Gå til forsiden Gå til støttemeny Gå til søk Gå til innholdsmeny Gå til innhold
 

Intro 10 år

Gå til siden »

Den 1. september fyller introduksjonsordningen ti år. Hvordan skal den utvikles for å kunne takle dagens og fremtidige utfordringer? Det er spørsmålet vi har stilt til blant annet NAV, KS, NHO og Vox. Gjennom en artikkelserie presenterer vi deres vurdering av ordningen i lys av ulike perspektiver.

 

 

Del 2: Skreddersøm øker kvaliteten


God kvalitet på introduksjonsprogram er en forutsetning for å nå regjeringens fastsatte mål. Flere mener det er avgjørende at kommunene prioriterer å gi et tilpasset tilbud som tar høyde for flyktningenes forutsetninger, men også for arbeidsmarkedet lokalt.

Siste nyheter

Helse satt i system – fra bosettingsdag én

Kommunene bosetter stadig flere flyktninger med helseutfordringer. Det stiller utradisjonelle krav til hjelpeapparatet. Ved å profesjonalisere arbeidet med å søke tilskudd og å samarbeide over etatsgrenser, møter Kristiansand behovene denne gruppen har.

Arendal fikk Inkluderingsdiplom

Kommuner som tar imot så mange flyktninger som IMDi ber om, fortjener honnør, mener IMDis direktør Geir Barvik. 14. august fikk Arendal Inkluderingsdiplom fra Røde Kors Ungdom for sitt vedtak om å ta imot 200 flyktninger de neste to årene.

Flere flyktninger bosatt, færre venter

Over fire tusen flyktninger har så langt i år blitt bosatt i norske kommuner. Det er 22 prosent flere enn på samme tid i fjor, viser nye tall fra IMDi. Samtidig har antallet som venter i mottak gått ned, fra 5 700 ved utgangen av februar i år til 4 900 ved utgangen av juli.

Trygg havn for unge jenter

Gode relasjoner, trygge voksne og et fellesskap med andre jevngamle jenter. Det er hovedingrediensene for å skape et solid og varig møtested for unge minoritetsjenter i Kristiansand.