Gå til forsiden Gå til støttemeny Gå til søk Gå til innholdsmeny Gå til innhold
 

Kommunene må bosette flere

Les mer »

IMDi ber kommunene om å bosette 50 000 flyktninger i årene 2016–2019. Det er behov for å bosette 13 200 flyktninger for hvert år i 2016 og 2017, og 12 000 for hvert år i 2018 og 2019.

 

– Behovet både for 2016 og de neste årene vil kunne øke, gitt den utviklingen vi ser av mennesker som søker beskyttelse i mange europeiske land i dag, sier Geir Barvik, IMDis direktør.

 

Anmodningene er sendt ut til alle landets kommuner.

Siste nyheter

Færre saker til kompetanseteamet, flere til integreringsrådgivere

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse håndterte 170 saker første halvår 2015, en nedgang sammenlignet med samme periode i fjor. Integreringsrådgivere mottok 104 saker, en økning fra tidligere halvårsperioder.

Alle typer holdninger til innvandring i alle partier

Velgere kan stemme Fremskrittspartiet og være innvandringsvennlige eller Sosialistisk Venstreparti og være ganske skeptiske. Synet på innvandring varierer på tvers av tradisjonell høyre-venstre-akse i norsk politikk.

Bufdir overtar koordineringsansvar for Kompetanseteamet

Koordineringsansvaret for Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er overført fra IMDi til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Gode erfaringer med at flyktninger selv finner bolig

En rekke kommuner har gode erfaringer med at flyktninger selv finner boliger. IMDi ber flere kommuner åpne for avtalt selvbosetting.