Tolking i offentlig sektor

Ved språkbarrierer er tolking nødvendig for å sikre likeverdige tjenester til alle. På denne siden finner du råd og veiledning om tolking i offentlig sektor.

Aktuelle tall og fakta:

1701 tolker i 70 språk i Nasjonalt tolkeregister 58 % av disse er godt kvalifiserte

42 prosent andel oppdrag i 2019 med kvalifiserte tolker

843 400 000 utgifter til tolking i offentlig sektor i 2019 (kr)

arabisk, tigrinja, somali, polsk og tyrkisk mest etterspurte språk i 2019

Les mer i faktaarket "Tolking i offentlig sektor 2019 og tolking under koronapandemien i 2020"

Fant du det du lette etter?