• Bosettingskonferanse i region Sør

  Arrangør: IMDi Sør

  På denne konferansen får du som jobber med flyktninger i Agder og Telemark faglig påfyll i forbindelse med bosetting av personer med særskilte behov. Det vil også bli fokus på bruk av tolk i bosettingsarbeidet.

  29.-30. mai 2017
  Kragerø Resort
 • Kurs for nyansatte i flyktningtjenesten (ekstern lenke)

  Arrangør: KS

  Kurset er rettet mot nyansatte, men er åpent for alle kommunalt ansatte i flyktningarbeidet. Tema for kurset er blant annet rammebetingelser i bosettings- og integreringsarbeidet, og tilrettelegging av introduksjonsprogrammet.

  13.-14. juni 2017
  Scandic Solli, Parkveien 68, Oslo
 • Nordisk konferanse om integrering av flyktninger i arbeidslivet (ekstern lenke)

  Arrangør: Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet

  Konferansen støttes av Nordisk ministerråd, og er gratis for alle deltakere. Den er særlig relevant for politikere, fagmiljøer og praktikere i arbeidet med å fremme høy arbeidsdeltakelse og god integrering.

  13. juni 2017 10:00-16:00
  Scandic Hotell Fornebu
 • Til Topps (ekstern lenke)

  Arrangør: Røde Kors, IMDi, KS og DNT

  Til Topps er Norges sprekeste integreringsarrangement, der det flerkulturelle og frivillige Norge går sammen. Til nå har hele 9000 mennesker vært med på tur til Galdhøpiggen.

  30. juni-1. juli 2017
  Galdhøpiggen

Vis tidligere kurs og arrangementer