Gå til forsiden Gå til støttemeny Gå til søk Gå til innholdsmeny Gå til innhold
 

E-læring: Godkjenning av utenlandsk utdanning

Gå til siden »

Dette verktøyet hjelper deg å gi best mulige råd til innvandrere som vil få godkjent utenlandsk utdanning.

 

E-læringen er spesielt relevant for programrådgivere i intro, veiledere i Jobbsjansen, NAV-ansatte i førstelinjen, karriereveiledere og lærere i voksenopplæringen.

Siste nyheter

Kommuner kan nå sende data fra fagsystem til NIR

Etter en periode med omfattende testing, åpnes det nå for at alle kommuner kan sende data fra sine fagsystem til NIR.

Flere henvendelser til Kompetanseteamet

Det kom 42 flere henvendelser til Kompetanseteamet i 2014 sammenlignet med året før. Teamet mottok 414 saker, mot 372 i 2013.

Økt beskyttelse av barn

For å gi barn som har tilknytning til flere land økt beskyttelse, har Stortinget vedtatt at Norge slutter seg til Haagkonvensjonen 1996. Det vil styrke samarbeidet med andre land i foreldretvister, barnevernssaker og barnebortføringssaker.

Ekstratilskudd til kommuner

Til sammen 50 millioner kroner skal fordeles til kommuner som i løpet av 2015 bosetter flere flyktninger enn de er anmodet om. Det har Stortinget vedtatt i revidert nasjonalbudsjett.