Søkekriterier (åpne / lukke)
Arkivert

Gammelt innhold vises ikke i utlistingen. Huk av for å vise funn fra arkiverte nyheter.

28 sak(er)

 • Foreslår endringer i introduksjonsloven

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring endringer i introduksjonsloven og forskrifter til denne. Forslagene skal bidra til at flere går over i arbeid eller utdanning etter introduksjonsprogram og norskopplæring.

  20. juli 2017

 • Resultater for introduksjonsprogram 2016

  I fjor avsluttet rekordmange introduksjonsprogram – til sammen 4469 personer. 46 prosent av disse gikk over i arbeid eller utdanning. Det var kommunene i Aust-Agder, Finnmark, begge Trøndelagsfylkene og Akershus som samlet sett fikk beste resultater.

  6. juli 2017

 • Opplæring i norsk kultur og verdier

  Kompetanse Norge har laget innhold til opplæring i norsk kultur og norske verdier. Opplæringen er ment for asylsøkere i mottak, men IMDi anbefaler alle kommuner å benytte dette innholdet i ordinær norskopplæring.

  29. juni 2017

 • Flere flytter internt i fylket - færre til Oslo

  Å flytte internt i fylket blir stadig mer vanlig for personer med flyktningbakgrunn som flytter til en annen kommune enn de har blitt bosatt i. Det er ett av hovedfunnene i SSBs rapport Monitor for sekundærflytting.

  29. juni 2017

 • Gode resultater for Tospråktesten

  Gode kunnskaper i to språk er en forutsetning for å tolke. Den nye Tospråktesten som nå gis på Høgskolen i Oslo og Akershus tester ferdighetene til de som ønsker å jobbe som tolk.

  27. juni 2017

 • Færre flyktninger skal bosettes

  Neste år vil det være behov for å bosette betydelig færre flyktninger i norske kommuner – om lag 4 400 personer. Det er under halvparten av antallet som kommer til å bli bosatt i år.

  26. juni 2017

 • Utbetaling av tilskudd for enslige mindreårige

  Nå har kommunene mottatt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger. IMDi ber kommunene sjekke at de har fått tilskuddet for riktige personer og sende korrigeringskrav ved avvik.

  23. juni 2017

 • Høysesong for tvangsekteskap

  Hver sommer står noen unge i faresonen til å bli tatt med til utlandet og tvangsgiftet, kjønnslemlestet eller utsatt for andre alvorlige overgrep. Skoler, helsesøstre og barne- og familievern oppfordres til å følge nøye med.

  12. juni 2017

 • Vil din kommune tilby foreldreveiledning?

  Mange kommuner har gode erfaringer med å bruke foreldreveiledningskurset ICDP som en del av introduksjonsprogram. Nå kan ansatte i introduksjonsprogrammet i Sør-Norge og Vest-Norge også få opplæring for å bli veiledere i ICDP.

  8. juni 2017

 • Gründerprogram for førstegenerasjonsinnvandrere

  Kjenner du en førstegenerasjonsinnvandrer som er en gründerspire? Det nye programmet Charge kan hjelpe entreprenører i alle faser. Programmet har solide samarbeidspartnere i næringslivet, og gir deltakerne en mulighet til å få hjelp i oppstartsfasen.

  8. juni 2017

Vis flere