Søkekriterier (åpne / lukke)
Arkivert

Gammelt innhold vises ikke i utlistingen. Huk av for å vise funn fra arkiverte nyheter.

Oversikter

66 sak(er)

 • Aktuelt

  Nå kommer de første overføringsflyktningene

  Ved utgangen av mars var det bosatt kun 762 av totalt 5 300 flyktninger som er forventet at skal bosettes i år. Snart kommer de første overføringsflyktningene og bosettingen i kommunene vil da kunne øke.

  11. april 2019

 • Aktuelt

  Bedre tolketjenester gir bedre løsninger

  En ny tolkelov er et helt nødvendig skritt for at vi skal kunne møte behovene og ivareta interessene til alle som bor i Norge, skriver IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn i et innlegg i Dagsavisen.

  11. april 2019

 • Siste nytt:

  Ny rapport foreslår indikatorsett for integreringen

  For å forstå integrering, må en se på innvandreres integreringskapasitet, og økonomiske, politiske, sosiale og opplevde sider ved integreringen. Det framgår av en ny rapport Proba samfunnsanalyse har levert til IMDi.

  29. mars 2019

 • Aktuelt

  NIR og begrenset tillatelse

  Ansatte i kommunen som registrerer opplysninger i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) må gå inn og etterregistrere opplysninger for personer med begrenset tillatelse.

  4. mars 2019

 • Aktuelt nå:

  Ny tolkelov på høring (ekstern lenke)

  Regjeringen har sendt forslag til ny tolkelov ut på høring. Forslaget inneholder blant annet krav til kvalifikasjoner når det offentlige skal bruke tolk. 6 av 10 tolkeoppdrag blir i dag utført av personer uten formelle kvalifikasjoner.

  1. mars 2019

 • Aktuelt

  Bosettings- og integreringsprisen 2018

  Kommunen vant prisen for sitt gode arbeid med bosetting og integrering av flyktninger. Bærum stakk av med prisen i konkurranse med seks andre kommuner: Asker, Bodø, Lørenskog, Stange, Steinkjer og Tromsø.

  14. februar 2019

 • Aktuelt

  Frist for å registrere i NIR er 28. februar 2019

  Har din kommune deltakere som avsluttet introduksjonsprogram i 2018 uten at dette er registret i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR)? IMDi minner om at fristen for å ajourføre registreringer i NIR er 28. februar 2019.

  12. februar 2019

 • Aktuelt

  Nytt nettsted for ungdom som lever under press

  Nettstedet Nora skal bidra i arbeidet mot negativ sosial kontroll. Her kan ungdom finne historier de kan kjenne seg igjen i og informasjon om rettigheter og hjelpeapparat.

  6. februar 2019

 • Aktuelt

  Bedre stat-prisen

  IMDi har sammen med fire andre direktorater vunnet Bedre stat-prisen 2019 for 0-24-samarbeidet, som skal bidra til at alle barn og unge får den støtten de trenger for å mestre eget liv.

  23. januar 2019

 • Aktuelt

  Har din kommune svart på IMDis årlige undersøkelse?

  IMDi inviterer hvert år alle norske kommuner til å besvare en undersøkelse om kommunalt arbeid med bosetting og integrering av flyktninger og innvandrere. Har din kommune svart på undersøkelsen?

  16. januar 2019

 • Aktuelt

  Ny rapport om negativ sosial kontroll gir innsikt

  Sentralt for å forstå og forebygge at ungdom med innvandrerbakgrunn utsettes for negativ sosial kontroll, er foreldrenes perspektiver, tradisjoner og orientering mot opprinnelseslandet.

  16. januar 2019

 • Aktuelt

  Bosettings- og integreringsprisen: Steinkjer kommune

  Steinkjer kommune har mange års erfaring i bosettings- og integreringsarbeid. Kommunen har godt og planmessig bosettings- og kvalifiseringsarbeid. Den er også en pådriver i det regionale integreringsarbeidet.

  21. desember 2018

 • Aktuelt

  Bosettings- og integreringsprisen: Tromsø kommune

  Tromsø kommune har bosatt flyktninger i alle år, og alltid fattet vedtak i samsvar med anmodning, uansett hvor store svingningene i bosettingsbehovet har vært. Det gjelder også enslige mindreårige flyktninger.

  21. desember 2018

 • Aktuelt

  Bosettings- og integreringsprisen: Stange kommune

  I Stange kommune jobber politisk ledelse og kommunen for øvrig kontinuerlig med å implementere integrerings- og mangfoldsperspektivet i planarbeid, kulturarbeid og øvrig drift.

  21. desember 2018

Vis flere