Gå til forsiden Gå til støttemeny Gå til søk Gå til innholdsmeny Gå til innhold
 

Årsrapport for IMDi

Les mer »

 

Årsrapporten oppsummerer IMDis arbeid gjennom 2014, med vekt på bosetting av flyktninger, kvalifisering og bruk av innvandreres kompetanse, og arbeid for å fremme inkludering og deltakelse. Rapporten gir også en overordnet analyse av integreringen i Norge.

 

– Vi ser en positiv tendens i integreringsarbeidet. Kommuner og sektormyndigheter anerkjenner integreringsperspektiver i større grad i sitt arbeid. Det er et godt utgangspunkt for bedre utnyttelse av de ressursene innvandrere representerer, og for å tilpasse tjenestene bedre for en mangfoldig befolkning, sier direktør i IMDi, Geir Barvik.

Siste nyheter

Statsråd Horne ber kommunene ta imot flere flyktninger

Integreringsminister Solveig Horne (FrP) ber nå alle kommuner om å kartlegge hvor mange ekstra flyktninger de kan bosette i 2015 og 2016. Statsråden ber kommunene om avklaring innen 27. mai.

Frigjør kommunale boliger for å bosette flere

Hvordan bosette flere flyktninger? Og hvordan få en flyktningfamilie videre fra kommunal utleiebolig til egen bolig? Løsningen i Trondheim er samarbeid med private leietakere og Husbanken, og en egen boligkjøperskole.

Engasjement for flyktninger

Sandnes kommune har satset på lokale medier og frivillige organisasjoner for å skape samfunnsengasjement for flyktninger. Det har resultert  i flere bosatte – og nominasjon til Bosettingsprisen.

Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv

For å skaffe relevant arbeidskraft i hele Norge samtidig som innvandrere får jobb og kan bruke sin kompetanse, må aktører på tvers av sektor- og politikkområder samarbeide mer og bedre lokalt. Planlegging og styring lokalt må engasjere offentlige, private og sivile aktører.