Tolking i offentlig sektor

Kvalifiserte tolker spiller en nøkkelrolle i det offentliges møte med minoritetsspråklige innbyggere. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor og på disse sidene finner du råd, veiledning og informasjon om tolking.

Aktuelle tall og fakta:

1851 tolker registrert i Nasjonalt tolkeregister fordelt på 75 språk, pr. oktober 2022

99,1 % av tolkeoppdragene i offentlig sektor i 2020 var på språk hvor det finnes kvalifiserte tolker

Arabisk, tigrinja, somali, polsk og tyrkisk var de mest etterspurte tolkespråkene i 2020

5 av 10 tolkeoppdrag utført med kvalifisert tolk i 2020 (4 av 10 i 2019)

88 % av tolkeoppdragene i offentlig sektor i 2020 var på de 20 mest brukte språkene

755 millioner kroner ble brukt på tolketjenester i offentlig sektor i 2020

Les mer i faktaarket "Tolking i offentlig sektor 2020"

Fant du det du lette etter?