Kvalifisering

Kvalifisering rettet mot flyktninger og innvandrere omfatter opplæring i norsk og samfunnskunnskap, introduksjonsprogram og andre opplærings-, oppfølgings- og arbeidsrettede virkemidler.

Sist oppdatert: 18. april 2024

For deg som jobber med planlegging og gjennomføring av introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere:

Banner_2.png

Aktuelt

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Regelverk

Aktuelle tilskuddsordninger

Kompetanseheving

Tilsynsinstruks 2022 - 2024 (Bokmål / Nynorsk)

Metodehåndbok for statlig tilsyn med kommunenes oppfyllelse av pliktene etter integreringsloven (Bokmål / Nynorsk)

Fant du det du lette etter?