Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er skal gjennomføre regjeringens integreringspolitikk. Vi er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.