Lær mer om:

Norsk innvandrings- og integreringspolitikk (ekstern lenke)

Hovedmålet for integreringspolitikken er at innvandrere og barna deres skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet. Nøklene til integrering i det norske samfunnet ligger i å delta i arbeidslivet og ha gode norskkunnskaper. Les mer om innvandring og integrering på regjeringen.no.