Søkekriterier (åpne / lukke)
Arkivert

Gammelt innhold vises ikke i utlistingen. Huk av for å vise funn fra arkiverte nyheter.

23 sak(er)

 • Rekordmange deltok i introduksjonsprogram

  I fjor deltok 24 000 personer i introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere, det høyeste antallet noensinne. De fleste av deltakerne i fjor kom fra Syria. Se tallene for din kommune i vår statistikkløsning.

  28. august 2017

 • Fagverksted 2017: utdanningsveier til arbeid

  På IMDis fagverksted kan du som jobber med å kvalifisere flyktninger og innvandrere lære mer om utdanningsrettede kvalifiseringsløp og dele erfaringer med andre. Nå er påmeldingen åpen – og det er førstemann til mølla.

  21. august 2017

 • Opplæring for ICDP-veiledere

  Mange kommuner har gode erfaringer med å bruke foreldreveiledningskurset ICDP som en del av introduksjonsprogram. Nå vil ansatte i introduksjonsprogrammet i Sør-Norge og Vest-Norge også få opplæring for å bli veiledere i ICDP.

  15. august 2017

 • Foreslår endringer i introduksjonsloven

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring endringer i introduksjonsloven og forskrifter til denne. Forslagene skal bidra til at flere går over i arbeid eller utdanning etter introduksjonsprogram og norskopplæring.

  20. juli 2017

 • Resultater for introduksjonsprogram 2016

  I fjor avsluttet rekordmange introduksjonsprogram – til sammen 4469 personer. 46 prosent av disse gikk over i arbeid eller utdanning. Det var kommunene i Aust-Agder, Finnmark, begge Trøndelagsfylkene og Akershus som samlet sett fikk beste resultater.

  6. juli 2017

 • Opplæring i norsk kultur og verdier

  Kompetanse Norge har laget innhold til opplæring i norsk kultur og norske verdier. Opplæringen er ment for asylsøkere i mottak, men IMDi anbefaler alle kommuner å benytte dette innholdet i ordinær norskopplæring.

  29. juni 2017

 • Flere flytter internt i fylket - færre til Oslo

  Å flytte internt i fylket blir stadig mer vanlig for personer med flyktningbakgrunn som flytter til en annen kommune enn de har blitt bosatt i. Det er ett av hovedfunnene i SSBs rapport Monitor for sekundærflytting.

  29. juni 2017

 • Gode resultater for Tospråktesten

  Gode kunnskaper i to språk er en forutsetning for å tolke. Den nye Tospråktesten som nå gis på Høgskolen i Oslo og Akershus tester ferdighetene til de som ønsker å jobbe som tolk.

  27. juni 2017

 • Færre flyktninger skal bosettes

  Neste år vil det være behov for å bosette betydelig færre flyktninger i norske kommuner – om lag 4 400 personer. Det er under halvparten av antallet som kommer til å bli bosatt i år.

  26. juni 2017

Vis flere