• Norges idrettsforbunds inkluderingskonferanse (ekstern lenke)

  Arrangør: Norges idrettsforbund

  Hvordan inkludere barn og unge med innvandrerbakgrunn eller barn og unge med vedvarende lav inntekt inn i idretten? Målgruppen er ansatte og tillitsvalgte i særforbund, særkretser/regioner, idrettslag, idrettsråd, idrettskretser og kommuner.

  17. oktober 2019 09.00-15.15
  Ullevaal Stadion, Oslo
 • Familien i eksil (ekstern lenke)

  Arrangør: Regionsenter for barn og unges psykiske helse – Øst og Sør

  RBUP Øst og Sør arrangerer kurs i psykososialt arbeid med familier som har vært på flukt. Dagen vil by på en blanding av forelesninger, refleksjoner og drøfting av problemstillinger og dilemmaer knyttet til tematikken.

  17. oktober 2019 09.00-15.30
  Gullhaugveien 1–3, Nydalen, Oslo
 • Mangfold og inkludering i frivilligheten og lokalsamfunn (ekstern lenke)

  Arrangør: Frivillighet Norge, Bergen kommune og IMDi

  Konferanse for ledere, tillitsvalgte og ressurspersoner i frivillige organisasjoner som ønsker en mer mangfoldig medlemsgruppe. Hvordan få det til i hverdagen? Bygg nettverk som kan gi en enda bedre og mer inkluderende frivillighet.

  19. oktober 2019 12.00-17.00
  Scandic Ørnen, Lars Hilles gate 18, Bergen
 • Fagverksted – Gardermoen

  Arrangør: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

  Årets tema setter søkelys på hvordan helseutfordringer og negativ sosial kontroll kan hindre gode kvalifiseringsløp for nyankomne flyktninger og innvandrere.

  28.-29. oktober 2019
  Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Hans Gaarders veg 15, Gardermoen
 • Konferanse om opplæring for unge med kort botid (ekstern lenke)

  Arrangør: NAFOs fylkeskommunale skoleeiernettverk, IMDi

  Målgruppe for konferansen er lærere, skoleledere, prosjektledere/prosjektansvarlige for Jobbsjanseprosjektene og ansatte i fylkeskommunene/samarbeidskommuner som driver fylkeskommunale opplæringstilbud for elevgruppen.

  18.-19. november 2019
  OsloMet – storbyuniversitetet, Pilestredet 46, Oslo
 • Negativ sosial kontroll – er det noe å snakke om i Innlandet? (ekstern lenke)

  Arrangør: Fylkesmannen i Innlandet, Politiet, IMDi, RVTS Øst, Oppland fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune, Likestillingssenteret

  Innlandsnettverket – arbeid mot negativ sosial kontroll, inviterer til dagsseminar. Seminaret vil omhandle migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll. Det vil være utdrag fra filmen «Hva vil folk si», og regissør og manusforfatter Iram Haq kommer.

  20. november 2019 10.00-15.00
  Hamar katedralskole, Ringgata 235, Hamar
 • Fagverksted – Gardermoen

  Arrangør: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

  Årets tema setter søkelys på hvordan helseutfordringer og negativ sosial kontroll kan hindre gode kvalifiseringsløp for nyankomne flyktninger og innvandrere.

  25.-26. november 2019
  Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Hans Gaarders veg 15, Gardermoen

Vis tidligere kurs og arrangementer