Bosettingstall 2023

Her har vi samlet oversikt over anmodnings- og vedtakstall, samt bosettingstall for flyktninger totalt og fordrevne med kollektiv beskyttelse. Dette på nasjonalt nivå, fylkesvis og per kommune.

Sist oppdatert: 6. juni 2023

Nøkkeltall anmodning og vedtak i 2023

Justerte anmodningstall om bosetting for 2023

Alle landets kommuner ble bedt om å bosette til sammen 35 000 flyktninger i 2023. IMDi oppdaterer ukentlig status på nøkkeltall knyttet til anmodning og vedtak.

Justert anmodning og vedtak i 2023 (oppdatert 26. mai)

38 000 personer er antallet flyktninger kommunene er anmodet om å bosette.

355 kommuner er anmodet om bosetting.

81 kommuner har fattet vedtak.

274 kommuner har ennå ikke fattet vedtak om bosetting.

31 102 personer har kommunene hittil vedtatt å bosette.

0 kommuner har vedtatt flere plasser enn de er anmodet om.

81 kommuner har vedtatt like mange plasser som de er anmodet om.

0 kommuner har vedtatt færre plasser enn de er anmodet om.

Nasjonale bosettingstall

Oppsummering av nasjonale tall publiseres daglig.

Slik går det med bosettingen i år (oppdatert 7. juni).

12 741 Antall bosatte flyktninger totalt

4 203 Antall flyktninger totalt som IMDi har inngått avtale med en kommune om å bosette (men ennå ikke bosatt)

537 Antall flyktninger totalt som IMDi har bedt kommunene ta imot, der IMDi venter på tilbakemelding

11 253 Antall bosatte flyktninger som har kollektiv beskyttelse

3 089 Antall personer med kollektiv beskyttelse som IMDi har inngått avtale med en kommune om å bosette (men ennå ikke bosatt)

429 Antall flyktninger med kollektiv beskyttelse som IMDi har bedt kommunene ta imot, der IMDi venter på tilbakemelding

Fylke og kommunale bosettingstall

Bosatte og fordelte på fylkes- og kommunenivå oppdateres ukentlig.

Hva betyr begrepene?

Hva betyr begrepene?

Anmodningstall: Det totale antallet flyktninger staten ber en kommune om å bosette per år.

Vedtakstall: Det totale antallet flyktninger kommunene har vedtatt at de kan bosette per år. I de fleste kommuner bestemmes dette tallet av kommunestyrene.

Bosatte personer: Flyktninger som har flyttet til kommunen etter avtale om bosetting.

Personer kommunen har avtalt å bosette: Flyktninger hvor det er inngått avtale med en kommune om å bosette (men som ennå ikke er bosatt).

Personer med kollektiv beskyttelse: Flyktninger fra Ukraina som har fått midlertidig kollektiv beskyttelse i Norge.

Fant du det du lette etter?