Bosettingstall

Her har vi samlet oversikt over anmodnings- og vedtakstall, samt bosettingstall for flyktninger totalt og fordrevne med kollektiv beskyttelse. Dette på nasjonalt nivå, fylkesvis og per kommune.

Nøkkeltall anmodning og vedtak i 2024

IMDi oppdaterer ukentlig status på nøkkeltall knyttet til anmodning og vedtak. For oversikt over hva kommunene har vedtatt av bosettingsplasser, se «Fylke og kommunale bosettingstall»

Anmodning og vedtak i 2024 (oppdatert 09. juli)

37 000 personer er antallet flyktninger kommunene er anmodet om å bosette.

356 kommuner er anmodet om bosetting.

354 kommuner har fattet vedtak.

2 kommuner har ennå ikke registrert sitt vedtak i IMDis fagsystem eller sendt sitt vedtak til IMDi.

28 203 personer har kommunene hittil vedtatt å bosette.

8 kommuner har vedtatt flere plasser enn de er anmodet om.

138 kommuner har vedtatt like mange plasser som de er anmodet om.

208 kommuner har vedtatt færre plasser enn de er anmodet om.

Nasjonale bosettingstall 2024

Oppsummering av nasjonale tall publiseres daglig.

Slik går det med bosettingen i år (oppdatert 12. juli).

14 770 Antall bosatte flyktninger totalt

2 921 Antall flyktninger totalt som IMDi har inngått avtale med en kommune om å bosette (men ennå ikke bosatt)

416 Antall flyktninger totalt som IMDi har bedt kommunene ta imot, der IMDi venter på tilbakemelding

13 187 Antall bosatte flyktninger som har kollektiv beskyttelse

2 130 Antall personer med kollektiv beskyttelse som IMDi har inngått avtale med en kommune om å bosette (men ennå ikke bosatt)

367 Antall flyktninger med kollektiv beskyttelse som IMDi har bedt kommunene ta imot, der IMDi venter på tilbakemelding

Fylke og kommunale bosettingstall 2024

Antall vedtaksplasser, bosatte og fordelte på fylkes- og kommunenivå oppdateres ukentlig.

IMDi gjør oppmerksom på at kommunenes endelige vedtak på justert anmodning registreres fortløpende.

Tall for 2023

Nøkkeltall anmodning og vedtak i 2023

For oversikt over hva kommunene har vedtatt av bosettingsplasser, se «Fylke og kommunale bosettingstall»

Justert anmodning og vedtak i 2023 (oppdatert 7. desember)

38 000 personer er antallet flyktninger kommunene er anmodet om å bosette.

356 kommuner er anmodet om bosetting.

320 kommuner har fattet vedtak.

36 kommuner har ennå ikke fattet vedtak om bosetting.

35 912 personer har kommunene hittil vedtatt å bosette.

12 kommuner har vedtatt flere plasser enn de er anmodet om.

238 kommuner har vedtatt like mange plasser som de er anmodet om.

70 kommuner har vedtatt færre plasser enn de er anmodet om.

Nasjonale bosettingstall 2023

Slik gikk det med bosettingen i 2023

33 701 Antall bosatte flyktninger totalt

4 419 Antall flyktninger totalt som IMDi har inngått avtale med en kommune om å bosette (men ennå ikke bosatt)

29 730 Antall bosatte flyktninger som har kollektiv beskyttelse

3 759 Antall personer med kollektiv beskyttelse som IMDi har inngått avtale med en kommune om å bosette (men ennå ikke bosatt)

Fylke og kommunale bosettingstall 2023

Tall for 2022

Nøkkeltall anmodning og vedtak i 2022

For oversikt over hva kommunene har vedtatt av bosettingsplasser, se «Fylke og kommunale bosettingstall»

Anmodning og vedtak i 2022

35 000 personer er antallet flyktninger kommunene er anmodet om å bosette.

356 kommuner er anmodet om bosetting.

356 kommuner har fattet vedtak.

0 kommuner har ennå ikke fattet vedtak om bosetting.

35 705 personer har kommunene hittil vedtatt å bosette.

56 kommuner har vedtatt flere plasser enn de er anmodet om.

284 kommuner har vedtatt like mange plasser som de er anmodet om.

16 kommuner har vedtatt færre plasser enn de er anmodet om.

Nasjonale bosettingstall 2022

Slik gikk det med bosettingen i 2022

31 258 Antall bosatte flyktninger totalt

2 768 Antall flyktninger totalt som IMDi har inngått avtale med en kommune om å bosette (men ennå ikke bosatt)

27 058 Antall bosatte flyktninger som har kollektiv beskyttelse

2 113 Antall personer med kollektiv beskyttelse som IMDi har inngått avtale med en kommune om å bosette (men ennå ikke bosatt)

Fylke og kommunale bosettingstall 2022

Kartlegging av kompetanse

Fakta om medbrakt kompetanse hos flyktninger som er bosatt eller på vei til å bli bosatt

Hva betyr begrepene?

Hva betyr begrepene?

Anmodningstall: Det totale antallet flyktninger staten ber en kommune om å bosette per år.

Vedtakstall: Det totale antallet flyktninger kommunene har vedtatt at de kan bosette per år. I de fleste kommuner bestemmes dette tallet av kommunestyrene.

Bosatte personer: Flyktninger som har flyttet til kommunen etter avtale om bosetting.

Personer kommunen har avtalt å bosette: Flyktninger hvor det er inngått avtale med en kommune om å bosette (men som ennå ikke er bosatt).

Personer med kollektiv beskyttelse: Flyktninger fra Ukraina som har fått midlertidig kollektiv beskyttelse i Norge.

Fant du det du lette etter?