Gå til forsiden Gå til støttemeny Gå til søk Gå til innholdsmeny Gå til innhold
 

Få fart på bosettingen

Les mer »

Norske kommuner har sagt ja til å ta imot 11 000 flyktninger i år. Hittil er om lag 6 000 personer bosatt, og det er viktigere enn noen gang at kommunene klarer å bosette det antallet flyktninger de har vedtatt.

 

Antall asylsøkere til Norge øker, og kommende år vil det sannsynligvis bli behov for å bosette flere enn tidligere varslet. De første oppdaterte bosettingsprognosene vil foreligge etter 5. oktober.

Siste nyheter

Arbeid, frivilligheit og helse blant tema på Dialogkonferansen 2015

200 deltakarar frå heile landet er invitert til regjeringas nasjonale Dialogkonferanse 20. oktober. Målet med konferansen er ein styrkt dialog mellom innvandrarar og styresmakter.

Norsktilskudd utbetales fra 2. oktober

Utbetalingen av norsktilskuddet i 2015 vil skje fra 2. oktober, noen dager forsinket i forhold til opprinnelig plan som var innen utgangen av september. Noen kommuner vil oppdage at utbetalt sum ikke er som forventet. IMDi jobber med å korrigere beløpene til utbetalingen for 3. kvartal i november.

7,5 millioner til lokal forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

31 kommuner får nå støtte til lokale tiltak mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Tiltakene som får støtte er alle samarbeid mellom frivillige organisasjoner og kommunen, og med vekt på å nå ungdom.

Nasjonalt tolkeregister fyller 10 år

Nasjonalt tolkeregister har hatt stor og voksende betydning fra det ble lansert for ti år siden. Når ny tolkelov er på plass, vil det få enda større vekt. - Jeg vil oppfordre alle offentlige myndigheter til å benytte tolker som er oppført i Nasjonalt tolkeregister, sier statsråd Solveig Horne.