Gå til forsiden Gå til støttemeny Gå til søk Gå til innholdsmeny Gå til innhold
 

E-læring: Godkjenning av utenlandsk utdanning

Gå til siden »

Dette verktøyet hjelper deg å gi best mulige råd til innvandrere som vil få godkjent utenlandsk utdanning.

 

E-læringen er spesielt relevant for programrådgivere i intro, veiledere i Jobbsjansen, NAV-ansatte i førstelinjen, karriereveiledere og lærere i voksenopplæringen.

Siste nyheter

Flere henvendelser til Kompetanseteamet

Det kom 42 flere henvendelser til Kompetanseteamet i 2014 sammenlignet med året før. Teamet mottok 414 saker, mot 372 i 2013.

Økt beskyttelse av barn

For å gi barn som har tilknytning til flere land økt beskyttelse, har Stortinget vedtatt at Norge slutter seg til Haagkonvensjonen 1996. Det vil styrke samarbeidet med andre land i foreldretvister, barnevernssaker og barnebortføringssaker.

Ekstratilskudd til kommuner

Til sammen 50 millioner kroner skal fordeles til kommuner som i løpet av 2015 bosetter flere flyktninger enn de er anmodet om. Det har Stortinget vedtatt i revidert nasjonalbudsjett.

Status på IMDinett og i NIR

Her finner du en oversikt over de mest omfattende feilene på IMDinett og i nye NIR for øyeblikket, og hvordan vi jobber for å rette disse.