Det er først og fremst de faste overføringene til kommunene fra IMDi som er med i denne kalkulatoren, med satser som gjelder for 2017. Du kan lese mer om disse på siden om bosetting og kommuneøkonomi.

Kalkulatoren vil bli oppdatert med satser for 2018 rett etter offentliggjøring av statsbudsjett medio oktober.

Gi oss tilbakemelding

IMDi vil gjerne forbedre tilskuddskalkulatoren, og vi håper du som bruker den kan hjelpe oss med dette. Vi vil høre om det er noe du savner av innhold eller funksjonalitet, hvor enkelt eller vanskelig det er å finne tall du trenger, eller om du har andre innspill til oss. 

For å gi oss din tilbakemelding, send e-post til Chen Shangquan.