IMDinett er IMDis plattform for samhandling med kommunene og frivillige organisasjoner. Her ligger ulike digitale verktøy som brukes i bosettings- og integreringsarbeidet, blant annet NIR, bosetting, norsktilskudd og prosjekttilskudd.