rapport:

Integrering i Skandinavia

Integreringen i Norge går bra sammenlignet med de andre skandinaviske landene, og gjennomsnittet av EU-landene. Det viser en analyse av data fra OECD og Eurostat. Blant annet er sysselsettingsnivået blant innvandrere i Norge høyere enn i de andre skandinaviske landene og EU. Utdanningsnivået er også høyt og har bedret seg over tid.

Lær mer om:

Norsk integreringspolitikk (ekstern lenke)

Hovedmålet for integreringspolitikken er at innvandrere og barna deres skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet. Nøklene til integrering i det norske samfunnet ligger i å delta i arbeidslivet og ha gode norskkunnskaper. Les mer på regjeringen.no.