Søkekriterier (åpne / lukke)
Arkivert

Gammelt innhold vises ikke i utlistingen. Huk av for å vise funn fra arkiverte nyheter.

16 sak(er)

 • De nominerte til bosettingsprisen er klare!

  For niende gang deler IMDi ut bosettingsprisen til en kommune som har gjort en spesielt god jobb med å bosette og integrere flyktninger. Denne gangen er det Arendal, Bergen, Bodø, Rælingen, Trondheim og Tynset som er nominert.

  17. februar 2017

 • Søk tilskudd!

  Nå kan kommuner, fylkeskommuner, frivillige og virksomheter søke tilskudd for 2017 fra IMDi.

  5. januar 2017

 • Saksbehandlingstid for integreringstilskudd

  IMDi har på slutten av året mottatt mange søknader om integreringstilskudd fra kommunene. På grunn av den store saksmengden må vi dessverre påregne en lengre saksbehandlingstid enn tidligere antatt.

  20. desember 2016

 • Hvordan går det med tidligere introdeltakere?

  I 2014 avsluttet 3716 personer introduksjonsprogram. 58 prosent av disse var i arbeid eller utdanning året etter. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

  20. desember 2016

 • Har du registrert alt du skal i NIR?

  Sjekk at kommunen din er ajour med registrering av deltakelse i norskopplæring og avslutning av introduksjonsprogram for 2016 i NIR. Dette må du gjøre innen 15. januar – også hvis kommunen bruker eget fagsystem.

  19. desember 2016

 • Samfunnsspeilet 4/2016: Flyktninger i Norge

  Statistisk sentralbyrå (SSB) har viet det siste nummeret av Samfunnspeilet i 2016 til flyktninger. Les om blant annet mottak, integrering, arbeid, utdanning og valgdeltagelse.

  14. desember 2016

 • Første integreringsmottak åpnet i Steinkjer

  Statsråd Sylvi Listhaug åpnet første integreringsmottak i Steinkjer 9. desember. Formålet med integreringsmottakene er å prøve ut ulike tiltak for at nyankomne flyktninger skal komme raskere i gang med arbeid og deltakelse i samfunnet.

  9. desember 2016

 • Mer grunnskoleopplæring til ungdom

  Ungdommer som ikke har et godt nok faglig grunnlag til å starte eller gjennomføre videregående opplæring, kan nå få mer grunnskoleopplæring.

  1. desember 2016

 • Endringer i refusjonsordningen

  I dag kan kommunene søke om 80 prosent refusjon for sine utgifter til barnevernstiltak for enslige mindreårige flyktninger. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2017 å erstatte denne ordninger med et fast tilskudd.

  1. november 2016

 • Revidert rundskriv til introduksjonsloven

  Justis- og beredskapsdepartementet har oppdatert rundskrivet til introduksjonsloven. Alle endringer som er vedtatt og trådt i kraft siden forrige revisjon, som ble publisert i juli 2015, er nå tatt med i rundskrivet.

  19. oktober 2016

Vis flere