Hvordan bli tolk?

Du kan bli kvalifisert tolk ved å ta autorisasjonsprøve i tolking, tolkeutdanning eller tospråklig test med tilhørende kurs. Offentlige virksomheter plikter å bruke kvalifisert tolk.

Sist oppdatert: 18. juni 2024

Hva innebærer det å jobbe som tolk?

Som tolk må du ha svært gode språkferdigheter, god forståelse for offentlig sektor, spesifikk kontekstkunnskap og evne til å sette deg inn i nye fagområder. Du må også ha god hukommelse, kunne notatteknikk og etterleve tolkelovens krav til god tolkeskikk.  

Her kan du lese om hvordan det er å jobbe som tolk.

Hva slags tilbud finnes?

Det er flere måter å bli tolk på. Nedenfor finner du en oversikt over dagens kvalifiseringstilbud og hvordan disse korresponderer med kategoriene i Nasjonalt tolkeregister. Både talespråk- og tegnspråktolker er oppført i registeret. 

Når du klikker på lenkene under får du mer informasjon om hvilke språk som er aktuelle, hvordan du søker og hvilke opptakskrav som stilles. 

For å bli talespråktolk kan du:

  • Bestå Tospråktesten og ta kurs i tolkens ansvarsområde (TAO), enten ved OsloMet eller ved Samisk høgskole (Sámi allaskuvla). Personer med bestått test og gjennomført kurs er oppført i kategori E i Nasjonalt tolkeregister. 
  • Ta grunnemne (30 studiepoeng) i tolking i offentlig sektor, enten  ved Høgskulen på Vestlandet eller OsloMet. Tolker med grunnemne er oppført i kategori D i tolkeregisteret.
  • Bestå statsautorisasjonsprøven i tolking ved OsloMet. Tolker med statsautorisasjon er oppført i kategori C i tolkeregisteret. Tolker med både statsautorisasjon og grunnemne er oppført i kategori B i tolkeregisteret. Tolker med både statsautorisasjon og bachelor er oppført i kategori A i tolkeregisteret. 
    • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet gir bevilling som statsautorisert tolk etter søknad. Bevilling skal gis til personer som er myndige etter norsk lov og som har bestått statsautorisasjonsprøven i tolking. Bevillingen gir rett til å bruke tittelen statsautorisert tolk.

  • Ta bachelor (180 studiepoeng) ved OsloMet. Tolker med bachelor er oppført i kategori B i tolkeregisteret. Tolker med både statsautorisasjon og bachelor er oppført i kategori A i tolkeregisteret. 

Merk at disse tilbudene kommer i et utvalg språk hvert år. Hvis det ikke finnes tilbud i ditt språk, kan du melde interesse for kvalifisering i andre språk til OsloMet ved å sende en e-post til tospråktesten@oslomet.no

OsloMet har utarbeidet en langsiktig språkplan i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet (HVL). Her finner du språkplanen for 2024-2025 samt en oversikt over kommende test- og utdanningstilbud for tolker.

For å bli tegnspråktolk kan du:

Er du eller vil du bli statsautorisert oversetter, eller ta utdannelse som oversetter?

Tolking og oversettelse er to ulike profesjoner, selv om noen praktiserer begge yrkene. 

For å bli statsautorisert oversetter må du bestå autorisasjonsprøven i oversettelse som tilbys ved Norges handelshøyskole i Bergen (NHH). Med bestått eksamen vil du få bevilling som statsautorisert translatør.

Universitetet i Agder tilbyr et masterprogram i oversettelse og fagspråklig kommunikasjon. Studiet er et tilbud til de som har enten bachelorgrad i språk eller oversetting eller bachelorgrad i økonomi, rettsvitenskap, teknologi eller kommunikasjon. For tolker med bachelor i tolking kan en mastergrad i oversettelse og fagspråklig kommunikasjon gi større fleksibilitet og økt inntekstgrunnlag. 

Fant du det du lette etter?