IMDinett – IMDi Tilskudd

Her finner du veiledning til bruk av IMDi Tilskudd, digital tilskuddsløsning for integreringstilskudd og særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger.

Sist oppdatert: 5. oktober 2021

Logg inn 

Kan vi hjelpe deg?

Du skal logge inn i IMDi Tilskudd med samme brukernavn og passord som til IMDInett – NIR og bosetting. (Les mer om tilgang og pålogging.)

Hvis du ikke har bruker i IMDinett fra før, kontakt kommuneadministrativ bruker i henhold til samme rutiner som for IMDInett NIR og bosetting.

Har du bruker i IMDinett og skal jobbe med integreringstilskudd og/eller særskilt tilskudd enslige mindreårige må du få lagt ny rolle med tilgang til IMDi Tilskudd til denne brukeren. Rollen heter «Kommune saksbehandler INTTIL/EMTIL». Kontakt kommuneadministrativ bruker for dette.

Har du allerede fått tildelt rollen «Kommune saksbehandler INTTIL/EMTIL», men er usikker på hvordan du logger på i IMDi Tilskudd, se instruksjonsfilm og brukerveiledning for pålogging.

Om du ikke får logget inn, sjekk driftsmeldinger før du melder inn supportsak, eller ring oss på  40 00 19 60.  

Meld inn sak 

Du kan melde supportsak hvis du har tilgang til IMDi brukerstøtteportal. Det er NIR superbrukere og administrativ bruker i kommunen som kan melde inn saker. Tidligere henvendelser finner du under «Mine saker». 

Vanlige spørsmål og svar relatert til pålogging og bruk av ny løsning er tilgjengelig på siden om digitalisering av tilskuddsordninger.

Fant du det du lette etter?