Gå til forsiden Gå til støttemeny Gå til søk Gå til innholdsmeny Gå til innhold
 

iFAKTA 2014

IMDis iFAKTA gir deg oppdaterte nøkkeltall og fakta om innvandrere og integrering.

 

Vi har samlet informasjon om blant annet innvandrerbefolkningen i Norge, deres deltakelse i utdanning og arbeidsliv, og deres levekår.

 

 

Siste nyheter

2013: Seks av ti deltakere i arbeid eller utdanning et år etter introduksjonsprogram

62 prosent av dem som gikk ut av introduksjonsprogrammet ett år tidligere, var i arbeid eller utdanning et år etter. Resultatet omfatter halvparten av kvinnene og syv av ti menn.

Slik jobber skandinaviske land med introprogram

Introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark er ulikt organisert og finansiert. Tiltak rettet mot arbeid og tett oppfølging av deltakere bidrar til bedre resultater i alle de tre landene. Det viser en ny rapport fra NIBR.

Familiemedlemmer kan ikke lenger få dekket reiseutgiftene til Norge

Fra og med 1. januar 2015 er det ikke lenger mulig for familiemedlemmer av flyktninger og andre som er i en vanskelig økonomisk situasjon å søke om støtte til reisen til Norge. Det skriver Utlendingsdirektoratet (UDI) på sine nettsider. Les mer på www.udi.no.

Økt mangfold i heleide statlige virksomheter i 2013

Samlet har det vært en positiv utvikling i andel ansatte med innvandrerbakgrunn i heleide statlige virksomheter i 2013. Det dokumenterer IMDi i en rapport over status og aktiviteter for økt mangfold i 25 virksomheter. 

Aktuelt i andre medier