Tolking i offentlig sektor

Kvalifiserte tolker spiller en nøkkelrolle i det offentliges møte med minoritetsspråklige innbyggere. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor og på disse sidene finner du råd, veiledning og informasjon om tolking.

Aktuelle tall og fakta:

2194 tolker registrert i Nasjonalt tolkeregister fordelt på 71 språk, pr. august 2023

99,5 % av tolkeoppdragene i offentlig sektor i 2022 var på språk hvor det finnes kvalifiserte tolker

Arabisk, polsk, russisk, ukrainsk og norsk tegnspråk var de mest etterspurte tolkespråkene i 2022

6 av 10 tolkeoppdrag utført med kvalifisert tolk i 2022

919 000 tolkeoppdrag på talespråk og 73 000 tolkeoppdrag for døve, hørselshemmede og døvblinde i 2022

999 millioner kroner ble brukt på tolketjenester i offentlig sektor i 2022

Les mer i faktaarket "Offentlige organers behov for tolking 2022"

Fant du det du lette etter?