Gå til forsiden Gå til støttemeny Gå til søk Gå til innholdsmeny Gå til innhold
 

NOU om tolk i offentlig sektor

Offentlig sektor bør ha plikt til å bruke kvalifisert tolk i saker som berører rettsikkerhet eller likeverd.

 

Det er ett av forslagene fra Tolkeutvalget som 24. september overleverte sin utredning om tolkning i offentlig sektor til barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne.

 

I utredningen foreslår Tolkeutvalget løsninger for å heve kvaliteten og forbedre organiseringen på tolketjenester i Norge. Les mer

Siste nyheter

Hjelp til uerfarne bosettingskommuner

Stadig flere kommuner sier ja til å ta imot flyktninger, men mange av dem har lite eller ingen erfaring med bosetting og kvalifisering. I løpet av høsten og vinteren tilbyr derfor IMDi opplæring så kommunene skal være bedre rustet for de nye kommunale oppgavene.

Hvordan få flere flyktninger i arbeid?

Hvordan få flere flyktninger i jobb etter endt introduksjonsprogram? 27. og 28. oktober byr IMDi Vest på bredt faglig påfyll for alle som jobber med integrering i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Påmeldingsfrist er 12. oktober.

Flere deltar i norskopplæringen

I løpet av 2013 ble det registrert 38 700 voksne innvandrere i norskopplæringen. Det er det høyeste antall deltakere registrert hittil, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Statistikken omfatter også resultater for personer som gikk opp til norskprøve i 2011 og 2012.

Ny lanseringsdato for nye NIR: 2. mars 2015

Ei ny teknisk løysing for NIR, norsktilskot og support blir lansert 2. mars 2015. Lanseringstidspunktet blei utsett fordi vi trengte meir tid til testing og kvalitetssikring.