Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra utlandet

Har du tolkeutdanning eller tolkeyrkeskvalifikasjoner fra utlandet, kan du søke om å få godkjent dine yrkeskvalifikasjoner som tolk i Norge.

Sist oppdatert: 20. november 2023

Ved godkjenning kan du søke oppføring i Nasjonalt tolkeregister og bli oppført i den kategorien som tilsvarer dine dokumenterte kvalifikasjoner. Er du oppført i Nasjonalt tolkeregister fra før, kan du søke å bli oppført i en høyere kategori, dersom dine kvalifikasjoner ervervet i utlandet blir godkjent.

IMDi er den nasjonale myndigheten som vurderer godkjenning av tolkeyrkeskvalifikasjoner ervervet i utlandet. Her finner du opplysninger om søknadsprosessen, dokumentasjonskravet og regelverket.

Hvordan søker du om godkjenning av tolkefaglige yrkeskvalifikasjoner ervervet i utlandet

Søknaden om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra utlandet sendes digitalt til IMDi, som en del av søknadsprosessen for oppføring i Nasjonalt tolkeregister. Er du oppført i Nasjonalt tolkeregister fra før, kan du søke om å bli oppført i en høyere kategori. Søk om oppføring her. Pålogging gjøres via ID-porten og du vil derfor trenge elektronisk ID (for eksempel BankID eller Buypass).

Ønsker du ikke å bli oppført i Nasjonalt tolkeregister, men kun å få godkjent dine tolkefaglige kvalifikasjoner, kan du sende søknaden per post til IMDi Postboks 672, 8508 Narvik. Sender du inn originaldokumenter, blir de ikke returnert, med mindre du presiserer at dokumentene må sendes tilbake til deg.

Dokumentasjonskrav

Du må laste opp og fremlegge følgende dokumentasjon:

  • Vitnemål eller lignende dokumentasjon utstedt av utenlandske utdanningsinstitusjoner med en liste over tolkefaglige emner du har tatt, og avlagte eksamener, med tilhørende karakterer og/eller studiepoeng. Det er ikke et krav at din utdanning er godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse eller NOKUT.
  • Har du autorisasjonsbevilling som statsautorisert tolk eller en annen autorisasjon for å jobbe som tolk fra et annet land, kan du legge den frem. IMDi vil vurdere din utenlandske autorisasjonsbevilling som bevis på at du er statsautorisert tolk i en annen stat, og du vil eventuelt bli plassert i tilsvarende kategori i Nasjonalt tolkeregister der det kreves norsk autorisasjonsbevilling (kategori fra A til C). Det er kun en eventuell oppføring i Nasjonalt tolkeregister som godkjennes av IMDi. Autorisasjonsbevilling som statsautorisert tolk utstedt av utenlandske myndigheter blir ikke godkjent av IMDI og likestilt med norsk autorisasjonsbevilling. For å bli statsautorisert tolk i Norge må du få autorisasjonsbevilling etter bestemmelsene i tolkeloven § 18. IMDI utsteder bevilling til personer som er myndige etter norsk lov og som har bestått statsautorisasjonsprøven i tolking ved en av de norske utdanningsinstitusjonene som tilbyr prøven (OsloMet, Høyskolen på Vestlandet). Det er kun bevillingen utstedt av IMDi som gir rett til å bruke tittelen statsautorisert tolk i Norge.
  • Er du ikke oppført i Nasjonalt tolkeregister fra før, må du legge frem dokumentasjon som attesterer at du har norskkunnskaper tilsvarende krav til generell studiekompetanse.

Alle kopier av dokumenter du sender inn må være bekreftet av offentlig tjenestemann ved påskrift "Rett kopi/Kopien er i overensstemmelse med originalen", underskrevet av tjenestemannen og stemplet med offentlig stempel. Hvis ett eller flere av disse dokumentene ikke er vedlagt eller er mangelfulle, vil vi ikke behandle søknaden før du har rettet manglene. Sender du inn dokumentasjon fra et land utenfor EU/EØS, må dokumentasjonen være påført apostillestemepel, dersom landet som har utstedt dokumentasjonen er medlem av apostillekonevnsjonen (Haag-konvensjon av 05.10.1961). Her finner du en liste over land som er medlem av apostillekonvensjonen: HCCH | #12 - Status table.  

Oversettelse av dokumentasjon

Hvis utdanningsdokumentene dine er på et annet språk enn engelsk, dansk, svensk, islandsk eller finsk, bør de oversettes til norsk eller engelsk. Vi anbefaler at du bruker en statsautorisert translatør. Du finner registrerte statsautoriserte translatører i Brønnøysundregisteret eller på translatorportalen.com

Lovverk

Etter forskrift til tolkeloven § 12, kan tolker som har ervervet eller fått sine tolkefaglige kvalifikasjoner godkjent i en annen stat, oppnå godkjenning etter bestemmelsen i yrkeskvalifikasjonsloven. Ved godkjenning kan tolken søke oppføring i Nasjonalt tolkeregister og bli oppført i den kategorien som tilsvarer tolkens dokumenterte kvalifikasjoner. Godkjenning av tolkefaglige yrkeskvalifikasjoner fra et annet land godkjennes etter bestemmelsene i yrkeskvalifikasjonsloven med tilhørende forskrift (Lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven) - Lovdata; Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner - Lovdata).

Har du spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt med IMDi på post@imdi.no 

Fant du det du lette etter?