Verktøyet skal erstatte tidligere systemer og rutiner for disse oppgavene.

For å øke brukervennligheten til løsningen og sikre at kommunenes perspektiv blir ivaretatt, har en egen referansegruppe med et utvalg kommuner vært med i utviklingen.

Hvorfor utvikler vi et digitalt saksbehandlingsverktøy for bosetting?

Med denne løsningen vil IMDi og kommunene få bedre informasjon om flyktninger som er klare for bosetting, samt raskere og mer effektiv bosetting av flyktningene. Løsningen vil også føre til bedre saksflyt og en større likebehandling av både flyktninger og kommuner.

Gjennom systemet vil kommunene også få mulighet til å ta ut egne rapporter og tall, som vil gi bedre informasjon til planlegging, styring og drift av bosettingsarbeidet.

Hva betyr dette for kommunene?

All saksbehandling rundt bosetting vil i hovedsak foregå i dette systemet. Systemet være tilgjengelig for bosettingsmedarbeidere i kommunene på IMDis plattform for digitale verktøy, IMDinett.

Aktuelle brukere vil måtte bruke smarttelefon for å logge seg på, som for dagens introduksjonsregister (NIR). Dette for å øke personvernet og informasjonssikkerheten.

For å kunne bruke dette systemet må databehandleravtalen mellom kommunen og IMDi revideres, og kommuneadministrative brukere for NIR vil måtte opprette nye brukere i IMDinett brukeradministrasjon.

Mer informasjon kommer

IMDi vil gi kommunene nærmere informasjon om dette i god tid før lanseringen, og aktuelle brukere vil også få brukerveiledninger og opplæringsmateriell.

Dersom du har spørsmål knyttet til digitaliseringen av bosettingsarbeidet og det nye systemet, kan du sende en e-post til digitalisering@imdi.no.