Gå til forsiden Gå til støttemeny Gå til søk Gå til innholdsmeny Gå til innhold
 

Slik bosatte kommunene i fjor

340 kommuner bosatte til sammen 7784 flyktninger i 2014. Målet var 10000 personer. 

 

Hordaland, Nordland og Akershus er fylkene hvor flest flyktninger ble bosatt: En av fire fikk hjem i kommuner i disse fylkene.

 

I Oppland, Akershus og Agder-fylkene tok samtlige kommuner imot flyktninger. 

 

Siste nyheter

8. mars-feiring:Bruk egne ressurser for sterkere posisjoner

Å motivere og inspirere kvinner til å bruke egne ressurser for å styrke sin posisjon på alle arenaer i samfunnet. Det er innfallsvinkelen når flerkulturelt mangfold preger 8. mars-feiringen i Drammen.

Unge i Norden vil bli hørt

“Snakk med oss, ikke om oss.” Det var ett av budskapene da Masood Ansari og Geeti Amiri 5. mars møtte statssekretær Kaj-Morten Terning i Barne-, Likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).

Lansering av nye NIR 23. mars

Lanseringen av en ny versjon av NIR (Nasjonalt introduksjonsregister) og ny modul for norsktilskudd flyttes fra tidligere varslet 2. mars til 23. mars.

Språkutfordringer løses på jobb, uten at noen snakker om det

Det kan være en utfordring å skrive godt norsk i arbeidet, særlig når man har lært språket i voksen alder. Arbeidsgivere og arbeidstakere løser problemet individuelt og improvisert, uten at det blir gjort til et tema eller systematisert, viser en ny rapport.