Søkekriterier (åpne / lukke)
Arkivert

Gammelt innhold vises ikke i utlistingen. Huk av for å vise funn fra arkiverte rapporter.

Tema
 • Fjern filter

7 rapport(er)

 • Bruk av tolk i offentlig sektor

  Kun en tredjedel av alle tolkeoppdrag i offentlig sektor i 2017 ble utført av kvalifiserte tolker. Kommuner og andre offentlige instanser må legge større vekt på god og riktig kommunikasjon med innbyggere som ikke behersker norsk.

  Velg fil og last ned
 • Behovet for tolk i 2016

  Både antall oppdrag og utgifter til tolking i offentlig sektor har økt betydelig. Samtidig ble kun tre av ti oppdrag i 2016 gjennomført av kvalifiserte tolker.

  Last ned rapport
 • Bruk av tolk i NAV

  Over halvparten av de ansatte i NAV bruker sjelden eller aldri tolk selv om det er behov for det. Dette kommer frem i denne undersøkelsen som setter fokus på NAV-ansattes kunnskap, praksis og holdninger til bruk av tolk.

  Last ned rapport
 • Evaluering av Nasjonalt tolkeregister

  Nasjonalt tolkeregisteret er et av IMDis viktigste tiltak for å heve kvaliteten på tolking i offentlig sektor. I denne rapporten kommer Rambøll med evaluering av tolkeregisteret og flere forslag til forbedring og videreutvikling.

  Last ned rapport
 • Bruk av tolk i grunnskolen i Oslo

  IMDi har gjennomført årlige undersøkelser om tolkebruk i ulike områder i offentlig sektor. Undersøkelsen i 2010 som denne rapporten dokumenterer resultatene fra, setter søkelyset på tolking i skolenes samarbeid med hjemmet.

  Last ned rapport
 • Bruk av tolk i barnevernet

  Denne rapporten presenterer resultata av ei undersøking av tolkebruk blant ansatte i den kommunale barneverntenesta, og i ulike typar godkjende private og offentlege barnevernsinstitusjonar.

  Last ned rapport