Søkekriterier (åpne / lukke)
Arkivert

Gammelt innhold vises ikke i utlistingen. Huk av for å vise funn fra arkiverte nyheter.

22 sak(er)

 • Forsinket utbetaling av tilskudd

  Etter planen skulle første terminutbetaling av særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger for 2017 skje ved utgangen av mars. På grunn av endringer i IMDis saksbehandlingssystem er dette dessverre noe forsinket.

  7. april 2017

 • Nytt bosettingssystem utsatt

  IMDi utsetter lansering av det nye bosettingssystemet for å gjøre nødvendig testing og andre forberedelser. Systemet skal etter planen lanseres før sommeren,  og arbeidet med bosetting fortsetter som tidligere fram til systemet er klart for bruk.

  30. mars 2017

 • Videreutvikler Nasjonalt tolkeregister

  IMDi skal utvikle et mer brukervennlig og effektivt Nasjonalt tolkeregister. Dette vil blant annet gjøre det lettere å få tak i kvalifiserte tolker og gi bedre utnyttelse av tolkenes kapasitet.

  27. mars 2017

 • Introduksjonsstønad og tiltakspenger fra NAV

  Kommunene vil ikke lenger motta tiltakspenger fra Arbeids- og velferdsetaten for deltakere i introduksjonsprogram som har arbeidsmarkedstiltak. Den enkelte deltakeren vil fortsette å få introduksjonsstønad som tidligere.

  21. mars 2017

 • Retten til å bestemme over eget liv

  Regjeringen styrker arbeidet mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse med en ny fireårig handlingsplan. Handlingsplanen har fem innsatsområder og 28 tiltak.

  8. mars 2017

 • Vil din kommune tilby foreldreveiledning?

  Mange kommuner har gode erfaringer med å bruke foreldreveiledningskurset ICDP som en del av introduksjonsprogram. Nå kan ansatte i introduksjonsprogrammet i Midt-Norge og Nord-Norge få opplæring for å bli veiledere i ICDP.

  8. mars 2017

Vis flere