Tilgang og pålogging til NIR og bosetting samt IMDi Tilskudd og jobbsjanseregisteret

For å kunne bruke NIR og bosetningssystemet samt IMDi Tilskudd, må du ha en egen bruker i IMDinett, og du må disponere smarttelefon. Har du ikke bruker, må du kontakte kommuneadministrativ bruker i din kommune, som kan opprette dette for deg.

Sist oppdatert: 26. februar 2024

Er du kommuneadministrator?

Hvordan får du tilgang?

Det er kommuneansatte som jobber med bosetting, introduksjonsprogram og norskopplæring samt integreringstilskudd, tilskudd for enslige mindreårige flyktninger og/eller ekstratilskudd (tilskudd for bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne eller atferdsvansker) som kan få tilgang til IMDinett – NIR og bosetting.

Hvis du er ny bruker, må du få opprettet en bruker til systemet. Hvis du allerede har en bruker knyttet til NIR, og også skal jobbe med bosetting, integreringstilskudd/tilskudd for enslig mindreårige flyktninger/ekstratilskudd eller norsktilskudd, må du få lagt til nye tilganger til denne brukeren.

I hver kommune er det en eller flere kommuneadministrative bruker som kan hjelpe deg med dette. Ta kontakt med denne dersom du trenger tilgang.

Hvem har tilgang til hva?

Hvilke deler av løsningene du har tilgang til er avhengig av hvilken rolle du har som bruker.

TABELL: OVERSiKT OVER ROLLER OG TILGANGER I NIR OG BOSETTING
Område Rolle Beskrivelse
IMDinett -IMDiTilskudd Kommune saksbehandler IMDi Tilskudd Denne rollen gir tilgang til å se alle saker (integreringstilskudd, særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger og norsktilskudd) med terminutbetaling for egen kommune. Rollen gir adgang til å se tilskuddsoversikt og utbetalingsgrunnlag for egen kommune (integreringstilskudd, særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger og norsktilskudd). Sende endringsforespørsler på sak og personnivå.
Kommune saksbehandler ekstratilskudd I tillegg til tilgangene for rollen «Kommune saksbehandler IMDi Tilskudd», gir denne rollen tilgang til å se meldinger og aktiviteter relatert til kommunens saker for ekstratilskuddet, som inneholder sensitiv personinformasjon. Det vil også være mulig å opprette nye søknader, sende melding om behov for utsatt frist på søknader og rapportere bruk av ekstratilskuddsmidler.
IMDinett Kommuneadministrator Denne rollen gir tilgang til brukeradministrasjonen, og gir deg mulighet til å opprette brukere og tildele de nødvendige rollene de trenger. Denne rollen i seg selv gir ikke tilgang til øvrig informasjon og saksbehandling i NIR og bosetting. Rollen gir også tilgang til å reaktivere brukere som har blitt satt Inaktiv fordi det er gått mer enn 3 måneder siden siste innlogging.
Kommune_Anmoder_Les Denne rollen gir mulighet til å lese informasjon rundt saksbehandlingen på anmodning i din kommune, se vedtak som er registrert fra kommunen, se fordelingene kommunen har fått fra IMDi samt svaret fra kommunen, søke personer som er bosatt og se grunndata uten at brukeren får tilgang til å lese i personmappen.
Bosetting Kommune_Bosetter_Skriv Denne rollen gir tilgang til alle saksbehandlingsprosesser knyttet til bosetting i IMDInett. Det gjelder åpne og svare på fordelingslister sendt fra IMDI. Du får også tilgang til å søke opp personer, og lese detaljert informasjon om personer som er bosatt eller søkt ut til din kommune.
Kommune_Bosetter_Les Brukeren skal kunne ha innsyn i personmappen til individer som har blitt søkt ut til kommunen, bruke søkefunksjonen for å hente liste over utsøkte til kommunen, ha tilgang til bosettingsrapporter.
  Kommune_Bosetting_Kompetansekartlegger Denne rollen gir tilgang til ny digital plattform der kompetanseopplysninger for personer kartlagt etter 20. februar 2024 blir tilgjengelige. Denne rollen skal tildeles brukere som har behov for å registrere kompetanseopplysninger, eller lese kompetanseopplysninger i forbindelse med bosetting og tilrettelegge for integrering
NIR Kommunelesebruker Kan se på data, med unntak av lukkede data, for alle personer med beregnet kategori
Kommuneintrobruker Tilgang til å utføre handlinger på personer tilknyttet introordning, som har oppfølgingskommune/bydel lik brukers kommune/bydel, inkludert etterregistrering 2 måneder tilbake i tid.
Kommunenorskbruker Tilgang til å utføre handlinger på personer tilknyttet norskordning, som har oppfølgingskommune/bydel lik brukers kommune/bydel, inkludert etterregistrering 2 måneder tilbake i tid
Kommuneetterregistrerer Tilgang til å gjøre etterregistreringer 12 måneder tilbake i tid. Denne rollen kan kun IMDi administrere.
Kommunenirsuperbruker Rollen har alle privilegier bortsett de som er knyttet til kommuneadministrator. 
Support Kommunesupportadmin Tilgang til å se alle supportsaker i en kommune. Denne rollen kan kun IMDi administrere.
Kommunekontaktsenter Tilgang til å melde inn supportsaker.
Jobbsjanse-registeret Kommuneadministrator Denne rollen gir tilgang til brukeradministrasjonen, og gir tilgang til tildeling av roller for brukere i egen kommune.
Jobbsjanse kommunebruker Denne rollen gir tilgang til å opprette, endre, slette og sende inn data til IMDi om jobbsjansedeltakere i egen kommune, i tillegg til å lese data for egen kommune. Rollen gir også tilgang til hjelpetekster under registrering, tilgang til deltakeroversikt, samt mulighet for filtrering og nedlastning av data om deltakere i egen kommune.

Hvordan kommer du i gang?

Du logger deg på med brukernavn, passord og engangskode som lages av appen Buypass Code på din smarttelefon. Appen lastes ned på smarttelefon med mobilnummer som er registrert på din IMDinett-bruker.

Hvordan administrerer du brukere?

Det er brukere som har rollen «kommuneadministrativ bruker» som kan opprette brukere i IMDinett og tildele de nødvendige rollene de trenger. Denne rollen i seg selv gir ikke tilgang til øvrig informasjon og saksbehandling i NIR og bosetting. Kommuneadministrativ bruker vil også ha tilgang til å melde inn supportsaker.

Hvis det er noen nye brukere som skal rollen «kommuneadministrativ bruker», eller noen som ikke lenger skal ha den, må kommunen melde dette inn til IMDi via eget skjema.

Kan vi hjelpe deg?

Om du ikke får logget inn, ring oss på 40 00 19 60

Om det gjelder andre problemer med systemene, kan du melde inn en sak her

Fant du det du lette etter?