Gå til forsiden Gå til støttemeny Gå til søk Gå til innholdsmeny Gå til innhold
 

Bosetting av flyktninger: Ny kommuneoversikt er klar

Les mer »

Det er behov for å bosette 18 000 flyktninger neste år. 4 400 av dem vil være enslige mindreårige.

 

Nå har IMDi anmodet alle kommuner om å bosette flere flyktninger i 2016. For første gang er flesteparten av kommunene spurt om å ta imot enslige mindreårige flyktninger.

 

Kommunene får frist fram til nyttår med å svare på anmodningen. Les mer om finn tall på kommunenivå her.

Siste nyheter

Hva kan vi lære av kommunale utviklingsprosjekter?

Kommunale utviklingsmidler skal bedre kommunenes integreringsarbeid. I den første nasjonale konferansen for og om prosjekter som får disse midlene, presenterte IMDi foreløpige effekter av prosjektene og ga tips for søknad om midlene.

Søk integreringstilskot for år 1 snarast

Søknader om integreringstilskot for flyktningar som har blitt busette i løpet av 2015, bør kommunane sende inn så snart som mulig etter busettinga. På grunn av interne regnskapsfrister kan IMDi ikkje garantere at søknader som blir tekne imot seinere enn 20. november, blir utbetalte i år.

Hvordan tilby bolig for flyktninger?

Mange har ulike boliger de ønsker å tilby til flyktninger som venter på å bli bosatt her i landet, men vet ikke hvor de skal henvende seg for å få til slik bosetting. De som har boliger for utleie bør kontakte kommunen boligen ligger i.

Minoritetsrådgivere hjelper elever – og foreldre

Sju av ti elever som har hatt kontakt med en minoritetsrådgiver, sier de er blitt mer motiverte for skolearbeidet. Seks av ti mener de også har fått det bedre hjemme. Foreldrene oppgir å bli møtt med respekt, forståelse og støtte av minoritetsrådgiveren.