IMDinett – IMDi Tilskudd

Her finner du veiledning til bruk av IMDi Tilskudd, digital tilskuddsløsning for integreringstilskudd, særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger og ekstratilskudd (tilskudd for bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne)

Sist oppdatert: 4. mars 2024

Logg inn 

Kan vi hjelpe deg?

Du skal logge inn i IMDi Tilskudd med samme brukernavn og passord som til IMDInett – NIR og bosetting. (Les mer om tilgang og pålogging.)

Hvis du ikke har bruker i IMDinett fra før, kontakt kommuneadministrativ bruker i henhold til samme rutiner som for IMDInett NIR og bosetting.

Har du bruker i IMDInett og skal fremme søknad om ekstratilskudd på vegne av kommunen, må du få lagt en ny rolle med tilgang til IMDi Tilskudd til din bruker. Rollen for ekstratilskuddet heter «Kommune saksbehandler ekstratilskudd». Du får samtidig tilgang til alle kommunens saker for integreringstilskuddet/særskilt tilskudd. 

Det er særlig viktig for denne ordningen, som håndterer sensitive personopplysninger, at kun saksbehandlere som har tjenstlig behov har tilgang til denne rollen i tilskuddsløsningen.

Har du bruker i IMDinett og du kun skal jobbe med integreringstilskudd og/eller særskilt tilskudd enslige mindreårige (ikke ekstratilskuddet), trenger du en annen rolletilgang i IMDi Tilskudd.  Rollen heter «Kommune saksbehandler INTTIL/EMTIL».

Kontakt kommuneadministrativ bruker for tildeling av den rollen som er riktig i forhold til ditt tjenstlige behov.

Har du allerede fått tildelt en rolle, , men er usikker på hvordan du logger på i IMDi Tilskudd, se instruksjonsfilm og brukerveiledning for pålogging.


Om du ikke får logget inn, sjekk driftsmeldinger før du melder inn supportsak, eller ring oss på  40 00 19 60, tastevalg 1.  

Meld inn sak 

Du kan melde supportsak hvis du har tilgang til IMDi brukerstøtteportal. Det er rollene kommunekontaktsenter, NIR superbrukere og administrativ bruker i kommunen som kan melde inn saker. Tidligere henvendelser finner du under «Mine saker».

Ønsker du mer veiledning?

Se vanlige spørsmål og svar (FAQ) nederst på denne siden.

Fant du det du lette etter?