Aktuelt nå

Søkekriterier (åpne / lukke)
Arkivert

Gammelt innhold vises ikke i utlistingen. Huk av for å vise funn fra arkiverte nyheter.

Oversikter
234 sak(er)
 • Aktuelt

  Kompetanse for fremtiden

  Behov for justering av tiltak for innvandrere med lave norskferdigheter og lite formell kompetanse.

  16. november 2023

 • Aktuelt

  Stipend til masteroppgaver

  IMDi lyser ut stipender til studenter som ønsker å skrive masteroppgave om integrering. Søknadsfrist er 16. januar 2024.

  2. november 2023

 • Aktuelt

  Tønsberg vant bosettingsprisen

  Juryen mener at årets vinner er en dyktig kommune som strekker seg svært langt i arbeidet med bosetting- og integrering.

  31. oktober 2023

 • Aktuelt

  Regjeringen vil få ukrainere raskere ut i jobb

  Høye ankomster av fordrevne ukrainere gjør at botiden i asylmottak vil øke, varslet regjeringen i en pressekonferanse med UDI og IMDi tirsdag. Samtidig ønsker regjeringen å spisse introduksjonsprogrammet slik at flere kan komme raskere i jobb.

  24. oktober 2023

 • Aktuelt

  Må skaffe flere mottaksplasser og øke bosettingstakten

  UDI må nå øke mottakskapasiteten med nærmere 3.000 plasser som følge av høye ankomster av ukrainske flyktninger. Samtidig varsler IMDi at dette medfører at bosettingstakten også må trappes opp. 

  11. oktober 2023

 • Aktuelt

  For mye bruk av ukvalifiserte tolker i det offentlige

  34 prosent av tolkeoppdragene i det offentlige tildeles til ukvalifiserte tolker. Det viser en ny rapport publisert av IMDi. – Det offentliges etterlevelse av tolkeloven må bli bedre, sier IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn.

  27. september 2023

 • Aktuelt

  Kommunene fekk dekt utgifter til flyktninger

  Rapporten frå berekningsutvalet for 2022 viser at kommunane i stor grad fekk dekt meirutgiftene til busetjing og integrering av flyktningar i dei fem åra kommunane får integreringstilskot.

  8. september 2023

 • Aktuelt

  Kommunene har vedtatt å bosette 34 000 flyktninger hittil i år

  IMDi ba norske kommuner i mai om å bosette 7000 flere flyktninger - totalt 38 000 i løpet av året. Kommunene har så langt vedtatt å ta imot over 34 000 flyktninger. IMDi venter fortsatt på svar fra halvparten av kommunene.

  5. september 2023

 • Aktuelt

  Flere innvandrere i distriktene

  Stadig færre innvandrere søker seg til sentrale strøk. Det viser Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) nye rapport om integreringen i Norge.

  28. august 2023

 • Aktuelt

  Årets brukerundersøkelse er i gang fra 10. oktober

  Hvilke erfaringer har deltakere med introduksjonsprogram og norskopplæring i din kommune? Hvordan opplevde de nyankomne flyktningene bosettingsprosessen? Ved å delta får din kommune svar. Meld din kommune på digitalt veiledningsmøte 10. oktober.

  25. august 2023

 • Aktuelt

  Møt IMDi under Arendalsuka

  Diskriminering og rasisme på jobb og inkludering av flyktninger fra Ukraina er temaene som står på agendaen når IMDi kommer til Arendal.

  3. august 2023

 • Aktuelt

  Viktige endringer i integreringsloven og integreringsforskriften

  Det er gjort endringer i integreringsregelverket. Noen av endringene har allerede trådt i kraft, mens andre trer i kraft 1. august 2023. Det er svært viktig at kommunene gjør seg kjent med regelendringene, slik at kommunene fatter riktige vedtak.

  4. juli 2023

 • Aktuelt

  Nøkkeltall for introduksjonsprogrammet 2022

  Om lag 18 000 flyktninger deltok i introduksjonsprogram i løpet av 2022. Dette innebærer en økning på 7 000 flere deltakere enn året før. Økning i antall deltakere skyldes flyktningstrømmen fra Ukraina.

  28. juni 2023

 • Aktuelt

  Ny kompetansepakke er lansert

  IMDI lanserer nå en ny digital kompetansepakke til bruk for programrådgivere og andre som jobber med introduksjonsprogrammet. Kompetansepakken heter «Godkjenning av utenlandsk utdanning».

  21. juni 2023

 • Aktuelt

  Behov og ressurser som ikke finner hverandre

  De siste årene har flere i det offentlige meldt om utfordringer med å få dekket sitt behov for kvalifiserte tolker. Det siste året har det særlig blitt beskrevet utfordringer med tilgang til tolker på russisk og ukrainsk.

  20. juni 2023

 • Aktuelt

  Flere positive til bosetting av flyktninger i egen kommune

  Flere ønsker at hjemkommunen deres skal bosette flere flyktninger, enn før krigen i Ukraina brøt ut, viser en ny undersøkelse. I november 2021 var det 44 prosent som ønsket dette. I mars 2023 hadde denne andelen økt til 58 prosent.

  7. juni 2023

Vis flere