Om Nasjonalt tolkeregister

Trenger du en kvalifisert tolk? Eller lurer du på hvilke kvalifikasjoner en tolk har? I Nasjonalt tolkeregister finner du kvalifiserte tolker i over 70 språk.

Sist oppdatert: 18. juni 2024

Nasjonalt tolkeregister er et offentlig innsynsregister over kvalifiserte tolker i Norge.

Med kvalifiserte tolker menes tolker som har gjennomført et eller flere av de offentlige kvalifiseringstilbudene for tolker, og dermed oppfyller tolkelovens krav til oppføring i Nasjonalt tolkeregister. 

I tolkeregisteret finner du tolkens kontaktinformasjon slik at du kan kontakte ham eller henne direkte med forespørsel om tolkeoppdrag.

På denne siden har vi samlet en rekke spørsmål og svar om Nasjonalt tolkeregister.

Innhold og søk i registeret

Hvilke kvalifikasjoner har tolkene i registeret og hva betyr bokstavene?

Tolkene i registeret er inndelt i fem kategorier hvor tolker i kategori A er de høyest kvalifiserte og tolker i kategori E er de lavest kvalifiserte. 

 • Kategori A: Statsautorisasjon og bachelorgrad
 • Kategori B: Bachelorgrad eller statsautorisasjon og grunnemne (30 studiepoeng)
 • Kategori C: Statsautorisasjon
 • Kategori D:
  • For talespråktolker: Grunnemne (30 studiepoeng tolking i offentlig sektor)
  • For tegnspråktolker: Tolkeutdanning fullført før bachelor i tegnspråk ble innført.  
 • Kategori E: Tospråktesten og kurs (TAO) eller statsautorisert translatør/fagoversetter og kurs (TAO)

Hva betyr heltid, deltid og sporadisk?

Her indikerer tolken selv hvor tilgjengelig hen er. Noen språk har stor etterspørsel, andre liten, derfor har mange tolker en annen jobb ved siden av. Flere har en annen heltidsjobb, men tolker ved behov. 

Hvorfor finner jeg ikke tolk i alle kategorier på språket jeg søker på?

Det varierer hva slags kvalifiseringstilbud ulike språk har hatt. Noen språk har for eksempel hatt tilbud om grunnemne, men ikke om bachelorutdanning. IMDi samarbeider med utdanningsinstitusjonene om en treffsikker tolkekvalifisering som kan møte samfunnets tolkebehov.

Hvorfor finner jeg ikke alltid tolk på det språket jeg trenger?

Hvis du ikke finner tolk på et gitt språk, står det ingen tolker oppført i Nasjonalt tolkeregister på det språket. Noen språk benyttes av så få personer i Norge at det ikke er grunnlag for å rekruttere tolker. På små språk kan det være vanskelig å fange opp behov for tolk, meld gjerne inn behovet til post@imdi.no.

Hvorfor blir søketreffet forskjellig fra gang til gang?

Søketreffene vises i tilfeldig rekkefølge innenfor samme kategori og vil oppdateres for hvert nye søk. Høyeste kategori vil alltid vises øverst i søk.

Hvorfor er søketreffene for tegnspråk blandet?

Søketreffene innenfor ett og samme språk vil vises i tilfeldig rekkefølge, og vil oppdateres for hvert nye søk. Alle tegnspråktolker er innplassert i enten kategori B eller D.  

Hvordan finner jeg tolkene i mitt distrikt?

Etter at du har valgt språk, kan du filtrere søkeresultatet på Bosatt i, i menyen til høyre.

Tolkebeviset 

Hva er et tolkebevis?

Alle tolkene i Nasjonalt tolkeregister kan søke om tolkebevis. Tolkebeviset er et digitalt og fysisk bevis på at tolken står oppført i Nasjonalt tolkeregister.  Ved å skanne QR-koden på tolkebeviset, får oppdragsgiver se tolkens kvalifikasjoner. Det digitale tolkebeviset er og tilgjengelig ved å skrive inn personnummer og tolke-ID på kontrollsiden hos Nasjonalt tolkeregister

Hvordan får jeg et tolkebevis?

Som tolk kan du søke om tolkebevis fra Min side i Nasjonalt tolkeregister.

Bestilling av tolk

Kan jeg bestille tolk hos IMDi?

Nei. Nasjonalt tolkeregister er et innsynsregister over kvalifiserte tolker. Du kan kontakte tolker fra registeret direkte. Du kan også bestille gjennom en formidler av tolketjenester. Da bør du be om en tolk som står oppført i nasjonalt tolkeregister. Du kan lese mer om bestilling av tolk her.

Jeg har alltid bestilt tegnspråktolk hos NAV, skal jeg ikke det lengre?

Du kan fremdeles bestille tolk hos NAV, men kan også ta direkte kontakt med tegnspråktolker som står oppført i Nasjonalt tolkeregister. Dette kan være særlig aktuelt for oppdrag som ikke omfattes av folketrygdloven.

Hva er den beste måten å kontakte tolkene på?

Den enkleste måten å kontakte tolker på er å sende en sms. De fleste tolker er frilanstolker. De er ofte opptatte med andre oppdrag, og har ikke alltid tid til å besvare telefonsamtaler.

Oppføring i Nasjonalt tolkeregister (for deg som er tolk)

Hvem kan søke om oppføring i Nasjonalt tolkeregister?

