Gå til forsiden Gå til støttemeny Gå til søk Gå til innholdsmeny Gå til innhold
 

Intro 10 år

Gå til artikkelserien »

Den 1. september fyller introduksjonsordningen ti år. Hvordan skal den utvikles for å kunne takle dagens og fremtidige utfordringer? Det er spørsmålet vi har stilt til blant annet NAV, KS, NHO og Vox. Gjennom denne artikkelserien presenterer vi deres vurdering av ordningen i lys av ulike perspektiver.

 

           
Kommunal satsing gir resultater    Skreddersøm
øker kvaliteten
    Stort potensial
i frivilligheten
    Mer å hente i næringslivet


Siste nyheter

Nye NIR lanseres 20. oktober

20. oktober er ny versjon av Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) og ny modul for norsktilskudd klare, sammen med et nytt supportsystem. IMDi vil utarbeide opplæringsmateriell og arrangere regionale samlinger i forkant av lanseringen.

Bodø og Tromsø bosetter 30 flere

Bodø og Tromsø kommuner vil nå bosette 30 flere flyktninger enn de opprinnelig vedtok, til sammen 210 personer i 2014. Det skjer etter at IMDi i mai ba alle kommuner ta imot flere flyktninger.

Tilbudet om norskopplæring utvides ikke

Tilbudet om opplæring i norsk og samfunnskunnskap utvides ikke. Dermed vil det ikke omfatte personer som har fått begrenset oppholdstillatelse i påvente av dokumentert identitet (ID).

Helse satt i system – fra bosettingsdag én

Kommunene bosetter stadig flere flyktninger med helseutfordringer. Det stiller utradisjonelle krav til hjelpeapparatet. Ved å profesjonalisere arbeidet med å søke tilskudd og å samarbeide over etatsgrenser, møter Kristiansand behovene denne gruppen har.