Hvordan bli tolk?

Du kan bli tolk ved å ta autorisasjonsprøve i tolking, tolkeutdanning eller språktest og tolkekurs ved OsloMet – Storbyuniversitetet. Det er behov for tolk i alle deler av offentlig sektor og over hele Norge.

Sist oppdatert: 13. september 2022

Hva innebærer det å jobbe som tolk?

Som tolk må du ha svært gode språkferdigheter, god forståelse for offentlig sektor, spesifikk kontekstkunnskap og evne til å sette deg inn i nye fagområder. Du må også ha god hukommelse, kunne notatteknikk og ha kjennskap til tolkens yrkesetiske retningslinjer og hvordan utføre arbeidet i tråd med disse.  

Her kan du lese om hvordan det er å jobbe som tolk.

Hva slags tilbud finnes?

Det er flere måter å bli tolk på. Nedenfor finner du en oversikt over dagens kvalifiseringstilbud og hvordan disse korresponderer med kategoriene i Nasjonalt tolkeregister. Det er kun kvalifiserte tolker som kan bli oppført i registeret.

Det tilbys kvalifisering ved OsloMet – Storbyuniversitetet og ved Høgskulen på Vestlandet. Det legges til rette for at kandidater fra hele landet kan kvalifisere seg som tolk ved å tilby språktest via skjerm, nettundervisning og samlinger over helgedager.

Når du klikker på lenkene får du mer informasjon om hvilke språk som er aktuelle, hvordan du søker og hvilke opptakskrav som stilles. 

For å bli tolk, eller for å forbedre dine kvalifikasjoner, kan du:

  • Bestå Tospråktesten og ta kurs i tolkens ansvarsområde (TAO). Personer med bestått test og gjennomført kurs er oppført i kategori E i Nasjonalt tolkeregister. 
  • Ta grunnemne (30 studiepoeng) i tolking i offentlig sektor - enten  ved Høgskulen på Vestlandet eller OsloMet. Tolker med grunnemne er oppført i kategori D i tolkeregisteret.
  • Bestå statsautorisasjonsprøven i tolking. Tolker med statsautorisasjon er oppført i kategori C i tolkeregisteret. Tolker med både statsautorisasjon og grunnemne er oppført i kategori B i tolkeregisteret. Tolker med både statsautorisasjon og bachelor er oppført i kategori A i tolkeregisteret. 
    • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet gir bevilling som statsautorisert tolk etter søknad. Bevilling skal gis til personer som er myndige etter norsk lov og som har bestått statsautorisasjonsprøven i tolking. Bevillingen gir rett til å bruke tittelen statsautorisert tolk.

  • Ta bachelor (180 studiepoeng) ved OsloMet. Tolker med bachelor er oppført i kategori B i tolkeregisteret. Tolker med både statsautorisasjon og bachelor er oppført i kategori A i tolkeregisteret. 

Merk at disse tilbudene kommer i et utvalg språk hvert år. Hvis det ikke finnes tilbud i ditt språk, kan du melde interesse for kvalifisering i andre språk til OsloMet ved å sende en e-post til tospråktesten@oslomet.no

OsloMet har utarbeidet en langsiktig språkplan i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet (HVL). Her finner du språkplanen for 2022-2023 samt en oversikt over kommende test- og utdanningstilbud for tolker.

Er du eller vil du bli statsautorisert oversetter?

Tolking og oversettelse er to ulike profesjoner selv om noen praktiserer begge yrkene. En kvalifisert tolk har ikke nødvendigvis kvalifikasjoner som oversetter (skriftlig), og Nasjonalt tolkeregister bør derfor ikke brukes for å bestille skriftlig oversettelse.

For å bli statsautorisert oversetter må du bestå autorisasjonsprøven i oversettelse som tilbys ved Norges handelshøyskole i Bergen (NHH). Med bestått eksamen vil du få bevilling som statsautorisert translatør.

Fant du det du lette etter?