Gå til forsiden Gå til støttemeny Gå til søk Gå til innholdsmeny Gå til innhold
 

Bosettingsprisen til Drammen

Les mer »

Kommunen har i en årrekke vist enestående vilje til å bosette mange flyktninger.

 

– Drammen og andre kommuner som lykkes med bosetting og integrering av flyktninger har fokus på muligheter, ikke begrensninger. De utvikler gode løsninger ut fra lokale forhold, og ser på dette arbeidet som en ordinær kommunal oppgave, sier direktør i IMDi Geir Barvik.

 

Statssekretær Kai-Morten Terning i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet delte ut prisen. Leder for bystyrekomite for helse, sosial og omsorg, Sigrid Thielemann, mottok prisen på vegne av kommunen.

Siste nyheter

Bedre bruk av innvandreres kompetanse

200 veiledere fra stat og kommuner har fått kursing i ordninger for godkjenning av utenlandsk utdanning. Dette, sammen med et nytt e-læringsprogram, skal hjelpe dem gi bedre råd til innvandrere slik at flere får godkjent sin medbrakte kompetanse.

Busetting krev samordna innsats

Større samordning på tvers av sektorar og forvaltningsnivå er nødvendig for å kome vidare med busettingsutfordringa, viser ein ny rapport frå Fafo. Ein god og stabil busituasjon er viktig for flyktningar sin integrering og levekår.

Alvorlige feil i NIR utbedres i løpet av mai

Utbetaling av norsktilskudd er forsinket som følge av feil i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR). IMDi tar sikte på å løse disse feilene i løpet av mai og utbetale tilskuddet i 3. kvartal. Tjenesten for overføring av data fra kommunenes fagsystemer til NIR kommer også i mai.

Vil din kommune forbetre introprogrammet?

KS inviterer kommunar som har tilbode introduksjonsprogram i minst fem år, og som ønskjer meir kunnskap om forbetringspotensialet sitt, til eit nettverk. Det er berre 16-24 kommunar som kan delta, så meld di interesse snarast. Påmeldingsfrist er 15. mai.