Driftsmeldinger

Følg med her for oversikt over problemer eller nyheter om IMDis fagsystemer og nettløsninger.

Sist oppdatert: 24. november 2022
  • 24.11.2022: Utbetaling av norsktilskudd for 3.kvartal 2022 er nå gjennomført.
  • 18.11.22: IMDi er dessverre noe forsinket med utbetalingen av norsktilskudd for tredje kvartal. Utbetaling planlegges innen uke 48. Oppdatering følger når utbetalingen er gjennomført.

  • «Adressefeil i NIR er nå rettet» Feilen i adressehåndtering i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR), som førte til at noen personer ble vist uten personopplysninger og adresser i NIR, er nå rettet. Kommunenavn og gateadresse fra Folkeregisteret skal nå vises på de fleste personer i NIR. Det skal dermed være mulig å få oversikt over personer i målgruppen for integreringsloven som bor i kommunen med bruk av NIR personlister. Merk følgende: Personer som har folkeregisteret adresse på statlige mottak vil nå vises i NIR med "sperret adresse". Dette da mottaksadresse oppfattes som en institusjonsadresse av Folkeregisteret. Personene vil vises med kommunenavn og oppfølgingskommune, men ikke gateadresse. Dette skyldes at IMDi ikke har mulighet til å videreformidle fra Folkeregisteret at personen bor på en institusjonsadresse.  Dersom personen er bosatt i en kommune etter avtale mellom IMDi og kommunen, men fortsatt står med mottakskommunen som oppfølgingskommune,  må kommunen oppfordre personen til å oppdatere sin folkeregistrerte adresse i bosettingskommunen snarest mulig. For veiledning i bruk av NIR se: https://www.imdi.no/nir-og-bosetting/nasjonalt-introduksjonsregister-nir/veiledning-og-opplaring/
Fant du det du lette etter?