Ved språkbarrierer er tolking nødvendig for å sikre likeverdige tjenester til alle. På denne siden finner du informasjon og råd om kjøp og bruk av tolketjenester.

Aktuelle tall og fakta:

672 000 antall tolkeoppdrag for offentlig sektor i 2016

30 prosent andel oppdrag i 2016 med kvalifiserte tolker

740 000 000 utgifter til tolking i offentlig sektor i 2015 (kr)

arabisk, tigrinja, somali, dari og pashto mest etterspurte språk i 2016

Les mer i rapporten "Behovet for tolk i 2016"

Henter figur...

Hva sier loven?

Bestemmelser om bruk av tolk finnes i forvaltningsloven, domstolloven, utlendingsloven og krisesenterloven. Også annen særlovgivning kan medføre en rett eller plikt til bruk av tolk, selv om tolking ikke er eksplisitt nevnt i lovteksten. Dette gjelder blant annet pasient- og brukerrettighetsloven og straffeprosessloven. Les mer om lover som regulerer bruk av tolk i offentlig sektor på Tolkeportalen.