Gå til forsiden Gå til støttemeny Gå til søk Gå til innholdsmeny Gå til innhold
 

Intro 10 år

Les mer »

Den 1. september fyller introduksjonsordningen 10 år. Hvordan skal den utvikles videre for å være i stand til å takle dagens og fremtidige utfordringer? Det er spørsmålet vi har stilt til blant annet NAV, KS, NHO og VOX. Gjennom en artikkelserie presenterer vi deres vurdering av ordningen i lys av ulike perspektiver.

 

Del 1: Kommunal satsing gir resultater

Økning i antall flyktninger og stort press i arbeidsmarkedet kan by på utfordringer for kommunenes kvalifiseringsarbeid tiden fremover. Å ta læring fra de gode eksemplene og satse på introduksjonsprogrammet i større grad vil gjøre kommunene bedre rustet for fremtidige utfordringer.

Siste nyheter

Arendal fikk Inkluderingsdiplom

Kommuner som tar imot så mange flyktninger som IMDi ber om, fortjener honnør, mener IMDis direktør Geir Barvik. 14. august fikk Arendal Inkluderingsdiplom fra Røde Kors Ungdom for sitt vedtak om å ta imot 200 flyktninger de neste to årene.

Flere flyktninger bosatt, færre venter

Over fire tusen flyktninger har så langt i år blitt bosatt i norske kommuner. Det er 22 prosent flere enn på samme tid i fjor, viser nye tall fra IMDi. Samtidig har antallet som venter i mottak gått ned, fra 5 700 ved utgangen av februar i år til 4 900 ved utgangen av juli.

Trygg havn for unge jenter

Gode relasjoner, trygge voksne og et fellesskap med andre jevngamle jenter. Det er hovedingrediensene for å skape et solid og varig møtested for unge minoritetsjenter i Kristiansand.

Endringer i rundskriv til introduksjonsloven

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har kommet med en ny revidering av rundskrivet til introduksjonsloven. IMDi oppfordrer alle som jobber med introduksjonsprogram og norskopplæring til å sette seg inn i endringene.