Søkekriterier (åpne / lukke)
Arkivert

Gammelt innhold vises ikke i utlistingen. Huk av for å vise funn fra arkiverte nyheter.

23 sak(er)

 • Videreutvikler Nasjonalt tolkeregister

  IMDi skal utvikle et mer brukervennlig og effektivt Nasjonalt tolkeregister. Registret er IMDis viktigste tiltak for kvalitetssikring av tolker til offentlig sektor.

  27. mars 2017

 • Introduksjonsstønad og tiltakspenger fra NAV

  Kommunene vil ikke lenger motta tiltakspenger fra Arbeids- og velferdsetaten for deltakere i introduksjonsprogram som har arbeidsmarkedstiltak. Den enkelte deltakeren vil fortsette å få introduksjonsstønad som tidligere.

  21. mars 2017

 • Retten til å bestemme over eget liv

  Regjeringen styrker arbeidet mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse med en ny fireårig handlingsplan. Handlingsplanen har fem innsatsområder og 28 tiltak.

  8. mars 2017

 • Vil din kommune tilby foreldreveiledning?

  Mange kommuner har gode erfaringer med å bruke foreldreveiledningskurset ICDP som en del av introduksjonsprogram. Nå kan ansatte i introduksjonsprogrammet i Midt-Norge og Nord-Norge få opplæring for å bli veiledere i ICDP.

  8. mars 2017

 • Tilskudd mot radikalisering og voldelig ekstremisme

  Har din kommune prosjekter innen førebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme? Da kan kommunen søke tilskuddsmidler hos Justis- og beredskapsdepartementet. Frist for å søke er 18. april.

  8. mars 2017

 • Færre enslige mindreårige til kommunene

  Det er behov for å bosette 700 enslige mindreårige flyktninger i år, og ikke 1 100 som tidligere antatt. IMDi ber kommuner som ikke har satt i gang tiltak for bosetting, å vente med dette. Andre må planlegge for å ta imot færre enn tidligere anmodet.

  6. mars 2017

 • Forsøkshjemmel i introduksjonsloven

  Vil din kommune prøve ut nye løsninger i introduksjonsprogram eller norskopplæring for å få bedre resultater? Hvis dagens regelverk hindrer kommunen i dette, kan kommunen søke om unntak fra lov eller forskrift i en tidsavgrenset periode.

  6. mars 2017

 • De nominerte til bosettingsprisen er klare!

  For niende gang deler IMDi ut bosettingsprisen til en kommune som har gjort en spesielt god jobb med å bosette og integrere flyktninger. Denne gangen er det Arendal, Bergen, Bodø, Rælingen, Trondheim og Tynset som er nominert.

  17. februar 2017

 • Søk tilskudd!

  Nå kan kommuner, fylkeskommuner, frivillige og virksomheter søke tilskudd for 2017 fra IMDi.

  5. januar 2017

Vis flere