integreringspolitikk. Vi er underlagt Kunnskapsdepartementet.