Maler for vedtak om introduksjonsprogram og norskopplæring

Malene kan kommunen fritt benytte når den skal fatte ulike vedtak om introduksjonsprogram og norskopplæring.

Sist oppdatert: 22. juni 2022

Velg hvilke maler du ønsker å bruke og last ned og lagre filen på egen pc. Malen må fylles ut med informasjon om deltakeren og teksten må tilpasses innholdet i vedtaket som fattes. Alle malene er tilgjengelig på bokmål og nynorsk.

Vedtak om introduksjonsprogram etter integreringsloven

Maler på bokmål

Maler på nynorsk

Vedtak om introduksjonsprogram etter introduksjonsloven

Maler på bokmål

Maler på nynorsk

Vedtak om opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter integreringsloven

Maler på bokmål

Vedtak om opplæring i norsk etter midlertidige regler for fordrevne fra Ukraina (kapittel 6A)

Maler på nynorsk

Vedtak om opplæring i norsk etter mellombelse regler for fordrevne frå Ukraina (kapittel 6A)

Vedtak om opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven

Maler på bokmål

Last ned:

Maler på nynorsk

Last ned:

Malene skal etter hvert flettes automatisk i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR).

Vedtak etter midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Vedtak om opplæring i mottak etter integreringsloven

Individuell plan etter introduksjonsloven

Husk at deltakere i introduksjonsprogram og norskopplæring etter introduksjonsloven skal ha individuell plan. 

Kommunen må fatte enkeltvedtak om den indviduelle planen. Ved en vesentlig endring av den individuelle planen regnes avgjørelsen også som et enkeltvedtak.

Her kan du laste ned mal for individuell plan, samt veiledning til deltakere på flere språk.

Fant du det du lette etter?