Aktuelt nå

Søkekriterier (åpne / lukke)
Arkivert

Gammelt innhold vises ikke i utlistingen. Huk av for å vise funn fra arkiverte nyheter.

Oversikter
232 sak(er)
 • Aktuelt

  For mye bruk av ukvalifiserte tolker i det offentlige

  34 prosent av tolkeoppdragene i det offentlige tildeles til ukvalifiserte tolker. Det viser en ny rapport publisert av IMDi. – Det offentliges etterlevelse av tolkeloven må bli bedre, sier IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn.

  27. september 2023

 • Aktuelt

  Kommunene fekk dekt utgifter til flyktninger

  Rapporten frå berekningsutvalet for 2022 viser at kommunane i stor grad fekk dekt meirutgiftene til busetjing og integrering av flyktningar i dei fem åra kommunane får integreringstilskot.

  8. september 2023

 • Aktuelt

  Kommunene har vedtatt å bosette 34 000 flyktninger hittil i år

  IMDi ba norske kommuner i mai om å bosette 7000 flere flyktninger - totalt 38 000 i løpet av året. Kommunene har så langt vedtatt å ta imot over 34 000 flyktninger. IMDi venter fortsatt på svar fra halvparten av kommunene.

  5. september 2023

 • Aktuelt

  Flere innvandrere i distriktene

  Stadig færre innvandrere søker seg til sentrale strøk. Det viser Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) nye rapport om integreringen i Norge.

  28. august 2023

 • Aktuelt

  Årets brukerundersøkelse er i gang fra 10. oktober

  Hvilke erfaringer har deltakere med introduksjonsprogram og norskopplæring i din kommune? Hvordan opplevde de nyankomne flyktningene bosettingsprosessen? Ved å delta får din kommune svar. Meld din kommune på digitalt veiledningsmøte 10. oktober.

  25. august 2023

 • Aktuelt

  Møt IMDi under Arendalsuka

  Diskriminering og rasisme på jobb og inkludering av flyktninger fra Ukraina er temaene som står på agendaen når IMDi kommer til Arendal.

  3. august 2023

 • Aktuelt

  Viktige endringer i integreringsloven og integreringsforskriften

  Det er gjort endringer i integreringsregelverket. Noen av endringene har allerede trådt i kraft, mens andre trer i kraft 1. august 2023. Det er svært viktig at kommunene gjør seg kjent med regelendringene, slik at kommunene fatter riktige vedtak.

  4. juli 2023

Vis flere