Søkekriterier (åpne / lukke)
Arkivert

Gammelt innhold vises ikke i utlistingen. Huk av for å vise funn fra arkiverte nyheter.

Oversikter

44 sak(er)

 • Aktuelt:

  Vil din kommune tilby foreldreveiledning?

  Mange kommuner har gode erfaringer med å bruke foreldreveiledningskurset ICDP som en del av introduksjonsprogram. Nå kan ansatte i introduksjonsprogrammet i Hedmark, Oppland og Buskerud også få opplæring for å bli veiledere i ICDP.

  8. februar 2018

 • Aktuelt

  Halvparten av flyktninger i jobb

  Ved utgangen av 2016 var 47,4 prosent av flyktninger i arbeid. Tilsvarende andel for hele befolkningen var 71 prosent, viser en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå. Les mer og finn sysselsettingstall for ulike innvandrergrupper i din kommune.

  5. februar 2018

 • Ny rapport:

  Profesjonell rekruttering er likestilt rekruttering

  Er staten som arbeidsgiver et forbilde for inkludering og mangfold? Fafo har fulgt rekrutteringsprosesser i seks statlige virksomheter og undersøkt hvilke formelle og uformelle kvalifikasjoner arbeidsgivere legger vekt på i ansettelser.

  23. januar 2018

 • Endring i regelverket:

  Registrering i NIR er nytt krav for norsktilskot

  Kommunane må registrere søknad eller vedtak om norskopplæring for den enkelte innvandrar i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for å få utbetalt norsktilskot. Dette gjeld for personar som får rett og plikt til opplæring i 2018.

  23. januar 2018

 • Aktuelt:

  Rapportering på prosjekttilskudd for 2017

  Fikk du kommunale utviklingsmidler, tilskudd til Jobbsjansen eller annet prosjekttilskudd fra IMDi i 2017? Husk å sende oss rapport og regnskap for prosjektet ditt. Les mer om hvordan du gjør det og last ned rapporteringsskjema.

  23. januar 2018

 • Se opptak:

  Tilskudd til arbeid mot tvangsekteskap (ekstern lenke)

  Vil du søke om IMDis støtte til frivillige organisasjoners arbeid mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap? På dette møtet får du vite mer om ordningen og hvordan du søker.

  17. januar 2018

 • Se opptak:

  Informasjonsmøte om IMDis prosjekttilskudd (ekstern lenke)

  Har du tenkt å søke om kommunale utviklingsmidler, tilskudd til Jobbsjansen, mentorordninger eller etablereropplæring for innvandrere? På dette møtet får du mer informasjon om ordningene og hvordan du søker.

  15. januar 2018

 • Aktuelt

  Bruk av språkpraksis i norskopplæringen

  Språkpraksis må ha en kvalitet som fører til språkutvikling for at den skal kunne inngå i norskopplæringen. Nå har Justisdepartementet presisert hvilke forutsetninger som må være oppfylt for at språkpraksis skal kunne telles med som norsktimer.

  10. januar 2018

 • Aktuelt:

  Arbeid mot negativ sosial kontroll (ekstern lenke)

  Mye av arbeidet mot negativ sosial kontroll skjer lokalt. I desember sendte regjeringen et brev til alle kommuner og fylkeskommuner slik at de som jobber med barn og unge får mer kunnskap om temaet og ulike hjelpetiltak.

  10. januar 2018

 • Aktuelt:

  Kurs i personlig økonomi for flyktninger (ekstern lenke)

  Finans Norge har laget et kurs som gir nyankomne flyktninger en innføring i personlig økonomi. Tema er økonomisk planlegging og pengebruk, samt bruk av bank- og forsikringstjenester. Kurset kan inngå i introduksjonsprogrammet.

  9. januar 2018

Vis flere