Søkekriterier (åpne / lukke)
Arkivert

Gammelt innhold vises ikke i utlistingen. Huk av for å vise funn fra arkiverte nyheter.

Oversikter

44 sak(er)

 • Rapport:

  Gir strengere vilkår for familieinnvandring bedre integrering? (ekstern lenke)

  Vilkår for familieinnvandring har de siste årene blitt strammet inn. Det har beskjedne positive effekter for integrering, men gir alvorlige konsekvenser for flere familier som blir splittet. Det viser ny rapport fra Norlandsforskning.

  24. mai 2018

 • Kommuneundersøkelsen:

  Svingninger i bosettingsbehov utfordrende for kommunene

  Nesten åtte av ti kommuner melder om utfordringer som følge av svingninger i antall flyktninger som skal bosettes, viser Kommuneundersøkelsen 2017. Særlig trekker kommunene fram utfordringer knyttet til bemanning og planlegging.

  22. mai 2018

 • Ny rapport:

  Hva vet vi om enslige mindreårige flyktninger?

  Ny rapport fra NTNU Samfunnsforskning gir en oversikt over kunnskap om enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger i Norge. Asylprosess, bo- og omsorgsløsninger, skoletilbud, helse og overgang til voksenlivet er blant temaene.

  16. mai 2018

 • Hold av datoene:

  Fagverksted 2018: Kvalifisering – døråpner til arbeid

  Nyankomne flyktninger og innvandrere som har lite skolegang kan ha en krevende vei til arbeid. På IMDis fagverksted til høsten kan du lære mer om hvordan din kommune kan lykkes med å få dem i jobb. Påmeldingen åpner i juni.

  15. mai 2018

 • Siste oppdateringer:

  Karriereveiledning for innvandrere (ekstern lenke)

  Jobber du med karriereveiledning av nyankomne innvandrere? Hos Kompetanse Norge finner du innhold som kan være nyttige ressurser i jobben din.

  15. mai 2018

 • Aktuelt

  IMDis høringssvar om nye oppgaver til fylkeskommunene

  Et ekspertutvalg har foreslått å flytte IMDis oppgaver på bosettings- og integreringsfeltet til fylkeskommunene. IMDi mener det vil gjøre det vanskeligere å møte de integreringsutfordringene vi står overfor.

  9. mai 2018

 • Siste oppdateringer:

  Ny mal: Mål og resultater for introprogrammet

  Har din kommune satt opp mål for introduksjonsprogrammet? Nå kan du laste ned mal med indikatorer for mål og resultater for programmet. Du kan også lese mer om hvordan kommunen kan jobbe med mål- og resultatstyring.

  4. mai 2018

 • Siste oppdateringer:

  Slik gikk det med integreringsarbeid i fjor

  I IMDis årsrapport for 2017 kan du lese om arbeidet vårt gjennom året, og hvilke resultater vi har oppnådd. Sammen med rapporten har vi laget en oppsummering av hvordan det går med integreringen i Norge.

  20. april 2018

 • Aktuelt

  Flere i arbeid med Jobbsjansen

  Siden oppstart i 2005 og fram til utgangen av 2016, har over 1700 innvandrere fått jobb etter å ha deltatt i Jobbsjansen. Hjemmeværende innvandrerkvinner er en prioritert målgruppe, og de gjør det spesielt bra.

  18. april 2018

 • Aktuelt:

  Kontroller integreringstilskudd til kommunen

  Kommunene har mottatt tilskudd for 1. kvartal 2018 for flyktninger bosatt tidligere år (integreringstilskudd år 2-5). Sjekk utbetalingen og send krav om korrigering hvis tilskuddet ikke er riktig.

  16. april 2018

Vis flere