IMDinett er IMDis plattform for samhandling med kommunene og frivillige organisasjoner. Her ligger ulike digitale verktøy som skal brukes i integreringsarbeidet, blant annet Nasjonalt introduksjonsregister (NIR).