Ved språkbarrierer er tolking nødvendig for å sikre likeverdige tjenester til alle. På denne siden finner du råd og veiledning om tolking i offentlig sektor.

Nasjonalt tolkeregister

Trenger du en kvalifisert tolk? Eller lurer du på hvilke kvalifikasjoner en tolk har? I Nasjonalt tolkeregister finner du kvalifiserte tolker i over seksti språk. Hvis du er kvalifisert tolk, kan du søke om å bli oppført i registeret.

Aktuelle tall og fakta:

746 000 antall tolkeoppdrag for offentlig sektor i 2017

38 prosent andel oppdrag i 2017 med kvalifiserte tolker

829 000 000 utgifter til tolking i offentlig sektor i 2017 (kr)

arabisk, tigrinja, somali, polsk og dari mest etterspurte språk i 2017

Les mer i rapporten "Behovet for tolk i 2017"