Hva innebærer det å jobbe som tolk?

Som tolk må du ha svært gode språkferdigheter, god forståelse for offentlig sektor, spesifikk kontekstkunnskap og evne til å sette deg inn i nye fagområder. Du må også ha god hukommelse, kunne notatteknikk og ha kjennskap til tolkens yrkesetiske retningslinjer og hvordan utføre arbeidet i tråd med disse. 

Her kan du lese om hvordan det er å jobbe som tolk.

Hva slags tilbud finnes?

Det er flere måter å bli tolk på. Nedenfor finner du en oversikt over dagens kvalifiseringstilbud og hvordan disse korresponderer med kategoriene i Nasjonalt tolkeregister. Det er kun kvalifiserte tolker som kan bli oppført i registeret.

Alle kvalifiseringstilbud er ved OsloMet – StorbyuniversitetetDe legger til rette for at kandidater fra hele landet kan kvalifisere seg som tolk ved å tilby språktest via skjerm, nettundervisning og samlinger over helgedager. 

Når du klikker på lenkene får du mer informasjon om hvilke språk som er aktuelle, hvordan du søker og hvilke opptakskrav som stilles. 

For å bli tolk, eller for å forbedre dine kvalifikasjoner, kan du:

Merk at disse tilbudene kommer i et utvalg språk hvert år. Hvis det ikke finnes tilbud i ditt språk, kan du melde interesse for kvalifisering i andre språk til OsloMet. 

Er du eller vil du bli statsautorisert oversetter?

Tolking og oversettelse er to ulike profesjoner. For å bli statsautorisert oversetter må du bestå autorisasjonsprøven i oversettelse som tilbys ved Norge Handelshøyskole i Bergen (NHH). Bestått eksamen er en forutsetning for å få bevilling som statsautorisert oversetter.

Statsautoriserte oversettere med kurs i tolkens ansvarsområde (TAO) er oppført i kategori 4 i Nasjonalt tolkeregister.  

Hva hvis du ikke er kvalifisert tolk?

Dersom du ønsker å bidra med dine språkferdigheter, men ikke er kvalifisert tolk, kan du bistå med språkhjelp i hverdagslige gjøremål.

Men noen ganger tar dagligdagse situasjoner en vending som gjør det nødvendig å stoppe opp og vurdere om det er behov for å bestille kvalifisert tolk. Dette kan for eksempel være situasjoner som omhandler sensitive opplysninger rundt psykososiale forhold (helse, barns situasjon, familiekonflikter) eller asylsak og juridisk status.

Det skal alltid brukes kvalifisert tolk når det skal utføres tolkeoppdrag for offentlig sektor og dersom kommunikasjonen omhandler sensitiv og viktig informasjon.