Gå til forsiden Gå til støttemeny Gå til søk Gå til innholdsmeny Gå til innhold
 

Sjekk integreringstall for din kommune

Les mer »

Hvordan går det med integreringen ute i landets kommuner? Hvor stor er innvandrerbefolkningen i den enkelte kommunen? IMDi presenterer nå nøkkeltall om innvandring og integrering på kommunenivå.

 

Tallene inneholder informasjon om blant annet sysselsetting, bosetting av flyktninger, resultater fra introduksjonsprogrammet, hvor mye penger hver enkelt kommune har fått i integreringstilskudd med mer.

Siste nyheter

Samarbeid bosetter flere flyktninger

Med en felles innsats fra kommunene og staten bør det være mulig å nå målet om å samlet bosette 20 000 flyktninger i 2014 og 2015. Det skriver IMDis direktør Geir Barvik i et innlegg i Kommunal Rapport.

Intro-rekord i 2013

I løpet av 2013 deltok rekordmange - 13 700 personer - i introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere. Det går fram av en statistikk Statistisk Sentralbyrå (SSB) offentliggjorde 8. juli.

Tusen syriske flyktninger klare

Alle de 1 000 syriske overføringsflyktningene som Norge skal ta imot i år, er nå tatt ut. Det er også klart hvor de skal bosettes, i kommuner spredt over hele landet.

Godt prøveprosjekt med bosettingsansvar til fylkesmenn

IMDis direktør Geir Barvik støtter helhjertet prøveprosjektet om å overføre bosettingsansvaret for flyktninger til fylkesmennene i Hordaland og Østfold.