Gå til forsiden Gå til støttemeny Gå til søk Gå til innholdsmeny Gå til innhold
 

Introduksjonsprogram: Eksempler på arbeidsretting

Gå til eksempelsamlingen »

 

Arbeidsretting av introduksjonsprogrammet dreier seg om tiltak som forbereder til og styrker deltakernes ferdigheter i arbeidslivet.

 

denne siden har IMDi har samlet de vellykkede tiltakene som finnes rundt omkring i landet. Les og bli inspirert!

Siste nyheter

Samarbeid avgjørende for økt bosetting av flyktninger

Samspillet med kommunal sektor og andre statlige aktører er viktige forbedringspunkter i IMDis arbeid med bosetting av flyktninger. Dette er konklusjonen i Riksrevisjonens omtale av IMDis arbeid i 2013.

Søk integreringstilskot for år 1 snarast

Søknader om integreringstilskot for flyktningar som har blitt busette i løpet av 2014, bør sendes snarast mulig etter busettinga. På grunn av interne regnskapsfrister kan IMDi ikkje garantere at søknader som motas seinere enn 15. november, blir utbetalte i år.

Integreringskonferansen på Gjøvik

IMDi Indre Øst inviterer alle som jobber med samfunnsutvikling eller tjenesteyting overfor innbyggere med innvandrerbakgrunn i Hedmark, Oppland eller Buskerud, til sin Integreringskonferanse 4. og 5. november. Påmeldingsfrist er 23. oktober.

20 kommuner får ansvar for tildeling av tilskudd til frivillige

Fra nyttår overtar tyve kommuner ansvar for å tildele tilskudd til frivillige i lokalsamfunn som bidrar til deltagelse, dialog og samhandling. Det foreslår regjeringen i forslaget til statsbudsjett for 2015.