Kvalifisering

Kvalifisering rettet mot flyktninger og innvandrere omfatter opplæring i norsk og samfunnskunnskap, introduksjonsprogram og andre opplærings-, oppfølgings- og arbeidsrettede virkemidler.

Sist oppdatert: 2. januar 2023

For deg som jobber med planlegging og gjennomføring av introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere:

Banner_2.png

Aktuelt

 

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Regelverk

Se også: Regelverk | IMDi

Aktuelle tilskuddsordninger

Se også: Tilskudd | IMDi

Kompetanseheving

Tilsynsinstruks 2022 - 2024 (Bokmål / Nynorsk)

Metodehåndbok for statlig tilsyn med kommunenes oppfyllelse av pliktene etter integreringsloven (Bokmål / Nynorsk)

 

Fant du det du lette etter?