Tidspunkt

3.-4. mars 2016 Legg i kalender

Sted

Kristiansand, Scandic Bystranda Se på kart

Arrangør

IMDi Sør

Påmelding Ekstern lenke Påmeldingsfrist: 18. februar 2016

Målgruppe

Konferansen retter seg mot fagfolk som jobber med kvalifisering av flyktninger i kommunen i Agderfylkene og Telemark: programrådgivere, veiledere i NAV, lærere i voksenopplæringen mf. Hver kommune kan melde på inntil tre deltakere.

Program

(med forbehold om endringer)

Dag 1, 3. mars
11.00 Lunsjbuffet
12.00 Velkommen v/ Ingrid Sætre, regiondirektør i IMDi Sør
12.15 Ti års erfaringer – en kunnskapsstatus om introduksjonsprogram og norskopplæring for innvandrere v/ Anne Britt Djuve, forskningssjef i Fafo 
13.00 Pause
13.30 Flyktninger på arbeidsmarkedet – Hvilke utfordringer vil økt flyktningetilstrømming medføre for bosetting, kvalifisering og arbeidsmarkedsintegrering? v/ Anne Britt Djuve, forskningssjef i Fafo
14.15 Pause
14.30 Kommuner presenterer sine tanker og planer for kvalifiseringsarbeidet – Hva mener kommunene må til for å lykkes med introduksjonsprogrammet fremover? (mer informasjon kommer)
15.15 Pause
15.30 Offentlig sektor er ikke nok – synspunkter fra arbeidsgiversiden, frivilligheten, mm.  (mer informasjon kommer)
16.30 Avslutning dag 1
19.00 Felles middag
dag 2, 4. mars
09.00 Endringer i introloven m/rundskriv v/ Fylkesmannen i Vest- og Aust-Agder
09.45 Et blikk på nytt statistikkverktøy v/ IMDi
10.00 Pause
10.25 Parallellsesjon 1: Arbeidsretting av introduksjonsprogrammet (mer informasjon kommer)
Parallellsesjon 2: Helseperspektivet i kvalifiseringsarbeidet v/ Rælingen kommune
Parallellsesjon 3: Spor 1 deltakere med lav progresjon (mer informasjon kommer)
11.15 Pause
11.30 Oppsummering av parallellsesjoner og avslutning v/ IMDi
12.00 Lusj og vel hjem

Pris:

  • Dobbel/enkeltrom: 1290,-/1090,-.
  • Dagpakke: 700,-.
  • Middag dag 1: 395,- .

Vil du bestille overnatting? Send e-post til kristiansandbystranda@scandichotels.com eller ring 21 61 50 01. Oppgi bookingkode BIMD030316 ved bestilling.