• Fagverksted på nett

  Arrangør: IMDi

  Tema: Kommunenes erfaringer med introduksjonsprogrammet under Covid-19, Fafo rapport på oppdrag fra IMDi og gode eksempler fra Lørenskog kommune.

  27. august 2020 09.00-10.30
  Webinar
 • Fagverksted på nett

  Arrangør: IMDi

  Tema: Orientering om den nye integreringsloven. Kartlegging av kompetanse og karriereveiledning.

  17. september 2020 09.00-10.30
  Webinar
 • Fagverksted på nett

  Arrangør: IMDi

  Tema: Innføring i standardiserte elementer.

  8. oktober 2020 09.00-10.30
  Webinar
 • Fagverksted på nett

  Arrangør: IMDi

  Tema: Presentasjon av den nye integreringsloven. Hva er de største endringene for kommunene?

  29. oktober 2020 09.00-10.30
  Webinar
 • Fagverksted på nett

  Arrangør: IMDi

  Tema: Integreringskontrakt, forsvarlighetskravet og programvarighet.

  19. november 2020 09.00-10.30
  Webinar
 • Fagverksted på nett

  Arrangør: IMDi

  Tema: Oppsummering av høstens problemstillinger og motivasjonsforedrag.

  10. desember 2020 09.00-10.30
  Webinar

Vis tidligere kurs og arrangementer