Søkekriterier (åpne / lukke)
Arkivert

Gammelt innhold vises ikke i utlistingen. Huk av for å vise funn fra arkiverte nyheter.

Oversikter

43 sak(er)

 • Aktuelt:

  Velkommen til frokostmøte

  Æresrelatert vold, negativ sosial kontroll og tvangsekteskap får mye oppmerksomhet i offentligheten. Lurer du på hva norske myndigheter gjør? Kom på IMDIs frokostmøte tirsdag 5. desember.

  23. november 2017

 • Aktuelt:

  Befolkningsundersøkelse: Integrering av flyktninger

  Hvem mener befolkningen har ansvaret for at flyktninger integreres, og ønsker folk å bidra? Norstat har på oppdrag fra IMDi gjennomført en spørreundersøkelse i befolkningen om integrering av flyktninger.

  21. november 2017

 • Aktuelt:

  Alt om bolig på ett sted

  På veiviseren.no finner du alt innenfor bolig, både på strategisk og operativt nivå. Veiviseren gir kommunene veiledning gjennom arbeidsprosesser, digitale kurs, tilgang på sjekklister, maler og verktøy og eksempler fra andre kommuner.

  15. november 2017

 • Aktuelt:

  Ber kommuner bosette 4400 flyktninger

  IMDi har bedt rundt halvparten av norske kommuner å ta imot flyktninger i 2018. Kommunene som fikk anmodning er også spurt om å bosette færre enn tidligere år. Årsaken er at færre søker asyl i Norge. Frist for å svare på anmodningen er 6. januar.

  6. november 2017

 • Ny rapport:

  Evaluering av introduksjonsprogram og norskopplæring

  En ny rapport fra Fafo viser at det er stor variasjon mellom kommunenes tilbud og resultater for norskopplæring og introduksjonsprogram. Fafo påpeker at introduksjonsprogrammet i for liten grad inneholder reelt kvalifiserende virkemidler.

  31. oktober 2017

 • Aktuelt

  Fagverksted 2017: utdanningsveier til arbeid

  På IMDis fagverksted kan du som jobber med å kvalifisere flyktninger og innvandrere lære mer om utdanningsrettede kvalifiseringsløp og dele erfaringer med andre. Fagverkstedene er fulltegnet, men du kan sette deg på ventelista.

  27. oktober 2017

 • Tolking i offentlig sektor:

  Slik sørger du for gode tolketjenester (ekstern lenke)

  Antall oppdrag og utgifter til tolking i offentlig sektor har økt betydelig, men kun tre av ti oppdrag i 2016 ble gjennomført av kvalifiserte tolker. Vet du hvordan du bestiller kvalifiserte tolker og hvordan du samtaler via tolk? Her får du råd.

  25. oktober 2017

 • Konferanse:

  Hvordan kan innvandrere starte egne bedrifter? (ekstern lenke)

  På Energetics-konferansen 6. november skal kommuner og fylkeskommuner dele sine erfaringer om det å jobbe med etablereropplæring for innvandrere. Konferansen er for alle som er interessert i flerkulturelle gründere, fra både privat og offentlig sektor.

  17. oktober 2017

 • Statsbudsjettet 2018:

  Mer penger til kommunenes integreringsarbeid

  Økte satser for integreringstilskudd og norsktilskudd, obligatorisk norskopplæring for asylsøkere og ny mentorordning for unge utsatt for negativ sosial kontroll. Det er blant forslagene til statsbudsjettet for 2018.

  13. oktober 2017

 • Aktuelt:

  Kompensasjon av kommunenes utgifter for enslige mindreårige (ekstern lenke)

  Kommuner som i 2016 fikk færre enslige mindreårige flyktninger enn de har planlagt for, kan nå få kompensasjon for dette gjennom fylkesmennene. Regelverk for ordningen finner du hos Justisdepartementet.

  12. oktober 2017

Vis flere