IMDis ungdomspanel

Målet for etableringen av panelet har vært å legge til rette for ungdommers medvirkning i beslutningsprosesser og deltakelse som reelle aktører i utviklingen av integreringspolitikken.

Sist oppdatert: 3. juni 2024

Ungdomspanelet 2024

Første helgen i mars møttes IMDi sitt andre ungdomspanel. Dette var den første fysiske samlingen, og vi ser fram til det videre arbeidet.

Temaer som ungdomspanelet skal diskutere er sivilsamfunnets rolle i integreringsarbeidet, negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, rasisme og diskriminering som barrierer for integrering. Etableringen av ungdomspanelet følger et av tiltakene i hverdagsintegreringsstrategien og er også et eget oppdrag gitt av AID. 

Vi ser med stor iver frem til arbeidet med ungdomspanelet fremover, og til både å bli utfordret og inspirert av det ungdomspanelet har å komme med.  

Gruppebilde av IMDIs ungdomspanel 2024
Ungdomspanelet 2024

Om panelet

November 2022 etablerte vi vårt første ungdomspanel. Hensikten med ungdomspanelet er å legge til rette for at ungdom kan medvirke i beslutningsprosesser og delta som reelle aktører i utviklingen av integreringspolitikken.

Ungdomspanelet består av 13 ungdommer mellom 15 og 24 år og regjeringens anbefalinger for etablering av ungdomspanel er fulgt i rekrutteringen. Ungdomspanelet er mangfoldig og skal gjenspeile ungdomspopulasjonen i Norge med hensyn til kjønn, etnisitet, lokasjon, funksjonsvariasjon, kjønnsuttrykk, seksuell orientering, og religiøs og sosial bakgrunn.  

Ungdommene har blitt foreslått både av IMDis mangfoldsrådgivere og av frivillige organisasjoner som IMDi har intensjonsavtale med. Årets panel er også rekruttert gjennom IMDis SoMe-kanaler. Ungdommene har blitt valgt med tanke på dynamikken og hvordan de kommer til å fungere sammen i en gruppe. Dette fordi de skal engasjere, utfordre og styrke hverandre. Ungdomspanelet viser både bredde og dybde i sin kunnskap om og syn på integrering.  

I tillegg til å diskutere sivilsamfunnets rolle i integreringsarbeidet, skal IMDis ungdomspanel også dekke temaene negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, rasisme og diskriminering som barrierer for integrering. Ungdomspanelet kan også benyttes til andre aktuelle fora og arbeid i IMDi.

Oppdraget ble gitt til IMDi i Tildelingsbrevet for 2022, tillegg nr. 6, og er ledd i IMDis oppfølging og implementering av tiltak i strategien Hverdagsintegrering - strategi for å styrke sivilsamfunnets rolle på integreringsfeltet 2021 - 2024. 

Kontaktinformasjon

Dersom du lurer på noe om IMDis sitt ungdomspanel kan du kontakte:
Christine Rackwitz eller Hanna Knoff

Fant du det du lette etter?