Tolker med en eller flere av følgende kvalifikasjoner:

 • Statsautorisasjon i tolking
 • Bachelor i tolking i offentlig sektor
 • Grunnemne i tolking i offentlig sektor
 • Kurs i tolkens ansvarsområde (TAO) og tospråklige ferdigheter dokumentert ved én av følgende:
  • Tospråktesten
  • Statsautorisasjon i oversettelse
  • Fagoversettereksamen

Har du tolkeutdanning fra utlandet, kan dette kvalifisere til oppføring i Nasjonalt tolkeregister. Ta kontakt med IMDi på: post@imdi.no. Du kan lese mer om kvalifiseringstilbud her. 

Jeg har en språkrelatert bachelor-/mastergrad, kan jeg stå i Nasjonalt tolkeregister?

Nei, det er kun formelle kvalifikasjoner i tolking som kvalifiserer til oppføring. 

Jeg har mange års erfaring som tolk, kan jeg stå i Nasjonalt tolkeregister?

Nei, det er kun formelle kvalifikasjoner i tolking som kvalifiserer til oppføring.

Hvordan kan jeg søke om oppføring i Nasjonalt tolkeregister?

Søk om oppføring her.

Når du søker, logger du inn med ID-porten. Vi henter kvalifikasjonene dine fra flere kilder:

 • Vitnemålsportalen
 • IMDis interne register over statsautoriserte tolker
 • Tospråktestens register over tospråktesten og bestått kurs i tolkens ansvarsområde (TAO)

Dersom du har kvalifikasjoner som ikke kan hentes fra noen av disse kildene, men likevel mener du kvalifiserer til oppføring, tar du kontakt med IMDi på: post@imdi.no.

Hvor kommer informasjonen om tolkene i Nasjonalt tolkeregister fra?

Navn og bostedsfylke hentes fra Folkeregisteret. Tolkefaglige kvalifikasjoner fra universitet og høyskole henter tolken selv gjennom Vitnemålsportalen. Tolker som er statsautorisert, får hentet denne kvalifikasjonen fra IMDis statsautorisasjonsregister. Bestått tospråktest og fullført kurs i tolkens ansvarsområde (TAO) hentes fra Oslomet. Tolken vedlikeholder selv feltet med kontaktinformasjon.

Hva er Vitnemålsportalen?

Vitnemålsportalen er en portal utviklet av det offentlige som henter inn resultater fra utdanning, oppnådde grader og karakterer, og gjør det mulig å dele disse med ønskede mottakere.

Du kan lese mer om Vitnemålsportalen her.

Blir vitnemålet mitt og karakterene mine synlig i Nasjonalt tolkeregister?

Nei, kun dine tolkefaglige kvalifikasjoner blir synlige på tolkeregisteret.no. Vitnemålet ditt deles ikke med eksterne, og legges kun som vedlegg til søknad om oppføring i IMDis interne saksbehandlingssystem.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg får problemer med informasjon fra vitnemålsportalen? 

Ta kontakt med IMDi på post@imdi.no. Saksbehandler vil bistå deg i fremgangsmåten for å løse dette. 

Jeg er fagoversetter eller har statsautorisasjon i oversettelse, må jeg sende dokumentasjon?

Du kan bli oppført i registeret hvis du er fagoversetter eller har statsautorisasjon i oversettelse i tillegg til kurs i tolkens ansvarsområde (TAO). I søknaden, klikk "ja" på spørsmålet "er du fagoversetter eller har statsautorisasjon i oversettelse". Du blir da kontaktet av saksbehandler for å ettersende dokumentasjon på dette. Eventuelt kan du ta kontakt med oss på post@imdi.no.

Jeg har tolkeutdanning fra utlandet, kvalifiserer jeg til oppføring?

Har du tolkeutdanning fra utlandet mellom norsk og et annet språk, kan dette kvalifisere til oppføring i Nasjonalt tolkeregister. Ta kontakt med IMDi på post@imdi.no.

Jeg har ikke papirer på Tospråktesten. Hva gjør jeg?

Du søker om oppføring. Nasjonalt tolkeregister er integrert med Tospråktest-registeret fra OsloMet. Hvis tospråktesten din ikke vises, send oss en e-post på: post@imdi.no. Merk at Tospråkstest som er mer enn fem år gammel, ikke er gyldig som opptakskriterie for tolkeutdannelse. 

Jeg har en bachelor i tegnspråk og tolking, men ønsker ikke å stå synlig på alle tre oppføringene. Hva gjør jeg?

Inne på Min side i Nasjonalt tolkeregister kan du selv bestemme hvilken informasjon som skal stå synlig på tolkeregisteret.no.

Hvordan bestiller jeg digitalt og fysisk tolkebevis?

Når du er ført opp i registeret, kan du søke om tolkebevis fra Min side i Nasjonalt tolkeregister.

Opprettelse av kobling (API) til tolkeregisteret

Hva er et API til tolkeregisteret?

Et API er en kobling mellom to datasystemer. IMDis API for Nasjonalt tolkeregister eksporterer data om tolkene i Nasjonalt tolkeregister, som så kan synliggjøres i et annet datasystem. Denne tjenesten kan brukes av statlige, kommunale eller private tolkeformidlere, og andre med fagsystemer som trenger data fra Nasjonalt tolkeregister.

Hva slags opplysninger får man tilgang til?

Opplysningene som eksponeres gjennom API-et er identisk med de opplysningene tolken selv har valgt å vise frem i åpent søk på tolkeregisteret.no.

Hvordan går du frem for å bli bruker av API-et?

Ønsker du tilgang til API-et vårt, gå inn på Nasjonalt tolkeregister sin side om teknisk informasjon for oppdatert informasjon om fremgangsmåte. 

Har du spørsmål om hvordan koble seg på og bruke registeret, eller andre tekniske spørsmål du ikke finner svar på gjennom våre sider, ta kontakt på post@imdi.no.

Fant du det du lette etter?