Spesialutsending for integreringssaker ved utvalgte utenriksstasjoner

Spesialutsendingen for integreringssaker, som er utplassert ved en norsk utenriksstasjon, gir konsulær bistand til personer som er utsatt for negativ sosial kontroll og æresrelatert vold.

Sist oppdatert: 18. mars 2020

Spesialutsendingene for integreringssaker bidrar også til kompetanseheving av tjenesteapparatet gjennom råd og veiledning i enkeltsaker og gjennom kompetansehevingstiltak. De skal også etablere og bygge nettverk i Norge og i utlandet, og bidra med faglige anbefalinger og innspill til utviklingen av fagfeltet gjennom årlige rapporteringer og utarbeidelse av fagnotater.

Hva jobber spesialutsendingene for integreringssaker med?

  • De gir konsulær bistand til enkeltpersoner i saker som omhandler negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold.
  • De gir råd og veiledning i til utenriksstasjoner og tjenesteapparatet i enkeltsaker
  • De bidrar med kompetanseheving av utenrikstjenesten og tjenesteapparatet i Norge
  • De etablerer og bygger nettverk med frivillige organisasjoner og andre aktører som arbeider for å forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold, i Norge og i utlandet
  • De dokumenterer erfaringer og bidrar til kompetanseutvikling gjennom rapporter og fagnotater på tematikken

Det er begrenset hva norske myndigheter kan bistå med når et barn/ungdom befinner seg i utlandet. Utenrikstjenesten må forholde seg til vertslandets lover og regler, og det er varierende om disse gir beskyttelse mot tvangsekteskap eller andre handlinger som er straffbare i Norge. Det er viktig å være klar over at norske myndigheter fraråder norske borgere reiser og opphold i noen land.

Utenriksdepartementet reiseinformasjon (regjeringen.no)

Hvor er integreringsrådgiverne utstasjonert, og hvilke områder dekker de?

  • Amman - dekker stasjonene i Midtøsten, Nord Afrika og Iran
  • Ankara - dekker stasjonene i Europa og Russland (Tsjetsjenia)
  • Islamabad - dekker stasjonene fra Afghanistan og videre østover i Asia
  • Nairobi - dekker landene i Afrika sør for Sahara
Fant du det du lette etter?