Gå til forsiden Gå til støttemeny Gå til søk Gå til innholdsmeny Gå til innhold
 

Bosetter din kommune flere enn anmodet?

Kommuner som i år bosetter flere flyktninger enn IMDi har bedt om, vil få et ekstratilskudd på:

 

– 25 000 kroner per person som bosettes ut over anmodningen, eller

– 50 000 kroner per person som bosettes ut over anmodningen, og ut over det folketallet i kommunen tilsier.

 

Rundskriv til dette tilskuddet og tall som ligger til grunn for eventuell utbetaling til din kommune finner du på denne siden.

Siste nyheter

Kronikk: Ekstrem kontroll er ekstremt galt!

Hvert år blir mange personer i Norge utsatt for streng sosial kontroll. Les om "Mona" som måtte bytte skole ni ganger bare fordi hun opprettet en relasjon til en skolekamerat.

Tredobling av syrere i introprogrammet

I 2014 var det flest deltakere i introduksjonsprogrammet fra Somalia, mens antall deltakere fra Syria økte mest: fra 400 i 2013 til 1 200 i fjor. Til sammen 14 700 personer deltok i programmet, det høyeste antallet siden programmet ble innført.

Kommuner kan nå sende data fra fagsystem til NIR

Etter en periode med omfattende testing, åpnes det nå for at alle kommuner kan sende data til NIR fra sine fagsystem. NIR henter nå også adresser direkte fra folkeregisteret.

Flere henvendelser til Kompetanseteamet

Det kom 42 flere henvendelser til Kompetanseteamet i 2014 sammenlignet med året før. Teamet mottok 414 saker, mot 372 i 2013.