• Bosettingskonferanse i region Sør

  Arrangør: IMDi Sør

  På denne konferansen får du som jobber med flyktninger i Agder og Telemark faglig påfyll i forbindelse med bosetting av personer med særskilte behov. Det vil også bli fokus på bruk av tolk i bosettingsarbeidet.

  29.-30. mai 2017
  Kragerø Resort
 • Seminar om folkehelse og integrering (ekstern lenke)

  Arrangør: Helsedirektoratet og IMDi

  Hvordan kan integrerings- og folkehelsearbeidet i større grad dra veksler på hverandres perspektiver, virkemidler og strategier? Dette seminaret er særlig relevant for deg som jobber med integrering eller folkehelse, eller er opptatt av disse tema.

  9. juni 2017 10:30-12:45
  Helsedirektoratets auditorium, Universitetsgata 2, Oslo
 • Kurs for nyansatte i flyktningtjenesten (ekstern lenke)

  Arrangør: KS

  Kurset er rettet mot nyansatte, men er åpent for alle kommunalt ansatte i flyktningarbeidet. Tema for kurset er blant annet rammebetingelser i bosettings- og integreringsarbeidet, og tilrettelegging av introduksjonsprogrammet.

  13.-14. juni 2017
  Scandic Solli, Parkveien 68, Oslo
 • Nordisk konferanse om integrering av flyktninger i arbeidslivet (ekstern lenke)

  Arrangør: Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet

  Konferansen støttes av Nordisk ministerråd, og er gratis for alle deltakere. Den er særlig relevant for politikere, fagmiljøer og praktikere i arbeidet med å fremme høy arbeidsdeltakelse og god integrering.

  13. juni 2017 10:00-16:00
  Scandic Hotell Fornebu
 • Til Topps (ekstern lenke)

  Arrangør: Røde Kors, IMDi, KS og DNT

  Til Topps er Norges sprekeste integreringsarrangement, der det flerkulturelle og frivillige Norge går sammen. Til nå har hele 9000 mennesker vært med på tur til Galdhøpiggen.

  30. juni-1. juli 2017
  Galdhøpiggen
 • Nordisk konferanse om voksnes læring og inkludering i arbeids- og samfunnsliv (ekstern lenke)

  Arrangør: Kunnskapdepartementet, Nordisk nettverk for voksnes læring, Nordisk ministerråd og Kompetanse Norge

  Hva innebærer det å være inkludert i samfunns- og arbeidsliv? Denne konferansen skal inspirere nordiske myndigheter og fagmiljøer i utvikling av praktisk politikk. Du får høre mer om metoder, erfaringer og praktisk politikk som fremmer inkludering.

  13.-14. november 2017
  Scandic Ørnen hotell, Bergen

Vis tidligere kurs og arrangementer